Нуждая ли се от духовен баща и защо?

Когато започнах да служа на Бога през 1996г., аз разбрах нещо много важно. Важното нещо беше: АЗ ДОПУСКАМ ГРЕШКИ! Ще кажете, че кое е толкова важното на това, ние всички знаем, че допускаме грешки?! Аз обаче знам, че когато започнеш да бъдеш воден от Бога и виждаш, как Бог започва да те издига, тогава започваш да виждаш, че всичко което правиш е за Бога и от Бога. ТОВА Е ПРИ ВСЕКИ СЛУЖИТЕЛ! В даден момент ти навлизаш да газиш във води, в които всичко изглежда като служение.
След като забелязах, че допускам грешки, и че те са потенциални семена на по-големи такива, аз отворих себе си за корекция от по-зрели братя. Когато казвам “по-зрели” братя, аз нямам в предвид непременно това да са по-успешни от мен, или да са по-способни в делото на служението. АЗ ГОВОРЯ ЗА ХОРА, КОИТО СА ЗРЕЛИ И ДОСТАТЪЧНО ОПИТНИ, ЗА ДА МЕ ПРЕДУПРЕЖДАВАТ ПРЕДИ ДА СЪМ СБЪРКАЛ.
Много често, когато става въпрос за духовно бащинство, повечето вярващи си мислят за някой, чиито дар е по-голям, но това не е естеството на бащинството. БАЩИНСТВОТО НЕ Е СРАВНЯВАНЕ НА ДАРОВЕ И АВТОРИТЕТ, БАЩИНСТВОТО Е ОТГОВОРНОСТ!
Ако аз бях затворен за критика и поправление, най-вероятно щях да бъда едно от онези опасни момчета, които вярват, че са единствените, на които Бог разчита, и че експерти във ходенето с Бога. АЗ НЕ СЪМ НИТО ЕДНО ОТ ДВЕТЕ. Виждал съм обаче много лидери, които нямат коректив и не са отговорни пред никого, как се превръщат в изолирани проповедници пълни с огорчение и неконтролирана ревност за успех на всяка цена.
Всички ние имаме НЕБЕСЕН ОТЕЦ царството на Бога не може да го бъде, без Този Отец. Той е Този пред когото един ден ще отговаряме. Но защо много хора не разбират духовното бащинство сред вярващите?
Mat 23:8 Но вие недейте се нарича учители, защото Един е вашият Учител, а вие всички сте братя. Maт 23:9 И никого на земята недейте нарича свой отец, защото Един е вашият Отец, Небесният. Maт 23:10 Недейте се нарича нито наставници, защото Един е вашият Наставник, Христос. Maт 23:11 А по-големият между вас, нека ви бъде служител. Maт 23:12 Но който възвишава себе си ще се смири; и който смири себе си ще се възвиси.
Знаете ли, че в дните на Исус, думата “Отец” е била титла? Дори едно от имената на Бога е БАЩА. Ако проследите контекста, Исус не е против това някой да бъде бащински загрижен за някого, а против това, някой да се накичва с титлата БАЩА. Бащинството не е титла, а отговорност за душата на друг. По времето на Исус фарисеите за заели мястото на Бога, като се изземали мястото на Бога, като БАЩА. Исус казва: “не наричайте никого УЧИТЕЛ”, но Павел казва в Ефесяни 4 глава:
“А Бог е дал едни да бъдат учители...”
С други думи в Матей 23 глава, Исус не казва, че никой няма да служи като учителства, а че не може да бъде УЧИТЕЛЯТ! Учителят е титла достойна само за БОГА! Но това не означава, че сред Тялото Христово няма учители. В същият ред на мисли, никой не може да бъде БАЩАТА, но това не означава, че сред Тялото Христово няма хора, които се грижат и функционират, като бащи. Какво учи Павел?
1Tимотей 1:2 до Тимотея, истинското ми чадо във вярата; Благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ.
Забележете, как нарича Павел Тимотей?! Той го нарича “син в духа”! Как според вас приема Тимотей служението на Павел? Ако Тимотей е син на Павел, тогава Павел е духовен баща на Тимотей. В посланието си към коринтяните, Павел казва, че е баща на коринтската църква и лидерство. Апостолкото служение на Павел, всъщност беше БАЩИНСТВО. Павел казва, че учителите са много, но бащите са малко, и посочва себе си като духовен родител за коринтяните, по смисъл и логика.
1Кор 4:15 Защото, ако имахме десетки хиляди УЧИТЕЛИ в Христа, пак мнозина БАЩИ нямате; понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез благовестието.
УЧИТЕЛИТЕ ДАВАТ НАСОКИ И ТЕХНИКИ, НО БАЩАТА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ, КОЙТО ГО ВЪЛНУВА ЛИЧНИЯТ ТИ ЖИВОТ И УСПЕХ. ПРОПОВЕДНИЦИТЕ, КОИТО СЛУШАТЕ В ИНТЕРНЕТ, ДОРИ НЕ ВИ ПОЗНАВАТ, ОЩЕ ПОВЕЧЕ СА ЗАГРИЖЕНИ ЗА ВАС, НО АКО НЯКОЙ ВИ ПОЗНАВА, ТОВА Е ДРУГО. ЗНАЕТЕ, ЧЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА СПОДЕЛИТЕ БОРБИТЕ СИ С БЕНИ ХИН, ПОЛ УОШЪР, ПЕРИ СТОУН (един от най-плагиатстваните в България), ДЖОНАТАН ДЕЙВИД ИЛИ Т.Б ДЖОШУА - ТЕ НЕ СА ВАШИ БАЩИ, ТЕ СА ХОРА, КОИТО ВИ ВЛИЯЯТ УЧИТЕЛСКИ, ПОНЯКОГА ЗА ДОБРО ИЛИ ЗА ЗЛО!!!!!!
Защо имаме пастор, след като Исус е Пасторът?
- понеже Исус ни пастирува, чрез пастири
Защо имаме учители, след като Исус е Учителят?
- понеже Исус ни учителства, чрез учители
Защо трябва да имаме духовни бащи, след като Отец е нашият БАЩА?
- понеже Бог се грижи за нас, чрез бащи и ни коригира, чрез тях
Вредите върху “самотният служител”?!
1. Не съм отговорен пред никого, освен пред Бога!
Кой ще изобличава такъв човек? Кой ще говори с него за семейните му проблеми, които са скрити от църквата? С кого ще се съветва, когато има нужда от съвет? Такива хора стават дръзки и започват да се хващат за заблуди и заразяват църквата.
1Кор 6:5 Казвам това за да ви направя да се засрамите. Истина ли е, че няма между вас ни един мъдър човек, който би могъл да отсъди между братята си.
Според Павел, сред коринтяните трябва да има мъдри хора, които да отсъждат и решават. Кой ще преценява самотният служител? Никой!
2. Пасторът е моят духовен баща?!
Може би сте чували това твърдение? Смятате ли, че пасторът може да бъде бащински отговорен за всички вярващи в църквата? Естествено, че не може! Знаете ли, колко деца има в едно семейство обикновено? Колко? Две-три, четири, седем, дванадесет? Да, както виждате, човек не може да има поглед върху много хора едновременно. Ако всеки вярващ казва, че пасторът е неговият духовен баща, тогава много хора остават незасегнати от неговото бащинство, тъй като възможностите на пастора няма да са достатъчни, за да се покрият всички. Именно това е причината много вярващи да стават огорчени, защото виждат, че пасторът им не може да бъде пълноценен с тях.
3. Властта над мен е само тази на Бога!
Чували ли сте такива изказвания? Аз често съм чувал такива братя и сестри. Но си задавам въпроси... Кой ще изобличава такъв вярващ? Ако да не дава Господ, той падне в грях, кой ще го възстановява и полага грижи за неговото семейство?
Евреи 13:17 бъдете послушни на вашите наставници и покорявайте им се, (защото те бдят за душите ви, като отговорни за тях), за да изпълнят това бдение с радост, а не с въздишане; защото да бдят с въздишане не би било полезно за вас.

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар