Малолетно духовно бащинство, отчаяно духовно синовство!


Модерното си е модерно, но и опасното си е опасно! Имаме само един мандат живот на земята, а поверяваме живота си в различни взаимоотношения, все едно ще имаме още няколко пъти възможности да живеем на земята и да имаме шанса да служим на Господа. Християнският модернизъм не е стръмна планина, а инертно състояние, в което тенденциите завличат животи. Тъй като ставам свидетел на много връзки между служители, определени като: бащинство и синовство, ще споделя накратко, какво поучава библията върху този въпрос.

1. Духовното бащинство Е духовно! 

Знам, че това изглежда нелепо на пръв прочит, но именно тази част на дуовното бащинство е най-пренебрегнато. Повечето взаимоотношения между тези, които поемат товара на синовство и тези, които поемат ролята на бащи, се превръща в предаване на унифицираност в стила и методологията на вяра и служение. 

Духовното бащинство не е радио връзка между бащата и сина, в който радио сигнал се предават детайлни направления за служение, а духовна връзка между бащата, сина и Господ. Това е преди всичко връзка между двама - обединени да търсят Бога, а не връзка между баща, който замества Бога. 

Повечето вярващи, които определят себе си като синове, имат непрекъсната зависимост да контактуват с тези, които са приели за духовни бащи. Моето наблюдение е, че преобладаващата част от синовете в нашата страна, не са уловили генералното значение на синовството, тъй като следването на модерните течения е инертно състояние, много синове имат по-голяма зависимост от духовният си лидер, отколкото Бога. 

Много вярващи са загубили представа за реалността, семействата си, работното си място, връзката с църквата си дори, защото са в непрекъснато чакане пред "радиото", за да получат следващият сигнал от духовният си баща. 

Духовното бащинство е духовно, защото основното му предназначение е да осигури връзката между Бога и духовният си син, а това не става, чрез проповеди и конференции, а чрез въвличане в близки взаимоотношения. 


2. Духовният ти баща, не е любимият ти библейски учител!

Когато попиташ вярващите, кой е техният духовен душегрижител, те често цитират имена на популярни библейски учители. Виждате ли, това вече е сериозна гангрена в тялото Христово в България?! Ние сме до толкова недорасли, че приемаме за духовен водач, някой, който даже не ни познава. Как може, някой да ти е духовен водач, като нито те познава, нито знае за личните ти борби, нито пък е информиран за греховете със които се бориш?! Павел казва: "Мнозина учители имате, но те не са ви бащи".


3. Духовният баща е духовен! 

Апостол Павел пише към галатяните, че ако станат свидетели на падението на някого, по-духовните сред тях (бащите) да повдигнат такъв. Духовното бащинство се извършва, чрез зрели, балансирани и духовни вярващи. Ако се огледате за българската реалност, ще видите, че духовното бащинство е поето от добри проповедници, от плагиати и хора склонни на разпри и разделения. Духовното бащинство е обединителна функция. Духовният баща не е човек, който борави със заучени високо стилни думи, а човек, който предава наученото от опит, в практичен и личен пример. 


4. Духовният баща не е спонсора за твоята сграда или заплата! 

В българската реалност, много пастори са склонни да бъдат синове на всеки "духовен баща", стига същият да им осигури добро финансово бъдеще и перспективи. Твоят финансов успех не е в твоят духовен баща, а в твоят Господ, а тогава, когато връзката с Бога отсъства, тогава започва търсенето на спонсори, опаковани в кутията на духовен баща. Ти не ставаш духовен баща, защото даваш финанси, и ти не ставаш духовен син, защото даваш или получаваш финанси. До тук с тази срамна практика! 


5. Духовното синовство не е рекламна агенция на духовното бащинство! 

Много пастори очакват от техните синове да ги представят навсякъде и по всяко време. Вярващите, които считат себе си за синове, не спират да говорят за своите духовни водачи. Така с времето, незабележимо и плавно, духовните синове се превръщат от свидетели на Исус (Деяния 1:8) в свидетели на пастора, когото са приели за духовен водач или неговата църква, така наречената църква майка. Много често, когато срещнете такива вярващи, вие ще останете учудени от тяхната обсебеност от духовният им баща. Те започват да губят своят стил, методика и специфичност и се превръщат в рекламни агенти на някакво голямо или влиятелно служение. 


6. Духовното бащинство е пример за морал!

Срещали сте изрази като:

- духовното бащинство поставя в призив
- духовното бащинство отваря небесата
- духовното бащинство разширява дара
- духовното бащинство привлича финанси
- духовното бащинство покрива и защитава от демони

Предполагам, че ако не всички тези изрази, то поне няколко от тях сте чували. Безспорно духовното бащинство има голяма роля, но тя никога не отнема славата от Бога. Духовното бащинство не бива да се надценява! Господ е Този, който поставя призив. Във всяко послание, Павел започва с думите: "поставен от Бога". Не духовният баща поставя, а Господ. Тези свободно съчинени и не намиращи в словото почва, изрази, отнемат славата на Бога. Твоят духовен баща може да е хипер духовният Самуил, но той няма да може да отваря небесата, защото небесата се отварят от Господа. Самуил при целият си живот, не успя да постави в призив и под отворени небеса синовете си. Ролята на бащата не е мистично отваряне на отворените вече от Исус небеса, а поглед и грижа за морала на духовният му син. Посланията на Павел към Тимотей, са послания на духовен баща. В тях няма и дума за финансов просперитет, напротив Павел казва на Тимотей да бъде благодарен за храната и дрехите си на гърба. Това се различава от съвременното бащинство, нали? Когато Тимотей носеше хронична болест, Павел не отвори небесата, за да слезе мистично изцеление, нито пък разрушаваше наследствени проклятия, той просто го съветва как да се храни и какво да пие, за да не го боли често. Когато Тимотей беше млад и уплашен, Павел не му даде мистично благословение, а практични съвети. 

Пророческа Кула
18.4.2015 г.

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар