7 неща, които трябва да знаете, когато небето мълчи!1. Не можеш да знаеш и виждаш всичко!

 - Нашите пророчества са частични. Виденията и сънищата ни са за срочни времена, макар и да идват от вечен Бог. В СЗ на Данаил му се каза: "че видението му е за определено време". Павел говори, че пророчествата, освен че са частични и, как те ще се прекратят. Важно е да разбирате това, тъй като много вярващи не биха действали, ако не знаят, че трябва. Ако за всяко действие ви трябва да знаете всичко - тогава няма да действате често, защото ние не знаем всичко, а това често означава, че ще се налага да действаме чрез вяра, а не чрез чуване или виждане.

1Кор 13:9  Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме; 


2. Гласът на Бога не предотвратява греха!

- Много вярващи смятат, че ако чуят Бог, тогава няма да съгрешат. За това не предприемат нещо, освен ако не дойде глас от небето. Духовният вярващ знае, че духът се води от зрялостта, а душата от гласа. Адам и Ева бяха душевни вярващи - казвам това, защото всяка духовност без кръста, е душевност. Въпреки че чуваха Бога, те лесно се поддадоха на змията. Те двамата чуваха Бога всяка вечер в точно определено време, но въпреки това, наличието на Божият глас не компенсира липсата на духовно разпознаване. Веднъж Святият Дух ми каза: "Сунай, не се води от ушите си, а от сърцето си". За много от нас е тайна, че ако чувате Бога с ушите си, но закоравите сърцето си - ще бъдете глухи за небето. Небето контактува със сърцето. Евреите чуваха Бога всеки ден, но това не им помогна да не бъдат изтребени в пустинята. Погрешно е, когато вярващи искат да чуят Бога, за да не съгрешават. Евреите съгрешиха въпреки Божият глас. Ние не съгрешаваме поради липса на гласа, а поради липса на страх от Бога.

Евр 2:1  Затова ние сме длъжни да внимаваме повече на туй, което сме чули, да не би да го изгубим някога. 


3. Приеми, че преследваш Бог!

- Понякога лесно забравяме, че ние не сме ловци на Божите радио честоти, а на Самият Бог. Има голямо объркване в някои вярващи. Много християни не следват Бога, а гласът на Бога. Вие не сте последовател на Бога, защото Го чувате, а защото Му се покорявате. Апостол Павел много добре е разбирал това. Той не е бил с цел, да улови всяко слово или откровение, а целта е била Самият Исус от Назарет. 

Филипяни 3:12  Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен; но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз бидох уловен от Христа Исуса. 


4. Времето на мълчание е време за действие!

- За някои вярващи времето за действие е, когато чуят нещо от небето, но това не е еталон за движение. Небето може да затаи дъх, тогава, когато някой войн на небето, трябва да заеме позиция на действие и решителност. Дявола често ни заблуждава, като тълкува мълчанието на небето, като "скъсване" на контакта с Бога. Той е лъжец! След като Исус пое важната мисия за изкупване на душите ни, Той го направи напълно Сам. Той можеше да каже: "След като не чувам Отец, може би трябва да спра"? Но въпреки мълчанието на небето, Исус се водеше от звука на сърцето и любовта. Цели три дни и три нощи, Исус изкупваше човечеството - откъснат от небето. Не спирайте да действате, тогава, когато небето замълчи, защото това може да е вашето ключово време за действие. Небето, ще чака проявата на смелост във войниците, когато те трябва да носят своя кръст в пълно мълчание. 

Maт 27:46  А около деветия час Исус извика със силен глас и каза: Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил? 


5. Случайно да сте забравили да заредите телефона си?

- Знаете, че може да имате нечии номер, и дори да имате правото да му звъннете по всяко време, но ако телефона ви не е зареден, това няма как да се случи. Има много заблудително схващане, че духовните вярващи не четат библията, а чуват директно от Бога. Святият Дух няма да ви говори други думи, освен тези на Сина. Ако вие искате да чуете от Духа, трябва да напълните ума и сърцето си с думите на Божието слово. Заредете се с библията! Тъй като Духът идва с думи на Исус, вие трябва да ги имате в себе си. Когато Духът дойде, Той ще ви говори от това, което сте заредили във вас. 

Йоан 16:14  Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. 


6. Не можеш да чуваш две радиа по едно и също време! 

Ако искате да уловите Божият глас, трябва да спрете светското радио, което заглушава Божият глас. Бог няма да се бори за твоето внимание - ти, трябва да се бориш за Неговото. Един от начините дявола да те лиши от способността да чуваш от небето е, когато увеличи гласа на земята. Така ти оставаш под влияние на света, а вниманието ти спрямо Бога намалява. 

Maт 13:22  А посяното между тръните е оня, който чува словото; но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото, и той става безплоден. 


7. Изграждай не желание за чуване, а желание за разбиране! 

Генералният проблем за небето не е, че не чуваме, а че не разбираме. Ние чуваме Бога в ума и сърцето си, но го разбираме с покорството си. Ако изграждаме в себе си покорство и послушание, тогава ще чуваме гласа на Бога. Всъщност, това не означава, че Бог ще започне да говори, когато започнем да ставаме покорни, а че ние ще уловим гласа Му, който никога не е спирал. 

Maт 13:13  Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат; чуят а не слушат, нито разбират. 
Maт 13:14  На тях се изпълнява Исаевото пророчество, което казва: “С уши ще чуете, а никак няма да разберете; И с очи ще гледате, а никак няма да видите. 

Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар