Корана и тероризма?

От известно време провокиран от един разговор през март месец, започнах отново да чета корана. Наистина е нужно, когато говорите с мюсюлмани. Ето няколко стиха в корана, които ще цитирам и коментирам, като моите коментари, ще бъдат в скоби: 

В 9-та Сура още позната като сурата на "покаянието" от 2-ри стих пише:

2 ст: Затова странствайте по земята [о, съдружаващи] четири месеца и знайте, че не ще обезсилите Аллах и че Аллах опозорява неверниците!

(Според този стих, Аллах има четири месечен период за неверниците).

3 ст: И прогласяване от Аллах и от Неговия Пратеник към хората в деня на най-голямото поклонение хадж, че Аллах е непричастен към съдружаващите, а също – Неговият Пратеник. И ако се покаете, за вас е най-доброто, а ако се отметнете, знайте, че не ще обезсилите Аллах! И възвести неверниците [о, Мухаммед] за болезнено мъчение,


(Според този стих, през този период от време, Аллах предупреждава неверниците, чрез Мохаммед с болезнено мъчение, като тук не става въпрос за мъчения в отвъдното, а такива тук на земята, както става ясно от следващите стихове. Тук на неверниците им се дава възможност да приемат исляма, защото това е задължителното, освен ако не искат да страдат. С други думи, "неверниците" нямат друг избор).

4 ст: освен онези от съдружаващите, с които се договорихте и после не ви ощетиха с нищо, и не подкрепяха никого срещу вас. И приключете своя договор с тях до срока му! Аллах обича богобоязливите.

(Тук разбира се, виждаме, че всеки, който приема предупреждението и се покайва, получава благоволението на Аллах. Това е при условие, че влизат в рамките на четирите месеца).

5 ст: А изтекат ли месеците на забрана, убивайте съдружаващите, където ги сварите, и ги хващайте, и ги обграждайте, и ги причаквайте на всяко място за засада! И щом се покаят и отслужват молитвата, и дават милостинята закат, сторете им път! Аллах е опрощаващ, милосърден.

(Сега следва болезненото мъчение споменато в 3 стих. Тъй като те не са приели предупреждението на Мохаммед, сега следват няколко неща:

- където ги сварите
- хващайте
- обграждайте
- причаквайте в засада

Всичко това, колкото и да е тъжно, всъщност е поучение, което идва директно към мюсюлманите и ние виждаме, как те го практикуват и в нашето съвремие. Хиляди са убити като заложници, обезглавени, други са "причаквани в засада" по автобуси, метро станции, летища или обществени сгради и взривявани с бомби).

снимките са от последният атентат в Белгия

Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар