Твоето Начало - Битие


В началото, Бог ще те замисли, а после ще те създаде като кръгла земя, за да нямаш край и начало. После, ще постави светлина над теб, за да осъзнаеш и видиш пътя, който трябва да извървиш. Ще те напълни с дълбоки води, които да извират както из вътре в теб, така и над теб. Ако се почувстваш застрашен от толкова много вода, просто започни да размахваш с ръце и крака, докато се научиш да плуваш. После Той ще развърже няколко реки, които да се вливат в твоята градина, така сърцето ти винаги ще прелива от сладководна вода, в която нито рибата, нито живота ще престанат. Ще вдъхне в ноздрите ти жизнено дихание, и ти ще се надигнеш като след смъртта. Ще станеш и ще намериш пътя към Ева. Ще стигнеш и ще я намериш. Ще влезеш в църквата, която Божият Син е създал, и ще родиш Каин и Авел. Единият ще мрази, а другият ще се покланя. Това, ще те накара да се почувстваш недостатъчен, защото и двамата ти синове, ще живеят в теб. Ще можеш да преодолееш двамата с раждането на Сит. Ще се наречеш зрял поклонник на Отец. Твоето поклонение, ще те научи да ходиш с Господа 365 години, а ходенето с Бога, ще те постави на мястото на Енох - небето. (Бит 1 - 5)

В живота ти ще започнат изкушения и атаки, ще прииждат и потопите на Бога. Ще се скриеш в ковчега на завета и ще получаваш нов шанс за нова земя и нов ред. Ще родиш трима синове: Сам, Хам и Явет. Ще станеш духовен баща, ще пазиш голотата си. Ще научиш отговорността. Ще пазиш пътеките си трезви и далеч от лозето. Ще стоиш далеч от човешките строежи, далеч от евангелските небостъргачи, за да не ти се обърка езика и да не се разбираш с останалите. После, ще напуснеш Ур Халдейски, ще се насочиш на пътешествие. Ще вземеш със себе си и Лот и няма да сгрешиш, защото праведната душа е добър приятел и роднина. Ще тръгнеш с куп мечти и ще повярваш в невъзможното. Ще посрещнеш трима гости, ще им измиеш нозете и ще се научиш на смирение, и ако си повярвал за плод, ще го получиш точно след година по това време. Ще се молиш и ще се застъпиш поне за десет праведника, ще ги изведеш с 318 обучени мъже, а даровете на неприятелите не ще приемеш, за да не кажат: "Ние обогатихме синът на Бога." (Бит 6 - 21)

След като се облееш в сълзи да получиш своят плод, ще потънеш и в мъгла, когато се наложи да го поставиш на олтара. Ще се надяваш на Духа и ще го пращаш за дъщеря от далечна земя. Ще срещнеш плода и дъщеря си в нивата, за да се научиш да сееш добрата вест. След това ще си затвориш очите, за да станеш като нов човек, защото идващата слава винаги надвишава първата. Ще бъдеш по-силен, толкова силен, че ще започнеш да копаеш кладенци. Ако и врагът да ги посипва с пръст, ти пак ще забиваш лопатата със всичка сила. Накрая, ще ти се родят двама борци. От единият и другият, доброто ти няма да липсва, защото роденото от Духа, ще бъде дух. А когато очите ти се уморят, тогава ще разпознаваш трудно, кои са косматите ръце и кой е гласът на Яков. После, ще тичаш с луд бяг за живота си към стадата на Господа и ще разказваш за великите Му дела. Ще поиш стадата Му в чисти кладенци, а и там ще срещнеш новата църква на своят Бог, за която ще се трудиш 14 години. (Бит 22 - 36)


Бог, ще те научи и на прошка, защото трябва всеки да се връща към това, от което е бягал. Ще срещнеш страховете си и ще ги преодолееш. Ще раждаш до 12 месеца в годината, а зимният плод на старостта ти, ще радва очите ти. И тъкмо да се зарадваш на плода си, останалите ти деца, ще го продадат. Сърцето ти ще се събуди под властта на Потифар, а дрехите по теб ще бъдат робски. Ще чуваш непознат език, а ударите от бича, ще те научат на търпение. Ще се задържиш към живота, заради сънищата и мечтите си, и защото ще се надяваш още веднъж да облечеш шарената си дреха, както и да погледнеш застарелият си баща. Ще прекараш години в затвора, а гроздето и хляба, ще ти бъдат откровения. Ще напуснеш тъмницата, поради предстоящите години на глад, а новата ти дреха, ще бъде едноцветна. Така след години, ще се научиш, не да получаваш това което искаш, а това което Бог реши да ти даде. (Бит 37 - 50)Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар