Исус влиза в храма, но се разгневява!

Йоан 2:13  И като наближаваше пасхата на юдеите, Исус възлезе в Ерусалим.

Йоан 2:14  И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби, и тия, които седяха и разменяха пари; 


Йоан 2:15  и направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на среброменителите, и прекатури трапезите им; На вчерашният ден според календара, преди около две хиляди години, Исус е изгонил търговците от храма. Тъй като библията казва, че Исус е Същият вчера, днес и завинаги, трябва да не си правим илюзии, че днес Той не би изгонил съвременните търговци.

Какво продават търговците в Дома на Отца?

Волове!

Воловете са символ на служителя! Павел припомня в посланието към Тимотей писанието: "Да не обвързваш устата на вола". После той обяснява, че не за волове става въпрос, а за служителите на евангелието.

Днес в храма на Господа няма буквално волове, но не е тайна, че има продали се служители. Продадени под заплата, под дарението, продадени под властта на своя западен настойник. Въпрос на време е Христос да изплете Своят бич!

Овце!

Овцете, които Исус изкупи, също могат да бъдат продавани. Както Исаф продаде своето първородство, така и вярващите могат да продават небесните си места, за земни позиции. Земните позиции са: място по-близо до пастора, престиж в църквата и др. Въпрос на време е Христос да изплете Своят бич!

Гълъби!

Гълъбите са помазаници, които са били в близки взаимоотношения с Духа на Бога. Това са хора, които са изградили сътрудничество с Духа на Господа, но поради сребролюбие са загубили силата на Бога, или по-скоро са били отречени от тази сила. Въпрос на време е Христос да изплете Своят бич!

Насърчение! 

Насърчително е да знаем, че не в силата и способностите на нито един от нас, да почисти и освети църквата на Бога. Това е дело на Бога.

Пророческа Кула
30.3.2015 г.

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар