Некрофилия в църквата!

Когато получих това откровение, дълго време мислех за това, дали да го споделя с широк или по-тесен кръг от хора?! Но след като видях, че проблема е толкова широк, и че е развит в по-голямата част от Тялото, тогава реших, че няма да бъде честно спрямо хората, които са заразени от своята похот и грях.

Некрофилия е дума, която описва хора, които убиват своите жертви и след това пристъпват към сексуална експлоатация към трупа, или в други случаи жертвата е била убита или естествено умряла без намесата на самият некрофил, но отново с последващо сексуално експлоатиране на мъртвото тяло.

Аз съм наясно, че думата е отвратителна, както и самата идея, че в църквата е възможно да се намират хора с подобни отклонения. Точно за това, искам да обясня, че аз говоря за духовни отклонения, които са се превърнали в душевни поведения и практики, които не са нищо повече, или нищо по-малко от духовна некрофилия.

Смятам, че това е едно предупреждение към Тялото Христово, от излизането от мъртви дела и практики, и насочването му към изобилието на живота от небето.

Бог е Господ на живите! 

Мат 22:32. "Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов?" Той не е Бог на мъртвите, а на живите

Като начало, трябва да знаем, че Бог е Този, който ще съди и живите и мъртвите. Това ясно е посочено в книгата на Лука (Деяния на апостолите). Бог е Този, който в последният ден, ще съди всяка душа - тези, които са живи в Неговото пришествие, и тези, които ще бъдат възкресени. В евангелието на Йоан имаме много стихове, за съдът на Исус над всички живи и мъртви. Бог е Бог на живите - не на мъртвите. В стиха по-горе, се говори за мъртвите вече Авраам, Исаак и Яков, но забележете, че те не се споменават като мъртви, за тях се говори като живи. Но защо Бог говори, че е Бог на живите, а в същото време, казва че е Бог на умрелите вече Авраам, Исаак и Яков?

Жив или Мъртъв зависи от връзката с Бога! 

Дали някой е жив или мъртъв не зависи от това, дали човек е в ковчег или се разхожда в парка. Самият Исус каза, че който вярва в Него, и да умре ще живее. Тогава Исус не гледа на хората така, както ние гледаме. За Него живите са тези, които имат връзка с Него.

Църковна морга! 

  Мат 23:27. Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота.

Има дух на смърт над църквите в България. Дух, който държи вярващите живи от вън, но убива тяхната душа и пълни "варосаните гробници" със мъртвешки кости. Божият Дух обикаля и търси да възкреси всеки Лазар, който е погребан в църквата, която посещава. Господ иска да го разповива от всички савани около него. Много църкви са като гроба на Лазар, те са пълни с вярващи, които Бог обича. Бог търси начини да ги възкреси.

Мъртви дела!

Евр 6:1 ...покаяние от мъртви дела.

Хиляди вярващи са мъртви и смъртта ги е победила, като им е изсмуквала живота от тях. Смъртта изсмуква живота, чрез мъртви и безплодни дела. Такива вярващи отпадат (цялата книга на Евреите разглежда този въпрос). Поддават се на доктрини, които не работят за Исус. Те са гладни за знания, които не носят плод за Исус. Лозарят изрязва такива пръчки и те се хвърлят в огъня (Йоан 15).

Некрофилията е стартирала, тогава, когато вярващите са се привързали да имат взаимоотношения с мъртвите дела на плътта. Доктрини, знания, богословие, теология и всичко което отдалечава от живота. Има доктрини, които ще ви доближат до Исус, но има и такива, които ще ви отдалечат от Него. Клевети, клюкарстване, огорчение, обиди, сърдене, разочарования, съдене, отмъщаване, състезаване - това са част от мъртвите дела, които вярващите прегръщат и умират.

Покай се! 

Покаянието е най-доброто средство дадено под небето, за да намерим живота на Исус. Исус е готов да те приеме. Той може да отмести камъка пред входа на гроба. Той издава глас и те извиква от тъмнината в Неговата светлина. Дяволът има власт над умрелите вярващи, които са се отклонили от Исус. Далеч от Исус ние сме мъртви. Ние сме живи само в Него. Когато вършим мъртви дела, ние познаваме смъртта. Играем си с умрели дела. Когато вършим заповедите на Исус, ние познаваме живота. Тогава нашата сила е от небето, от самият Живот.

С. Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар