Пророческо слово към вярващите - градители!

Господ ми показа през изминалите десет години, че много вярващи са под заплаха и натиск от страна на врага. Имах възможност да измина повече от 300 000 километра само из градове и села в България. Където и да отивах се срещах с една и съща атмосфера: страх, натиск, заплахи.
Тялото Христово в България преживява своята все още египетска история. Искам да кажа, че ние все още не сме прекосили нашето “море” и не сме потеглили дори към обещанията, които Господ има за тази нация. Намираме се в земя на въздишки и робски труд. Намираме се в земя на изграждане на пирамиди и гробници за фараоните, които са начело на вярващите.
Това което Господ ми нареди да предам на Тялото Христово е следното: Вие градите под натиск и по чужди образци. Това което се изгражда в България не е по образеца слязъл на Голгота. Това което се изгражда не достига до небето и за това небето не реагира на изграденото до сега и мълчи. Моето мълчание ще приключи скоро и Аз ще се намеся в историята на моят народ в тази страна.
Аз ще издигна Моето Тяло от вярващи и ще ги направя силен мъж, който да строи и изгражда по образеца на небето. Моето тяло, което погребаха римляните възкръсна - Моето Тяло от вярващи на земята също ще възкръсне и ще се надигне, за да събори пирамидите и гробниците на лъжливата църква.
Аз ще ви изпратя помазанието на Неемия. Вие ще покосявате с едната си ръка, а с другата ще градите. Ще спусна дух на военно говорене и ще сложа в устата ви двуостър меч, който да събори духа на натиск и заплаха от страна на Санавалат. Този дух се е присмивал на Моят народ, поради слабостта му да изгражда изгорелите порти на управление в България.
Очите Ми обхождат страната и търсят сред вас, такива, които да могат да държат меч и мистрия, за да завърша това което започнах и трябваше да завърша, преди да почнат да градежите на пирамидите и гробовете на тези, които водят църквата Ми, но не бяха посочени от Мен. Сега, Аз възобновявам Своят строеж и подбирам строители, с които да издигна Тяло, което да живее и дава от Моят живот за цялата ви земя.
Ето в тази седма година от едно ново десетилетие, Аз разполагам истината и смелостта, решимостта и доблестта в четирите ъгъла на вашата земя, а сред тях ще опъна четирите платна на вяра, зрялост, ревност и хвала, които да възпират египетските служители да продължават да притискат душата на Моите хора.
Пригответе се и затръбете, защото няма да се забавя и да отложа съдбата на изграждане на Моят народ. Името Ми ще бъде по улиците и домовете ви, а храната ви ще бъде смъквана ежедневно от небето, където ще се приготвя от Моят Син - който ще продължава да преломява хляб за вас, хляб от Самият Себе Си, хлябът на Сина.
Мечът Ми е излязъл от ножницата и няма да го прибера, докато не въздам за всяка една въздишка на Моят народ. Съдът ще започне от църквата и нейните пирамидални структури. Ще разпръсна с вятър на ревност мъртвешките им кости и ще опустоша името и блясъка на празниците и събранията им.
Кажи на тщеславните и сегашните и водачи, че ще разбъркам нова кал и ще Си издигна други водачи - такива, които да изгарят с ревността на Духа и да разрушат гордостта на заблудата и алчността. Ще изравня със земята имената им и няма да се помнят с друго освен със срама си.
Слизам да очистя дома Си и да го подредя със златни, сребърни и дървени съдове за полезна употреба. После ще привлека към Себе Си всички, които повярват в Мен. Ще изградя нови житници и ще го напълня с прясно жито.
Предай на народа Ми, че всеки ден се опитвах да спусна криле над тях, но те се отвратиха от Мен и пожелаха поробителите си, които ги натискат със моавският дух на Санавалат. Кажи им, да бъдат готови и смели, защото няма да отложа и няма да забавя. Прегрупирайте се по домовете си и Аз ще ви посетя неотложно.
Сунай Маджуров
27.04.17

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар