Изкушението на човешка слава!

Пророческо слово към всички активни служители и онези вярващи, които са ангажирани със служение в Тялото Христово.

Често се позоваваме на стиха в посланието на Яков, където се казва:

Яков 1:13  Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог се не изкушава от зло, и Той никого не изкушава. 

Този стих често го ползваме, за да докажем на себе си и останалите, че всяко изкушение което ни се случва, не идва от Бога, а от врага.

Но колкото и време да изследвате писанията, ще се уверите, че дори и да не са инициирани от Бога, изкушенията които срещаме, често са използвани от Бога, за да може да разбере, какво има в сърцето ни:

Втор 8:2  И да помниш целия път, по който Господ твоят Бог те е водил през тия четиридесет години из пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнае що има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите Му, или не. 

Както виждате, Бог следи целият ни живот, както и как реагираме и действаме, когато имаме изкушения.

Макар и словото да ни казва, че Бог никого не изкушава, Исус учеше учениците да се молят с думите:

Мат 6:13  и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин]. 

Тук Исус поучава, да се молим на Отец, да не ни въвежда в изкушения. Според мен това е от моментите, каквито виждаме в случая на Йов. Истината е, че тази молитва е важна, защото малко хора биха преживели тъмните дни на Йов.

Търсене на слава

Maт 6:16  А когато постите, не бивайте унили, като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда.

Славата за която Исус предупреди учениците си и народа на Израел, беше специфична слава. Тук Христос говореше за религиозната слава. Постенето говори за духовно дело. Според Исус, в момента който започнеш да търси човешката слава и внимание, тогава духовното ти дело се превръща в религиозно дели, което не достига до одобрението на Бога. Религиозните дела могат да получат слава, но само тази на човеците. С други думи, вместо да получиш награда и слава от небето, ти получаваш награда от хората. И всичко това, защото търсиш вниманието и одобрението им. 

Търсенето на човешкото одобрение може да бъде изразено в:

- Сервилно проповядване! Сервилното проповядване е ангажирано изцяло с доставянето на удоволствие и удовлетворяване на църквата. Тялото Христово е "наводнено" с послания за просперитет и успех. Вече е трудно да чуеш слово за освещение и святост. Преди известно време, направих една равносметка за гост говорителите, които са предпочитани и канени в България. Достигнах до извода, че водещите теми на проповедите им, гравитираха около: изцеление, кръщение в Духа, демонология, петкратно служение, хваление и поклонение, апостолското служение и разбира се финансово благоуспяване. 

Всичко това говори за предпочитанията и храната, която църквата в България приема. Това де факто е нейната диета за години. В същото време констатирам, че в страни които се преживяват съживления и реформация, посланията са: покаяние, святост, пророческо служение, есхатология и мисионерство. 

Когато погледнете посланията във вторият вариант, ще видите, че те са трудни за много съвременници на смартфоните и социалните мрежи. Кой иска да слуша покаяние, когато може да чуе и посланието за хипер благодатта?! Кой иска да слуша послание за святост, когато може да чуе и посланието за "веднъж спасен - завинаги спасен"?! Кой иска да слуша посланието за пророческото служение, след като може да вярва в появата на някоя мистична личност, вместо сам да поеме отговорността да бъде пророчески глас?! Кой иска да слуша призива за мисионерство, след като това изисква даване и жертване?!

Именно това е причината много проповедници да предпочитат "по-позитивните" послания, което води до превръщането на проповедника в сервитьор, а църквата в клиент. Църквата в България прилича на ресторант, в който църквата решава, какво да бъде менюто. 

Изкушението е голямо, защото става въпрос за имиджа, който се гони. Модела на усмихнатият и Хюстън Тексаски проповедник се продава. 

Ние трябва да разберем, че ако искаме Исус, трябва да бъдем посланици, като Йоан Кръстител. Ето нещо което писах преди време: 

"Парадоксите на българското християнство нямат край. От всички страни идват гласовете на вярващите, че искат Божието движение и най-доброто за нацията, но без това да разбута статута на християнството в нашата нация и без да ни изкара от стари структури. Нека да ви кажа, че такъв род пожелания, които не почиват на зрели преценки и дух на разпознаване, са крадци на години и времена. Всеки път, когато искате нещо от Бога и се опитвате да ръководите Бог, как и какви методи да ползва, вие отблъсквате Божието движение. Вие искате Исус, преди да е пристигнал Йоан Кръстител - това няма да го бъде. Ако искате Исус, оставете Йоан Кръстител да направи прави пътеките за Господа. Всяко посещение на Исус е предшествано от движението на святостта. Много от вас не разбирате, защо толкова много се говори за греха на пасторите агенти?! Истината е, че ако не се смени меха - няма ново вино. Трябва да се смени духът, системата и структурата на лъже-братята, които са изнасилвали църквата, като са я подлъгвали всяка неделя, а са я изнасилвали в понеделник - застанали на отчет пред света и врага на Исус, срещу заплащане. Накратко, моля ви не ми говорете за съживление, времето е друго ... Това е време за изчистване на моралната деградация. Много от вас не разбирате, защо не ги оставяме?! Първо, това не са грехове от лично естество, това са грехове срещу църквата и кръста на Исус. Вие не разбирате ли, че това е ключов момент на преобръщане и преподреждане на протестантството в България, според дизайна и намерението на Бог?! Моля ви не се подлагайте на отровното облъчване от религиозната "любов", "молитви" и "прошки", защото нито едно от тях не струва, ако няма правда, святост и чистота."


Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар