Духът на присмиване се представя за Духът на превъзходство

Духът на превъзходство е третата Личност на Бога

Аз съм от хората, които се радват на духът на превъзходство, когато той се проявява във вярващите. Духът на превъзходство е дух на изящество, чест и достойнство. Бог влага помазание на успех върху хората си. Когато видите такъв вярващ или вярваща, вие ще забележите тежестта на славата на Бога върху тях. Такива вярващи говорят малко, но казват толкова много. Духът на превъзходство всъщност е Духът на Бога - това е третата Личност в Троицата. Святият Дух се проявява по различен начин:

Исая 11:1  И ще израсне пръчка из Иесевия пън, И отрасъл из корените му ще носи плод; 


Исая 11:2  И духът Господен ще почива на него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и на сила, Дух на знание и на страх от Господа; 

Забележете, че Духът на Господа проявява многообразието на небето. 

- Плод
- Мъдрост
- Разум
- Съвет
- Сила
- Знание
- Страх от Господа

Това са част от проявленията на Духът на Господа, но ние срещаме и други стихове, от където можем да видим и други забележителни прояви на Духът на Бога. Когато Бог излива Духът си върху място, лице или събитие, там се излива дух на превъзходство, тъй като Святият Дух е царски Дух. На всяко място където се проявява Царят, там слиза и дух на превъзходство. 

Слизане и Оставане

Тъй като с течение на обстоятелствата през последният месец съм отделил време за Господа и съм извън служение, аз имах време да чуя важни неща от Господа и едно от тях е, как духът на присмиване се представя за духът на превъзходство. Врагът е имитатор! Той имитира Исус, Отец и Духът! 

Много е лесно вярващите да бъдат заблудени (в това число и всеки проповедник на евангелието), тъй като ние смятаме, че всяко слизане на Духа гарантира и Неговото оставане. Случаят със цар Саул е показателен, че Духът на Бога е нежен и оскърбим. Ние можем да наблюдаваме слизането на Духът на превъзходство, но оставането Му е въпрос на запазване на ума и характера привързани в Духа на смирение. 

Злият дух замести духът на превъзходство в цар Саул, понеже той видя себе си голям в собствените си очи:

1Цар 15:17  И рече Самуил: Когато ти беше малък пред собствените си очи, не стана ли глава на Израилевите племена? Господ те помаза цар над Израиля, 

Слизането на Духът върху Саул се дължеше на неговото смирение. Смирението е гнездото на Святият Дух. Няма по-комфортно място за Духът на Господа от едно смирено сърце. Смиреното сърце привлича Духът. От по-горният стих става ясно, че цар Саул е променил своят фокус за самият себе си. Тъй като е бил величествен цар и духът на превъзходство е почивал върху него, той е счел позицията си за даденост и постижение на собствените си сили и решения. Както следва от историята става ясно, че Духът на Бога е напуснал цар Саул и на Негово място се е настанил дух на присмиване. 

1Цар 17:33  Но Саул каза на Давида: ти не можеш да идеш против тоя филистимец да се биеш с него; защото ти си дете, а той е войнствен мъж още от младостта си. 

Отношението на Саул към Давид, беше презрително, изпълнено с неверие и унизително. Саул до толкова се беше издигнал в собствените си очи, че не допускаше възможността някой като Давид да победи Голиат. 

Има голяма опасност вярващите да попаднат в същата ситуация. Бог да е излял дух на превъзходство върху тях, но това да ги е възгордяло и подбудило към презрение, неверие, а от там и към присмиване. Ако вярващите не можем да разпознаем, че всичко което имаме и вършим е дело и благодат от небето, духът на присмиване е на близо, за да превземе нашият ум и дела. 

Разпознаването задържа Духът на Бога

Забравянето на Божиите добрини е опасно за всеки християнин. Много проповедници буквално се присмиват на слабостта и несъстоятелността на вярващи, които се борят с последни сили. Проповедниците не трябва да забравят своето минало и как Господ е вложил време и сила, за да ги избави тях самите. Когато забравите миналите добрини на Господа, вие спирате да разпознавате правилно настоящите дела и добрини на Бога. Започвате да мислите за себе си като някой, който може и постига всичко, само защото е опитен, комбинативен и харизматичен. 

Избавлението от духът на присмиване е в правилният поглед. Кой си ти? Какво имаш и какво си получил? От кого си получил, това което имаш? Забравяш ли за величието на Бога? Поглеждаш ли към тъмните места в твоята душа? Четеш ли словото за лично усъвършенстване или само за да се подготвиш за проповед. 

За да можете да позволите на Бога да ви избави от духът на присмиване, вие се нуждаете от снижаване. Духът на превъзходство е даден, за да служи и да разпознава делата на Бога. 

Неемия 6:16  И когато чуха това всичките ни неприятели, тогава всичките езичници около нас се уплашиха, и много се снишиха пред своите очи, защото познаха, че това дело стана от нашия Бог. 

"Върнете се към Мен! Отместете поглед от себе си и насочете очите си към Мен"! - Исус от Назарет

С. Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар