Вещерство в Църквата

Еремия 6:14. Повърхностно са лекували те раната на людете Ми, Като са казвали: Мир, мир! а пък няма мир. 

Еремия 8:11. И повърхностно лекува раната на дъщерята на людете Ми, Като казваха: Мир, мир! а пък няма мир. 


От известно време насам имам желание да споделя с Тялото едно мое откровение и разбиране върху писанията. Повод за това мое желание, са горните два стиха, като и двата от тях са в книгата на пророк Еремия. Ще споделя с вас няколко пункта и се надявам, това да ви даде нов поглед и разширение в духа ви. В следващите редове, ще се постарая на кратко и без излишни думи, да ви представя заблуди свързани с гонене на демони, изцелителните служения и пророчествата. 


1. Симптоми


Едно от най-важните неща при лекуването е поставянето на диагноза. Лекуването е основано на диагнозата, а диагнозата е основана на симптомите. Като вярващи, които водят непрекъсната война с нашият враг, ние претърпяваме и поражения, преживяваме и победи. Когато претърпим провал, грешки или грехове - ние страдаме и скърбим по Бога. Това е напълно нормална реакция на падналият вярващ, но често (ако не всеки път) врагът използва такива ситуации, за да доведе вярващият до болестно състояние и душевна криза. В такива моменти именно, вярващите проявяват симптоми, които могат да бъдат разпознати. Такова разпознаване изисква внимателен поглед върху живота на боледуващият вярващ. 


Говоря за тези неща, защото все повече и повече ставам свидетел на гностицизъм в църквата. Гностицизмът е смесица от християнски практики и окултизъм, магьосничество и чародейство. Смята се, че основателя на тази заблуда е Симон Магьосника, за когото четем в Деяния на апостолите. Симон е бил свидетел на това, как с полагането на ръце от страна на Петър и Йоан, кръстените вярващи в Самария са приемали Святият Дух. 


Разбирането на Симон Магьосника е било, че това което са извършили Петър и Йоан е било способност, която може да се придобива. Вероятно твърдият тон на Петър не е повлияло на Симон Магьосника. Петър е бил категоричен, че това преживяване, както и предаването му не се купува с пари. Основната линия в целта на Петър е било да покаже, че в кръщението в Духа няма посредници между Бог и вярващия. От друга страна, разбирането на Симон е било, че това изисква посредници, и че посредниците могат да придобият тази способност. 


Петър е бил свидетел не веднъж, че кръщението може да се приема, само чрез вяра в евангелието. Един такъв пример имаме в Деяния на апостолите десета глава, когато Петър влиза в дома на римският офицер Корнилии, когато всички събрали се в дома на Корнилии приемат Духа, докато слушат словото. В този момент е нямало посредници които да полагат ръце, нито някой, който да се моли за събралите се в дома на Корнилии. Единствената причина Святият Дух да слезе е било поради вярата в Бога. 


Деяния на апостолите 10 глава.

  44. Докато Петър още говореше тези думи, Светият Дух слезе на всички, които слушаха словото. 
  45. И обрязаните вярващи, които бяха дошли с Петър, се смаяха за това, че дарът на Светия Дух се изля и на езичниците, 
  46. защото ги чуваха да говорят на езици и да величаят Бога. Тогава Петър проговори: 
  47. Може ли някой да забрани водата, за да не се кръстят тези, които приеха Светия Дух, както и ние? 
  48. И заповяда да бъдат кръстени в Името на Иисус Христос. Тогава му се помолиха да остане няколко дни. 

Както се вижда и от думите на Петър, причината за слизането на Святият Дух е било във вярата, която е дошла поради слушането на словото. Вярата идва от слушане на Христовото слово. Ако трябва да посочим все пак посредник между вярващият и Бога при получаването на Духа, то този посредник е словото. Словото е онова което подготвя сърцето за Духа. 


За мен е важно да посоча това, тъй като много често служители заемат посредническата роля между Бога и вярващият. Това разбиране е много подобно на разбирането което имаше Симон Магьосника. Днес сме свидетели на това, как вярващи искат да бъдат в изцелителни събрания и крусейди, защото са убедени, че ако някой конкретен "посредник" между тях и Бог ги докосне, тогава ще се изцелят. Това е толкова пагубно мислене, което води до много болестни последствия. 


От една страна вярващият насочва вярата си повече върху способността на служителя, който ще се моли за него, отколкото да вярва в Бога. От друга страна, пиедестализираният служител се вживява в посредник и бавно и незабелязано се превръща в магьосника, който изпълнява желанията на вярващите. Аз съм чувал вярващи да казват, че ако "еди си кой" се помоли за тях или техни близки, то те или техни близки са щели да бъдат изцелени. Ето това вече е гностицизъм и чародейство. Това е богохулство и магьосничество. 


Нека да обясня: Ако вие имате близък, който е болен и той почине поради болестта си, кой ще бъде виновен? Бог, "служителя посредник" на евентуалното изцеление, което не се е състояло или вие, защото не сте се срещнали със служителя и не сте посетили негово събрание? 


Нека да размишляваме върху този въпрос:


а) Бог е виновен


Ако вие загубите близък, защото е починал болен, без възможност да се срещне със "служителя посредник", тогава твърдите, че Бог искал да изцели, но е не е могъл. При това, едно такова твърдение означава, че Бог може да извършва изцеление, само чрез определен служител. Това обезсмисля вярата и молитвата на вярващите, защото вместо да търсят Бога, те търсят човека. Един такъв търсач на "посредник за изцеление" е бил сирийският цар Нееман. Много често този случай се приема за еталон, че трябва да се търси посредник между Бог и болният. Това обаче не е типичният случай, какъвто наблюдаваме в църквите. Първо, Нееман е бил езичник с окултни вярвания. Той е бил и идолопоклонник, който е нямал разбиране за Бога. Второ, Елисей не прие да посредничи между Бог и Нееман, а го отпрати с насока да вярва в Бога, както и да направи акт на вяра умивайки се в река Йордан. 


б) Виновен е служителя


Търсенето на виновен особено се засилва след голяма загуба. Сърцето търси отговори, които не съществуват и поради липсата им, започва да маркира виновни. Често хората започват да таят огорчение спрямо служител, защото не е успял да се моли или грижи за някого. Такива състояния са симптоми за прескачане на Бога и търсене на посредници. Исус умря на кръста, за да имаме достъп до Отец (Йоан 14 гл.). Животът е толкова комплексен, че ние, които не можем да намерим "разумно" обяснение сме способни в неразумни обвинения, като това да обвиним всички и всичко за несъстояло се желание. 


в) Виновни сме ние


Хората искат заключения, които да бъдат успокоителни. Много често такова повърхностно успокоение би могло да се очаква, след себеобвинение. Както сигурно сте забелязали, моята цел е да покажа до какви абсурдни мисли може да достигне заблудата. Ние трябва да си дадем реална сметка за това, до къде могат да стигнат поученията и практиките в християнският свят. Трябва да се покорим пред Бога и да си признаем, че Бог е суверенен и често няма да знаем, защо се случва едно или друго събитие. 


2. Диагноза


Ако симптомите са така тревожни и опасни, то тогава диагнозата е решаваща за изцелението на Божият народ. Много често сме свидетели, че всичко или прекалено много, всичко се приписва на демони и дяволи. В интернет пространството е пълно със служители, които претендират да гонят демони и да изцеляват болни. Много вярващи, които са стигнали дъното на своите финансови, физически и емоционални проблеми, лесно се връзват на тези послания. Но когато погледнете техният живот, вие няма да видите съществени промени, освен това, че техните библейски убеждения са се променили. Диагнозата на този проблем в Тялото се нарича: повърхностно изцеление. Исус не е умрял, за да бъдем повърхностно изцелени. Исус не е умрял, за да имаме живот, а за да имаме изобилен живот. Страшно е да видиш, че Тялото е доволно с това, което има. Има служители, които са направили цяла кариера, поради невежеството на Божият народ. Има цели служения, които просто раздават блянове и убеждават, че ако определен служител се помоли, положи ръка или изгони демони, тогава вярващите ще бъдат свободни, Това е заблуда и диагнозата е тумор в Тялото. 


Докато обещават "мир" както казва и пророк Еремия, те само изкуствено напомпват вярващите, а оставят техните реални проблеми неразрешени. Де факто, те правят така че, обявяват себе си за лекари, а разнасят опасен "вирус" сред вярващите. Пиша за тези неща, защото знам, че този материал ще бъде прочетен, както от бедни вярващи, болни вярващи, хора с проблеми в брака, също така и от служители "помпи", които сеят гностицизма в Тялото. 


3. Лечение


а) гоненето на демони не е лечение, то е повърхностно лечение


Сигурно се чудите, как може човек като мен, който е от харизматично-петдесятното крило, толкова много омаловажава гоненето на демони!? Искам да ви уверя, че аз вярвам в гоненето на демони и вярвам, че това е сериозна практика в Тялото. Убеден съм в това и поучавам така. Ние трябва да разберем обаче, каква е основната цел на гоненето на демони. Гоненето на демони не е рекламен трик за печелене на фенове, както става ясно, ако проследите основната си стена във facebook. За много вярващи, гоненето на демони е запазената марка на определен служител, който е на път да се превърне, ако не се и превърнал вече, в поредният Симон магьосника. Когато гледам Тялото, аз мога да разпозная толкова много магьосници, че няма да се учудя, ако скоро започна да ги назовавам по име. 


Гоненето на демони заблуждаващо се тиражира, като билет към щастлив живот. Аз ненавиждам практиката определен сребролюбив служител да рекламира себе си, като твърди, че ако се изгонят демоните, ще дойде изцелението. 


Как вярвате в такива лъжи? Гоненето на демони не е дълбоко изцеление, след като демоните отново плануват да се връщат в тялото от което са излезли. Ако една болест ви напада циклично, как можете да кажете, че не сте болни. Гоненето на демони не с цел пълно изцеление - гоненето на демони е началото на едно изцеление. След като изгони демона Исус каза на един човек да отиде и да свидетелства. Той го насочи да продължи да прави определени неща. В друг случай, Исус каза на изцелени болни да се покажат на свещеника. Исус ги насочи към покорство на закона и отчетност пред избраните от Бога служители. Нека да е ясно, че демоните могат да излязат, но ние ще продължим да живеем в земята в която те живеят. Така че, ако сърцето не е добре изчистено и добре укрепено, няма никаква полза от гоненето на демони, тъй като те отново ще завладеят своят обект на преследване. 


Наричам гоненето на демони повърхностно изцеление, защото обикновено служителя вдига пушек, прави едно шоу като бута хората да падат и да се симулира присъствие на Духа, а след това хората остават да се борят със същите проблеми. Това е повърхностно изцеление, защото да изгониш демон, не е едно и също със поставянето на вярващият в Исус. Пълното изцеление идва след влизане в Исус. В покорство на словото Му. Изцелението е скрито в Исус, а не в излизането на демоните. 


Ние сме свидетели на служители, които гонят хиляди демони с години наред. Те се молят за едни и същи хора, и всеки път полагат ръце върху тях, за да ги освободят. Години наред гонене на демони от едни и същи хора е повърхностно изцеление. Веднъж аз разбрах, че такива служения по-скоро са служение на демоните, отколкото на Бога, защото целият живот на такива служители минава в търсене на демони, вместо в търсене на Бога. 


б) лечението е в новата диета


Много вярващи смятат, че ако определен пастор се помоли за тях и изгони демони от него, това ще донесе до промяна, но в последствие става ясно, че това не е така. Повечето служители искат вие да сте зависими от тях, за да ги търсите. Това ги превръща в магьосници, а самите вярващи в наивни идолопоклоници. 


Има много служители, които държат Тялото в непрекъсната зависимост от полагането на техните ръце, защото с времето това се превръща в техният начин за печелене на пари. Ако един служител иска да изцели хората на Бога, той няма цял живот да гони демони и да е един преследвач и последовател на демоните, а ЩЕ ОСНОВЕ ЦЪРКВА.


Новата диета на вярващият е неговата свобода - свободата идва от Святият Дух. Словото и Святият Дух са винаги заедно. Служителите не трябва да държат вярващите с гонене на демони и свобода "на час по лъжичка". Вярващите не трябва да се освобождават "на час по лъжичка" - те трябва да ходят в свобода. А това не се постига, чрез периодични служби за гонене на демони. Такива служби са отключващи, но не са перманентният дизайн за ходене във вяра.


Словото е храната на вярващият човек. Ако вие гоните демони от някого и го държите под карантина до следващата служба за гонене на демони, вие все едно слагате мишена на вярващите и още повече привличате нечистите духове към него.


б) лечението е в растежа и в познаването на Исус


Ако проследите поведенческият профил на повечето вярващи, вие ще забележите, че те са толкова информирани от някой служител, а толкова малко от Исус. Това означава, че докато са се възхищавали на някой служител, много вярващи за загубили от фокус самият Исус. Не винаги, но често това става с пълното осъзнаване от страна на служителя. Такива служители искат зависимост от страна на вярващите. Това ги прави да бъдат като наркоманите.


Ако един служител иска вярващите да бъдат свободни, те ще ги запознаят с Исус и с Неговата цел чрез църквата.


в) изцелението е в покорството


Много вярващи се възхищават на дарбите на Духа, без да си дават сметка, че дарбите не са Самият Дух, а само сила и демонстрация на божеството. Святият Дух е Личност, което иска да бъде позната и да бъде в общение с децата на Бога. Ако вие смятате, че ще бъдете изцелени само черпейки от силата на Бога, вие ще останете уморени да я търсите, но ако се свържете с Личността на Святият Дух, тогава ще намерите повече от дарби - тогава Святият Дух, ще ви заведе до Исус.


Ето какво учи Исус: Той казва, че по-важното не е, че демоните се покоряват, а че вярващият се покорява на Бога и това води до записване на името му в книгата на живота.


Свободата ви може да започне с освобождение на демон, но ще се задържи посредством покорството ви пред Исус.


4. Кашлица в Тялото


Обладаването е демони е като кашлица в сравнение с обърканите мисли и крепости в ума. Вие можете да започнете да лекувате кашлицата със сироп за кашлица, но ако искате да помогнете на вярващият да бъде ходещ в свобода и да се избави от инфекции, тогава не можете да разчитат на гонене на демони - трябват ви антибиотици.


Антибиотика който лекува вирусите в Тялото, е покорството и обновяването на ума. Обновяването на ума съвсем не е като гонене на демони. Всеки служител може да гони демони, но не все може да пленява крепости и мисли в ума на вярващият.


Гоненето на демони изисква силата и властта на Бога, а пленяването на мисли изисква плода и характера на Духа. Това е единствената причина да виждате повече "продавачи на сиропи" и толкова малко посветени служители ходещи в духа на покорство.


5. Изцелението завършва с откровение


Вярващият първо чува евангелието и се присъединява към църквата. След време всеки вярващ става свидетел на свръхестествената сила на Бога и бива изцелен, освободен и от него могат да бъдат гонени и демони дори. Но това е началото на целият процес. След запознаване със силата на Бога, вярващият трябва да продължи в познаването на Бога. Трябва да се покорява на Бога. Трябва да вкара в ред семейството си. Тревожно е да виждам, как някои жени говоря повече време с някои служители "аптеки за сироп", отколкото с мъжете си у дома. Накрая, вярващият трябва да стигне до Бога и да прогледа за своят грях и слабости и да падне пред Бога в покаяние и търсене на Лицето Му.


а) Матей, Марк, Лука и Йоан - чуване, вярване, кръщение във вода, духовно кръщение, присъединяване към Тялото, участие в местна църква, даване. 


б) Деяния на апостолите - среща със свръхестествената сила на Бога, гонене на демони, изцеления, говорене на езици, полагане на ръце.


в) Посланията на Павел, Петър, Яков и Йоан - промяна на мислите, дълбоко преживяване на Бога, търсене на Лицето Му, обновяване на мислите, вкарване на Божият ред в семейството. 


г) Откровението на Йоан - осъзнаване на небесната позиция в Исус, ходене в свобода, радост в изпитанията, зрялост и служение, призив и "миене на крака'. 


Всеки вярващ минава този път от евангелията до откровението. Това което се опитвам да кажа в тази статия е, че много вярващи остават в евангелията или в най-добрия случай някъде в Деяния на апостолите.


6. Да не обидим дарителите


Някои служители изпитват нужда постоянно да гонят демони, само защото някои вярващи постоянно им дават дарения. Това е робство и угаждане на човеци. Ето защо Исус казва, че много изцелители и гонещи демони, в последният ден ще се учудят, че Исус не ги познава.


Матей 7 глава.

  22. В онзи ден мнозина ще Ми кажат: Господи! Господи! Не в Твоето ли Име пророкувахме, не в Твоето ли Име демони изгонвахме, и не в Твоето ли Име направихме много чудеса? — 
  23. но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал, махнете се от Мен вие, които вършите беззаконие! 

Забележете, че гоненето на демони и изцеленията не представляват толкова интерес в небето. В небето най-ценното е доброто, плода и смирението. Докато в земята подскачаме от радост за гонене на демони и изцеления, то в небето това е като "сироп за кашлица".


7. Защо искаме да заповядваме на демоните, а не искаме Бог да ни заповядва на нас?!


Аз не се възхищавам на служители, които заповядват на демони, възхищавам се на служители, които се покоряват на заповедите на Исус. Когато Исус има каже да основат църква, те я основават, дори и да нямат всички отговори. Когато Исус им каже да дават, те дават. Те следват Агнето, където и да отиде.

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

1 коментара: