Видове проповядване

1. Историческо проповядване

Наричам историческо проповядване онова проповядване, което предлага библията през нейното историческо приложение. Тези проповедници са рядкост, защото повечето проповедници залагат върху библейският текст. Историческите проповедници също залагат на библейският текст, но те изучават паралелно с библията и историята на християнството. За мен винаги е било удоволствие да слушам такива проповедници. Те познават в дълбочина толкова исторически данни, че библията изведнъж излиза от рамките на библейският текст и навлиза в нашето съвремие. Този модел на проповядване става все по-нужен, защото изкарването на библейският текст от "архаичност" е празнината на нашето поколение. Това са съвременни проповедници от типа на Аполос, които освен познаването на закона, са много силни и в аргументи.

2. Контекстуално проповядване

Точно както историческото проповядване поставя библейската доктрина и учение в контекста на историята, така също има и проповедници, които поставят библейският стих или пасаж в контекста на цели глави, а понякога и в контекста на цели книги. Това са страхотни дарове в Тялото Христово. Обикновено такива проповедници са тези, които на пръв поглед започват да ни проповядват върху един стих, а накрая ни оставят разбрали цели глави от библията. Тези проповедници аз ги наричам: проповедници на големи късове. Понякога имаш чувството, че те губят смисъл и логика, но накрая на своята проповед те събират всички късове и ни предлагат голяма и ясна картина.

3. Доктринално проповядване

Доктринално проповядване е типично за служението на учителя, но не е ограничено само до него. Този род проповядване е много силно и безкомпромисно, поради причината че "майсторски" посочва и симплифицира основните вярвания на църквата. Това са рядко срещани дарове, тъй като за много голяма част от Тялото, материята за доктрините е много "суха", а и повечето вярващи не са в състояние да признаят, че имат нужда от доктринално пренареждане.

4. Алегорично проповядване

Алегоричното проповядване често е наричано и "пророческо" проповядване, поради характера си на разкриване на мъдрост и съветничество. Алегоричното проповядване набляга на разкриването на основното на значение на текста, чрез символи, преобрази и духовни значения. В България има малко такива проповедници. Алегоричното проповядване е привлекателно, но от друга страна е ограничено до достигането на ума. Определено този тип проповядване е разясняващо, но то не трябва да бъде основен метод на проповядване. Апостол Павел също е проповядвал с алегории, но това не е била основна негова проповедническа черта. Аз обичам да казвам: "има време за алегории..."

5. Вестителско проповядване

Това за съжаление е модел на проповядване, който е на изчезване в България. Тъй като повечето проповедници са в опити да впечатлят Тялото с оригиналност, алегоричност и историческо проповядване, все по-малко проповедници проповядват с идеята да насочат проповедите си към света. Вестителското проповядване е проповядване което циркулира около благата вест и посланието за спасение.

6. Проповядване чрез знамения и чудеса

Това е един от най-ефективните видове проповядвания. Такива проповедници проповядват кратко и семпло. Те акцентрират върху "малки късове" от евангелието, а основната тежест придават на демонстрация и свидетелстване, чрез проявяване на знамения и чудеса. Това проповядване не е типично да бъде стил за всеки проповедник, защото е напълно нормално не всеки проповедник да има дара на вършене на чудеса и знамения. Един проповедник, който не е залагал на знамения и чудеса е Йоан Кръстител примерно, но ако погледнете проповядването на пророк Илия, ще видите, че по-голямата част от посланията му, са придружени от демонстрация на знамения и чудеса.

7. Пророческо проповядване

Пророческото проповядване е със силно ударение върху бъдещето и историческото моментно състояние на глобалните процеси в Тялото. Това е един от най-дълбоките нива на проповядване. Пророческото проповядване е проповядване, което освен назидание и насърчение, е със силен конфликтен характер. Този род проповедници са ревностни прокламатори на Божията святост, както и изобличители на греха в църквата.

8. Учителско проповядване

Учителските проповедници са дейни строители. Те поставят правилните разбирания, не само на доктрините, но и на текущите движения на Духа, като ги правят разбираеми и уловими. Това не е в способностите на всеки проповедник, защото изисква не само способността да разбирате библейският текст, но и знанието върху различните методологии за разкриване на библейският текст и движение на Духа.

9. Авторитетно проповядване

Всички можем да проповядваме авторитетното слово на Бога, но не всички можем да го правим с авторитет и сила. Това нарежда авторитетните проповедници в едно много по-дълбоко ниво на проповядване. Такива проповедници не е нужно да проповядват с часове, за да убедят слушателите си в нещо. Те са достатъчно силни авторитети в Тялото. Те не разчитат на алегоричното и учителското разяснение, те казват и нареждат в Тялото. Това е много близко до апостолското проповядване.

10. Развлекателно проповядване

Този вид проповедници наричам тези, които поради липса на солидно откровение навлизат в развлекателното и шоу изпълнението. Това е трагично проповядване. Тенденцията такива проповедници да стават все повече в България е в пълна сила. Проповедниците все повече заприличват на забавни клоуни по амвоните, отколкото сериозни посланици на актуални послания. Опасното в този род проповядване е, че ако култивирате Тялото или местната църква в забавления, много скоро след като няма да е забавно, вие ще бъдете изхвърлен зад борда. Това са проповедници без изглед за дългосрочно проповядване. С това не искам да кажа, че проповедите не могат да бъдат забавни. Просто всяко нещо без мярка създава анархия.

11. Сензационално проповядване

Сензационалистите са проповедниците, които събират фенове и почитатели около себе си. Този род проповедници залагат на ефекта на "изненадата". Те улавят слушателите си, чрез нетрадиционни методи, със идеята да създадат инерция от емоции, които могат да се движат от радост и екстаз до гняв и въстание. От друга страна, ако сензационалните проповедници кооперират с Бога, те могат да бъдат начинатели или генератори на цели движения за Бог.

12. Сервилно проповядване

Сервилното проповядване е едно от най-пошлите видове проповедници. Апостол Павел нарича това: "гъделичкане на ушите". Този род проповядване е проповядване, което е несъобразено с гласа на Бога, а с нуждите на хората. Такива проповедници осигуряват пълният пакет от потребностите на аудиторията.

13. Аскетичното проповядване

Аскетите са проповедници, които освобождават послания към Тялото, но те самите са извън Тялото. Обикновено това са слабохарактерни проповедници, които не са издържали на напрежението в Тялото и са огорчени. Техните послания са хейтърски по естество и цел. Такива проповедници са винаги "най-правите" и са несъгласни със всички наоколо, които не ги подкрепят.

14. Реформаторско проповядване

Това са едни от най-редките проповедници. Те влизат в действие в определени от Бога моменти, когато трябва да се установи смяна на посоката. Те са силно конфликтиращи и "агресивни" прокламатори. Безспорно това са двигателите и моторите на Божиите движения на земята. Обикновено това са акуратни анализатори, защото не биха могли да тласнат Тялото в нова посока, ако преди това не изложат на показ "старият квас" и "старият мях".

S. Madzhurov

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар