Християнство С Отворен Код

Всеки който се е занимавал поне малко с едитиране на сайт или блог знае, че "зад кулисите" неговият сайт или блог е просто един код. Като започнете от цветовете, размерите, мястото за вашите публикации и всичко останало е просто код (виж тук). Истинското естество на сайта е неговият код, а това което потребителят посетил сайта вижда, е отражението на този код.

Няма да скрия, че започнах да мисля за тези неща, след няколко от разговорите си с ап. Георги Бакалов. Той ми спомена за първи път за "християните с отворен код". Главното ударение което според мен той постави е, че ние като християни, трябва винаги да бъдем "отворени за едитиране" от страна на Господа. Казвам ви, това просто ми отвори очите за някои неща и аз продължих месеци след това да изследвам библията и да търся Бога за това. Особено ми допадна едно уточнение: "Няма християни със завършен код - Бог продължава да променя всеки един от нас. Църквата също е с отворен код - Бог може и ще се намеси в нейният код и ще я преобразява според волята Си". Можете да посетите сайта на Георги Бакалов, където има интересни материали на английски език, от където и аз (с моят незавиден английски съм черпил вдъхновение), open source code. През следващата част от този материал, ще се опитам да споделя накратко своите изводи и изследване по въпроса.

Бог е заинтересован от това което е създал

Знам, че на пръв поглед това изглежда малко объркващо за някои хора, но аз искам да започна с това. Аз наистина вярвам, че Бог е заинтересован от създанието си. Това което обаче повечето от вас мислите, докато четете това, вероятно е насочено към онази заинтересованост, което по скоро е грижа, внимание и интерес към съхранението на живота на вярващите?! Аз обаче нямам това в предвид, това което аз имам в предвид, когато казвам "заинтересован" е, любопитен, интерес към проява и действие, наблюдаващ реакциите и решенията на Своето творение. С други думи, аз вярвам, че Бог иска да познава сърцето ни точно така, като че не го познава! Ако вие сте със "затворен код" предполагам веднага ще отхвърлите едно такова твърдение. Защото наложеното през годините твърдение е било, че Бог е планувал всичко и за Него нищо не е изненада. Това е било наложено от хиляди проповеди и книги с калвинистична ориентираност. Всичко е предопределено - няма какво да се направи!!! Аз вярвам точно в обратното: "Всичко се случва сега и на живо, и ти и Бог можете да си съдействате, за да промените курса, кода и събитията в различна посока от наложената".

Бог работи интензивно върху нашият "код"

Второзаконие 8:2  И да помниш целия път, по който Господ твоят Бог те е водил през тия четиридесет години из пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнае що има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите Му, или не.

Когато казвам, че Бог работи интензивно върху нашият код, аз имам в предвид, че Той ни оформя и усъвършенства. Бихме могли да кажем, че нашият "код" е нашият вътрешен човек - духът ни. Забележете в тези стихове, как Бог е изпитвал евреите за цели 40 години, за да разбере какво има в тяхното сърце. Бог е искал да оформи хора, които ще пазят Неговите заповеди.

Отворен Код през Старият Завет

Дори във дните на закона и управлението на закона, Бог е бил склонен да променя дори Собствените си решения. Не веднъж в словото четем, че Бог се е разкаял. Много хора трудно биха уловили това, но ако за момент помислите за Бога, като за Личност с душа и емоции, тогава ще ви е по-лесно да приемете факта, че Той се разкайва.

Законът даден с Отворен Код

Законът със всичките му постановления е даден от Бога на Моисей. В същият този закон има постановен ред и порядък, как да протичат различните ритуали в скинията. Въпреки че кода на скинията и правилата в скинията бяха установени, когато Давид вляза в храма, той редактира кода в храма, като взе от хлябовете, които бяха отредени за свещениците.

Maт 12:3  А Той им рече: Не сте ли чели що стори Давид, когато огладня той и мъжете, които бяха с него, 
Maт 12:4  как влезе в Божия дом и яде от присъствените хлябове, които не бе позволено да яде ни той, нито ония, които бяха с него, а само свещениците?

Исус и Отвореният Код

Исус също се е движил с ясното виждане, че животът и наложените правила са с отворен код, и че всичко е достъпно за редактиране и промяна.

Лука 14:1  Една събота, когато влезе да яде хляб в къщата на един от фарисейските началници, те Го наблюдаваха. 
Лука  14:2  И, ето, пред Него имаше някой красноречив човек. 
Лука  14:3  И Исус продума на законниците и фарисеите, и рече: Позволено ли е да лекува някой в събота, или не? 
Лука  14:4  А те мълчаха. И Той като хвана човека, изцели го и го пусна. 
Лука  14:5  И рече им: Ако паднеше оселът или волът на някого от вас в кладенец, не щеше ли той на часа да го извлече в съботен ден? 

Съботата е "код" за изпълнение за всеки евреин. Исус също като еврейски равин е трябвало да спазва ограниченията на съботата. Съботата също така е било една от десетте заповеди дадени на Моисей. Но Исус е действал според водителството на Бога, което много често е конфликт между наложеният код и кода, който сега слиза от небето. Исус е бил носител на НОВ КОД от небето и това е създало проблем за хората, които са били заложници на старият и "завършен" според традициите и обичаите, код.

Ранната Църква и Отвореният Код

В ранната църква не веднъж имаме пример за смяна и редактиране на духовният код. Бог е водил църквата си от един в друг образ и модел, в зависимост от създалите се обстоятелства.

Деян 10:9  А на утрешния ден, когато те пътуваха и наближаваха до града, около шестия час Петър се качи на къщния покрив да се помоли. 
Деян 10:10  И като огладня, поиска да яде; но докато приготвяха, той дойде в изстъпление, 
Деян 10:11  И видя небето отворено и някакъв съд, като голяма плащаница, да слиза, спускан чрез четирите ъгъла към земята. 
Деян 10:12  В него имаше всякакви земни четвероноги и гадини и небесни птици. 
Деян 10:13  И дойде глас към него: Стани, Петре, заколи и яж. 
Деян 10:14  А Петър рече: Никак, Господи; защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто. 
Деян 10:15  И пак дойде към него втори път глас; Което Бог е очистил, ти за мръсно го не считай. 

Петър беше човек с много твърдо установени кодове. За него беше немислимо да стане човек, който се докосва до нечисто. Именно за това Бог промени кода му, като промени погледа му спрямо езичниците. Забележете, че Петър казва, че никога не е ял нещо мръсно. Много вярващи не разбираме, че КОДЪТ е отворен и Бог може да поиска от нас неща, които не са според сегашните ни виждания и практики. 

Посланията на Павел и Отвореният Код

1Кор 9:20  На юдеите станах като юдеин, за да придобия юдеи; на тия, които са под закон, станах като под закон, (при все че сам аз не съм под закон), за да придобия тия, които са под закон. 
1Кор 9:21  На тия, които нямат закон, станах като че нямам закон, (при все че не съм без закон спрямо Христа), за да придобия тия, които нямат закон. 
1Кор 9:22  На слабите станах слаб, за да придобия слабите. На всички станах всичко, та по всякакъв начин да спася неколцина. 
1Кор 9:23  Всичко това върша заради благовестието, за да участвувам и аз в него. 

Павел е най-яркият пример сред апостолите с Отворен Код. Гъвкав и отворен за редактиране човек на Бога. 

Нашето съвремие и Отворен ли е нашият Код!?

Бог иска да въведе църквата Си от слава в слава. Църквата е с отворен код и Бог може и иска да я променя, според както Той иска. Исус изгражда Своята църква. Църквата е на Исус. Църквата трябва да излезе от кодовете на религията и установените деноминационни образци. Много често споровете между вярващите са нищо по-малко от спорове на кодове. Понякога отхвърляме кода на някой служител, само защото не е според кода на нашата църква. Кодът обаче е отворен и никой няма цялата истина. Призовавам към приемственост и гъвкавост всеки вярващ. Нека не ставаме заложници на ЗАТВОРЕНИ КОДОВЕ, а да бъдем смирени и покорни пред Бога. И не забравяй, ако нещо работи при теб по един начин, не е задължително същият код да работи и при мен!

Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар