Идентичността събаря врагове!

Йоан 18:3  И тъй, Юда като взе една чета войници и служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжия. 
Йоан 18:4  А Исус като знаеше всичко, което щеше да Го сполети, излезе и им рече: Кого търсите? 
Йоан 18:5  Отговориха Му: Исуса Назарянина. Исус им каза: Аз съм. С тях стоеше и Юда, който Го предаваше. 
Йоан 18:6  И когато им каза: Аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята. 

1. Кои са войниците арестували Исус? Колко са те?

Проповядвал съм десетки пъти за това как да побеждаваме силата тъмнината. Достигал съм до много източници, а и опитности в борбата срещу силите на мрака, но това което прочетох тази сутрин ме благослови и за това го споделям и с читателите на моят блог. 

Горният пасаж е разказан от очевидец - Йоан. Йоан е бил редом до Исус, когато "група/чета" войници са намерили Исус в Гетсиманската градина по информация на един от учениците на Исус: Юда.

Библията тук казва, че са пристигнали "чета" войници за залавянето Му. Когато четем българският превод на думата "чета", ние смятаме, че става въпрос за една малка група хора, защото звучи логично, че при залавянето на един човек не са нужни много хора. 

Исус обаче не е един ЧОВЕК, Той е Господ! Още повече, че Пилат, Юдейските началници и Ирод, бяха чували за способностите на Исус и как Той има свръхестествена сила. 

Когато погледнах гръцката дума употребена за "чета" в трети стих, останах учуден да разбера нейното значение. Гръцката дума за "чета" употребена тук е: "Speira" (spā'-RA). Думата произхожда от две други: "haireō" (Hi-re'-O) и "heilissō" (Hi-lē's). Това е според речника на Стронг.

Когато човек разкрие оригиналното значение на тези думи, пред него се открива една друга / различна картина за събитията в Гетсиманската градина.

- Speira: Римска военна част, кохорта. Според речника това са професионални легионери. Легионерите не са обикновени редови войници. Една кохорта е от около 600 легионери. Най-малкото подразделение на римската армия е легион от 100 души. Едно подразделение от сто души има за свой ръководител по един центурион. В историята за стотника Корнилии (Деяния 10 глава), всъщност става въпрос за римски военен центурион. Думата произлиза от латинското Centum, което означава стотица. Десет кохорти съставяли най-голямото подразделение в римската армия, именно: легион от 6000 войници. 

При залавянето на Исус са дошли около 600 души. Всички ние сме гледали филми за Исус и смятаме, че както във филмите, за залавянето на Исус са били пратени 5, 10, 15 войници. Истината е, че оригиналният библейски текст говори за 600 отбрани, елитни войници с висша физическа и стратегическа подготовка. На чело на всяка кохорта е имало по 6 центуриона. Центурионите по времето на Исус са били между 18 до 46 годишна възраст, което означава, че са били млади и физически здрави мъже. 

2. Защо е изпратена цяла кохорта?

Обяснявам всичко това, защото искам да видите, каква Личност е бил Исус. Той не е бил просто някакъв учител, Исус е бил "опасен" за властта. Той е бил сензация и страх за тези, които управлявали. Причината да се страхуват от Исус е била, поради Неговото влияние и сила от Духа. Чудесата Му и знаменията Му били по всички "вестници" и "телевизии". Исус е бил издирван и нежелан, но властите не са можели да Го арестуват публично, за да няма безредици, тъй като Исус е бил способен да събира маси хора около себе си. 

Именно това е причина - за залавянето Му да бъде сформиран цяла кохорта от 600 единици професионално обучени елитни мъже. 

- Haireo: е политически термин, който описва офицер избран за мисия. Което допълнително предава яснота за това, че начело на кохортата са били назначени шест елитни офицери.

- Heilisso: e взвод, събрана формация, единство от войници. 

3. Идентичността на Исус!

След като ви показах колко важно е било за властите да арестуват Исус, и как те са изпратили голяма военна част от Римската армия. Ще споделя и какво това открива за нас като вярващи. Независимо от това, че пред Исус стоеше цял легион от 600 елитни войници, както и факта, че Той можеше да иска от Отец цял легион от 6000 военни ангели, Той каза нещо, което събори всички тези здрави и силни мъже на земята. Какво им каза Исус?!

Исус има разкри Своята идентичност! Исус каза: АЗ СЪМ! 

Исус знаеше кой е Той! Той е Господ Йехова! В момента в който Исус сподели Своята идентичност, войници отстъпиха назад и паднаха на земята. 

4. Идентичността на вярващият! 

В момента в който разбереш кой си в Исус, ти можеш да кажеш на враговете си - кой си ти. Това е напълно достатъчно - това е истинската власт! Не е нужно да крещиш на демоните, за да отстъпят. Ти не гониш демоните с децибели, а с идентичност. Това е причината Яков да пише: "Приближете се към Бога и дявола ще бяга от вас". Ние получава нашата идентичност от близки взаимоотношения с Господа. Преди битка с врага, ти се нуждаеш от идентичност в Бога. Демоните често задават въпроса: Кой си ти? Ако нямаш отговор на този въпрос ти не можеш да се справиш и с един демон от дяволската кохорта, но ако си разбрал кой си, тогава ще поваляш хиляди врагове. 

Сунай Маджуров
31.3.2015 г.

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар