Сепаратизъм - другото лице на гордостта!


Не спирам да си давам сметка по тези дни, колко време съм пропилял, докато стигна до място на осъзнаване на дефиницията за зрялост. За всички години във вярата, започвайки от 1996 година до сега, аз съм срещал, споделял и отхвърлял многото дефиниции за зрялост с които съм срещал. Ще споделя част от идеите за зрялост, които съм срещал във своето ходене с Бога.

Той е зрял, защото познава Писанията?!

Веднъж присъствах на конференция, в която говорителят цитираше стих след стих и демонстрираше невероятно познаване върху писанията. Около мен седяха доста хора, които не криеха възхищението си от това което виждаха и слушаха. Проповедникът беше страхотен говорител, който умело "зидаше" със стихове.

Не след дълго в моят град навлязоха "свидетели на Йехова". Интересно ми беше да се запозная с техните вярвания, за това ги заговорих. Противно на очакванията ми, аз останах изненадан от познанието върху писанията, което имаха тези хора. Цитирането на стихове беше забележително. В края на деня все още размишлявайки за тях, Духът на Бога говори в моето сърце: "Сунай, искам да Ме познават Мен. Писанията се познават от хора, които чрез тях са достигнали до Мен".

Изведнъж в духа ми дойдоха тези стихове:

Йоан 5:38  И нямате Неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате Този, когото Той е пратил. 
Йоан 5:39  Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелствуват за Мене, 
Йоан 5:40  и пак не искате да дойдете при Мене, за да имате живот. 

Това беше момента, от който спрях да се впечатлявам от библейските знания на някого. Мен вече ме интересуваше, кой как ходи с Бога. От тези стихове аз разбрах, че познаването на библията, не непременно е познаване на Бога.

Другото заключение до което стигнах е, че знанията възгордяват, когато останат само знания, без ходене с Бога. Свидетелите на Йехова, бяха толкова уверени, че са единствените, които познават писанията. Те се бяха сепарирали от останалите и считаха всички други за заблудени.

Сепаратисти в Тялото Христово!

Днес, повече от всякога, аз виждам същото явление и сред евангелските среди. Отделяне, сепаратизъм, отделяне на група и фракционизъм. Тревожно е да видя тази тенденция, особено в България, където църквата не е многобройна. При една малобройна църква, всеки сепаратизъм води до застрашително разделение, което отнема от силата на църквата.

Изрази, които ползват сепаратистите:

- ние сме единствените водени от Духа

- нашата църква е най-истинската църква

- ние сме от Духа на Бога, а вие сте религиозни и следвате Езавел

- нашите лидери са по-духовни от вашите

- след като не ни приемате, вие отхвърляте Бога

- след като напускате нас, вие напускате Бога

- всички освен нас са религиозни

- ние сме единствените, които носят духа на реформация


Такива и подобни на тези изрази, не идват от зрялост - те са в следствие на дух на сепаратизъм и фракционизъм. Такива хора познават писанията, притежават и дарбите на Духа, но им липсват зрялост, мъдрост и характера (плодовете) на Духа.

Гал 5:22  А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, 
Гал 5:23  кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. 
Гал 5:24  А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й. 
Гал 5:25  Ако по Дух живеем, по Дух и да ходим. 

Според ап. Павел, всички тези плодове са едно и също нещо с ходенето по Духа и с живеенето по Духа. Всеки сепаратизъм и фракционизъм са белези на плътско поведение. 

1Кор 3:3  Понеже и досега сте плътски; защото, докато има между вас завист и разпра, не сте ли плътски, и не постъпвате ли по човешки? 
1Кор 3:4  Защото, кога един казва: Аз съм Павлов, а друг: Аз съм Аполосов, не сте ли като човеци слаби? 
1Кор 3:5  Какво е, прочее, Аполос, и какво е Павел? Те са служители, чрез които повярвахте, и то както Господ е дал на всеки от тях. 

Апостол Павел е категоричен, че разделенията и фракциите, са проява на плътта.


Кратък съвет към познаващите писанията и ревностните вярващи! 

Невероятно е, че си познавач на писанията! Ако има нещо което много обичам, това е изследването на библията. Но идеята на Бога при вдъхновяването на библията е била, тя да ни направи да познаваме Исус. Ако твоите знания не те отвеждат до сърцето на Исус, ревизирай знанията си и помоли Бог да те смири.

Хубаво е човек да гори за Бога, но не трябва да поставя всичко под общи знаменатели. Ако гориш за Бога, трябва да внимаваш да не изгориш житото заедно с плявата. Вместо да стоплиш, внимавай да не се въвличаш в духовна пиромания.

Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар