Твоята Обиколка - Исус Навин


Прекосил огромното Червено море на теб ти предстои да преминеш и река Йордан, да стъпят напуканите ти от горещият пясък нозе, по студените води на бъдещето. О, колко са красиви нозете, които разнасят добрата вест на надеждата. Но ти не напредваш с тропота на Филистимските конници, а с тихите стъпки на Левитите, които носят твоето съкровище - присъствието на Планинският Бог. Песните на непознатите ги чуваш отвъд стените на техните градове. Звучат тъжно и тайнствено, някак си от далеч и близо. Стягаш пояса си и прибираш полите си, защото ударите на сърцето ти подсказват за предстояща битка. Тази нощ, ще срещнеш Странният мъж с доспехи от небето. Ще събуеш сандалите си и ще целунеш земята където Той стъпва. Ще заобичаш въздуха около Него. Ще се изпотиш от напрежението, което ще имаш точно тук, застанало на гърлото ти. Ще се разтреперят нозете ти, не ще узнаеш защо, но няма и да искаш да разбереш. Ударните инструменти на армията ти, ще ускорят темпове и смелостта ти ще се умножи. Пръстите ти ще се увият около меча ти и ще залепнат плътно. Ще издаваш заповед и ще знаеш, че воюваш, за да наследиш мляко и мед. (Исус Навин 1 - 5)

Ще оставиш близките си с вода и хляб и ще повеждаш през дъжда от стрели. Ще се приближиш пред големите стени, ще погледнеш нагоре с трепет в гърдите си. Ще се обърнеш към певците и погледът ти ще поведе източните звуци в техните тръби. Ще стъпваш бос във всичките си обиколки около Ерихон и няма да се боиш от змии и скорпиони. Ще обикаляш и ще си спомняш за Хляба и Виното, които Мелхиседек даде на Авраам. Ще си спомниш за студената вода от кладенците на Исаак. Ще се изпълниш със смелост от спомена за борбата на Яков с Бога. Ще се решиш да воюваш при мисълта за робството на Йосиф. Сърцето ти ще се разшири от славата на небето. Ще поемеш дъх от новата земя и ще я почувстваш своя. Няма да я искаш, ще си я вземеш. Ще стъпваш и ще превземаш. Ще се накичиш с думите на Моисей и ще повтаряш: "Аз избирам живота". Седем пъти ще обикаляш, седем пъти ще се съкрушаваш. Когато напълно се съкрушиш, ще видиш падащите от високо горделиви конници на Ерихон. Тогава, ще започнеш да рисуваш с меча си очертанията на небесният град Ерусалим. (Исус Навин 5 - 15)

Ще се завърнеш вкъщи облян с кръв от желаната победа. Ще стъпят нозете ти отново в дворовете на бащината ти къща и ще се успокои сърцето ти от поднесената вода. Ще знаеш, че ти и твоят дом, ще служите на Бога. Ще си разширил пределите си и ще си свалил доспехите си, защото мирът ще е настъпил за теб и твоите деца. Ще събереш близките си и ще четеш за грамадите от камъни, в които твоят Бог е запазвал душата ти. Ще построиш олтари на всеки хълма, а низините ти ще зеленеят от новопосадените жита. Пасбищата ти, ще бъдат пълни с вълна, мляко и месо, а раните по гърба ти ще зараснат и ще носиш на раменете си децата на старостта ти. (Исус Навин 15 - 24)

Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар