Трябва ли църквата да се реформира и защо?

Защо да реформираме църквата? Та ние вече сме реформирани и не ни трябват други реформи?! Много от тези твърдения сигурно вече сте ги чували. Всичко идва от там, че ние стигаме до определен ръст в духа и толкова много се привързваме към това си състояние, че го смятаме за постигната цел.
Възможно ли е да сме стигнали до пълнота? Възможно ли е въпросът с реформирането да е приключил? Може би ПРЕЗВИТЕРИАНИТЕ са постигнали пълнота? Или пък КАЛВИНИСТИТЕ? Може съвършените да са АРМИНИАНИТЕ? Без значение, дали се наричаме презвитериани, арминиани или калвинисти, ние заедно сме Тяло Христово, и нито едно от съществуващите фракции, няма нито цялата картина, нито цялата пълнота на съвършенство. Ето защо е време да говорим за християни с “отворен код”:

so what is this “open source”christian thing‚ anyway?

Един добър пример за “отворен код” е случая с апостол Петър, който ако не се беше “отворил” за откровението, щеше да ограничи благовестието, само до юдеите. Бог му каза да яде влечугите и всички други гадини във видение, което той видя. Петър каза, че това е нечисто и отказа. Тогава Бог му каза, че всичко очистено от Бог е чисто. Петър направи реформа в мисленето си и стана инструмент в ръцете на Бога.
Има хора, които са ЗАЛОЖНИЦИ на моделите си, дори такива, които са освободени от БОГА в миналото. Много от нас смятаме, че ако БОГ е казал нещо, същото е и за днес, но дали? Дали Бог е изговорил всичко? Ако е така, значи ли това, че не трябва да се ослушваме за Бога? Възможно ли е Бог да е говорил неща за времето си, и да иска да каже нещо за друго време?
Дали все още “който има ухо” трябва да слуша, какво говори Духът към църквата?
Спомнете си за Авраам... Бог му каза да жертва сина си и в същият ден му каза да не го жертва. Какво щеше да стане, АКО АВРААМ НЕ БЕШЕ ЧУЛ БОГА ЗА ВТОРИ ПЪТ?
Спряхме ли да се ослушваме за Бога?
Бог работи интензивно върху нашият "код"
Второзаконие 8:2 И да помниш целия път, по който Господ твоят Бог те е водил през тия четиридесет години из пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнае що има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите Му, или не.
Когато казвам, че Бог работи интензивно върху нашият код, аз имам в предвид, че Той ни оформя и усъвършенства. Бихме могли да кажем, че нашият "код" е нашият вътрешен човек - духът ни. Забележете в тези стихове, как Бог е изпитвал евреите за цели 40 години, за да разбере какво има в тяхното сърце. Бог е искал да оформи хора, които ще пазят Неговите заповеди.
Законът даден с Отворен Код
Законът със всичките му постановления е даден от Бога на Моисей. В същият този закон има постановен ред и порядък, как да протичат различните ритуали в скинията. Въпреки че кода на скинията и правилата в скинията бяха установени, когато Давид вляза в храма, той редактира кода в храма, като взе от хлябовете, които бяха отредени за свещениците.
Maт 12:3 А Той им рече: Не сте ли чели що стори Давид, когато огладня той и мъжете, които бяха с него, Maт 12:4 как влезе в Божия дом и яде от присъствените хлябове, които не бе позволено да яде ни той, нито ония, които бяха с него, а само свещениците?
Исус и Отвореният Код
Исус също се е движил с ясното виждане, че животът и наложените правила са с отворен код, и че всичко е достъпно за редактиране и промяна.
Лука 14:1 Една събота, когато влезе да яде хляб в къщата на един от фарисейските началници, те Го наблюдаваха. Лука 14:2 И, ето, пред Него имаше някой красноречив човек. Лука 14:3 И Исус продума на законниците и фарисеите, и рече: Позволено ли е да лекува някой в събота, или не? Лука 14:4 А те мълчаха. И Той като хвана човека, изцели го и го пусна. Лука 14:5 И рече им: Ако паднеше оселът или волът на някого от вас в кладенец, не щеше ли той на часа да го извлече в съботен ден?
Съботата е "код" за изпълнение за всеки евреин. Исус също като еврейски равин е трябвало да спазва ограниченията на съботата. Съботата също така е било една от десетте заповеди дадени на Моисей. Но Исус е действал според водителството на Бога, което много често е конфликт между наложеният код и кода, който СЕГА слиза от небето. Исус е бил носител на НОВ КОД от небето и това е създало проблем за хората, които са били заложници на старият и "завършен" според традициите и обичаите, код.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Да! Време е за реформация и то такава, която да продължи до деня на Пришествието. Йов казава:
Йов 42:5 Слушал бях за Тебе със слушането на ухото, Но сега окото ми Те вижда;
Прогресивната реформация е опитът на църквата да вижда все повече и повече от Бога. Кой е този, който е престанал да се оглежда и ослушва за Бога?!
Какво е било апостолското послание в ранната църква?
Деяния 3:19 Затова, покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа,
Деяния 3:20 и той да ви изпрати определения за вас Христа Исуса,
Деяния 3:21 когото трябва да приемат небесата до времето когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на светите си пророци.
Ето няколко факти в изказването на Петър:
- има времена и времена
- между времената стои ПОКАЯНИЕТО
- покаянието е промяна на мисленето и ума
- разширяването на мисленето и прогресивната реформация е условие за възстановяването на ВСИЧКО
- всичко ще се възстанови, тогава, когато Исус дойде
- църквата до деня на Исус е в дни на реформация и промяна - преминаване от слава в слава.
С. Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар