Християни без образи

Рим 12:2 И недейте се съобразява с тоя век ( Или: свят )., но преобразявайте се чрез обновяване на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.
Павел пише до римляните това послание, макар че не ги е виждал. Но въпреки, че ни ги познава лично, той знае, че има едно важно нещо, което е за всички вярващи: ПРЕОБРАЗЯВАНЕТО.
Какво всъщност е ПРЕОБРАЗЯВАНЕТО? Преобразяването е преминаване от образ в образ. Църквата започва да се усъвършенства, тогава, когато преминава от образ в образ.
КАК ЦЪРКВАТА ПРЕМИНАВА ОТ ОБРАЗ В ОБРАЗ?
1Tимотей 1:18 Това заръчване ти предавам, чадо Тимотее, според пророчествата, които първо те посочиха, за да воюваш съобразно с тях доброто воинствуване
Тук Павел пише до своят духовен син. Апостол Павел иска да го придвижи, да го тласне в смелост и действие. За тази цел апостолът му припомня пророчествата освободени в неговият живот. Всъщност целта на Павел не е Тимотей да си спомни, какво са му пророкували, а да размишлява върху ОБРАЗИТЕ ОСВОБОДЕНИ В ТЕЗИ ПРОРОЧЕСТВА. Нещо повече, Павел му казва, че ако не се движи според ОБРАЗИТЕ В ПРОРОЧЕСТВАТА, той няма да може да воюва!
Отворен ли си да приемаш образи и картини от Бога, които да те движат и тласкат? Спрял ли си да се ПРЕОБРАЗЯВАШ? Исус продължава да ни реформира! Ние трябва да станем Невяста без петно и бръчка!
С. Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар