Как се стигна до единобожие?

От известно време чета за Троицата и съм много благословен от темата. Поразрових се назад в историята и попаднах на много формулировки, които са били използвани. Тази тема е била една от най-дискутираните, паралелно със Сотериологията. Църквата се е разделяла, воювала, падала и ставала, поради различните школи по въпроса за Троицата. По тази тема не е имало не изказал се богослов или библейски учител. Доктрината за триединството на Бога е била и продължава да бъде обект на разискване. На вашето внимание ще предложа едни от най-известните ереси, които на мен са ми направили впечатление, като не претендирам да съм споменал всичко и да съм дал академична точност.


Симон Магьосника

Много малко от нас знаем, че една от сериозните опозиции за християнството, идва от магьосник. Както историята, така и библейският текст свидетелстват, че магьосника Симон (влъхва: маг, чародей) е бил със странни идеи за Бог. В библейският текст, ние го виждаме като някой, който е бил наричан: "Божията сила". Той е имал убеждението, че е формата на Святият Дух. Обикалял с проститутка на име Елена и вършил много знамения и чудеса. В разказа на Лука (Деяния 8 гл.) ние виждаме, че той е предложил пари на Петър, за да му даде способността да предава помазание, Духа и даровете Му. Разказът от Деяния осма глава е събитие, което се е случило от 8-10 години след Петдесятница. Както виждате, веднага след автентичното движение на Духа, са започнали и имитаторските проявления. Той е вярвал, че Отец е проявен в Синай, Синът в Тиверия, а Духът през самият него.

Деяния 8:9  А имаше от по-напред в града един човек на име Симон, който, като представяше себе си за някаква велика личност, правеше магии и очудваше населението на Самария. 
Деяния 8:10  На него внимаваха всички, от малък до голям, казвайки: Тоя е така наречената Велика Божия Сила. 

Именно този магьосник е бил основателя и генератора на заблуди като: гностическа секта на симонианците или еленгините, по името на неговата спътница Елена. По общото мнение на древните християнски писатели (Иустин, Ириней, Иполит, Тертулиан и пр.) Симон Влъхва е родоначалник на гностицизма и всички църковни ереси. http://goo.gl/p5NWU

Бележки: На мен ми прави впечатление, как е работил духът на магьосничество и чародейство. Словото казва, че Симон е повярвал и се е кръстил. До тук добре, ако не се беше увлякъл да се удивлява на знаменията и чудесата, както да поставя цялото ударение върху тях.

Деяния 8:13  И самият Симон повярва и, като се кръсти, постоянно придружаваше Филипа, та, като гледаше, че стават знамения и велики дела, удивляваше се. 

Важно е да се отбележи, че кръщението и повярването на Исус, не бива да се счита за имунизация срещу ереси и погрешни учения.

Докетизъм

Докетите вярвали, че материята и човека като цяло са зло и нисша форма на Бог. На базата на тези си схващания, те не можели да приемат, че Бог се е въплатил в човек. Те отричали въплъщението, защото не можели да приемат, че Бог който е свят, може да се настани в зло човешко тяло. Именно тези схващания са ги довели до вярата, че няма въплащение, няма възкресение и че тялото на Исус не е било реално, а само илюзия за пред хората. Докетите са били с близки възгледи като тези на гностиците. Мюсюлманите взаимстват от вижданията на докетизма, като посочват, че смъртта на Исус е била илюзия пред очите на останалите.

Бележки: Какво казва словото за тялото на Исус? Дали то не е било истинско?

Евр 2:14  И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв то и Той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч, дявола.

Словото е категорично, че тялото на Исус е било същото като нашето - с едно изключение, то е било незасегнато от първородният грях. Причината за това е, че Исус не е роден от Адам, а от Отец. Исус не от този свят, а от небето!

Николаитите

За много богослови, николаитите били последователи на един от дяконите, избрани чрез гласуване и полагане на ръце (Деяния 7). Цялата заблуда при николаитите започнала от това, че Николай не е бил доволен от дяконското си място. Той е вярвал, че е изпратен да проповядва, а не да прислужва по масите. Тази амбиция довела Николай до търсене на сензационалност и търсене на слава.

Откровение 2:15  Така също имаш и ти някои, които държат, подобно на ония, учението на николаитите. 

Николаитите са агитирали ученици от самата църква. Те са проповядвали с цел да завличат от църквата. Йоан казва, че Бог е мразел това. Още в ранната църква е имало хора, които са били николаити, но са продължавали да ходят по сбирките на вярващите, за да завличат.

Николаитите имали странното разбиране, че е трябвало да познават дълбочините на сатана, само ако самите те влизат практически в греха. За да разберат, как дявола действа чрез алкохол, те са се напивали. За да разберат дълбоките стратегии на врага при прелюбодейството, те са прелюбодействали.

Откровение 2:24  А на вас, останалите в Тиатир, които не държат това учение, и които не са познали дълбоките работи (както те ги наричат) на сатана, казвам: Няма да наложа на вас друг товар; 

Бележки: Важно е да забележим, че доктриналната извратеност на николаитите е започнала поради желанието им да наследят позицията на апостоли, пророци и учители - все епископи. Жаждата за власт е пагубна. Те са били недоволни от позицията на служението си. Благодарен ли си на Бог за служението си?

Савелианство

Поради неизяснени причини, Савелий е бил отцепник от църквата и е имал свои последователи. Той може би е "бащата" на свидетелите на Яхова, мормоните и движението "Само Исус". Днес, в българската протестантска общност, има малка група Савелиани. Учението на Савелий е било унитарианство. Той е отричал, че Бог е три различими Личности.

Савелий казвал:

Бог не в три Личности, Той е един в три вида и форми на изява. В Синай Той беше Отец, на кръста Той е Сина, а сега е Духа. Както аз мога да бъда съпруг на жена си, син на баща си и баща на сина си, но пак оставам една личност, така и Бог е една Личност.

Бележки: Проблема при Савелий бил, че той е тълкувал Бога гледайки човешката триединна структура. С други думи, Савелий не тълкувал човека според откровението на Бога, а е започнал да тълкува Бога, според откровението за човека. Неговото заключение било, че както човек е дух, душа и тяло и въпреки това една личност, така и Бог е Отец, Син и Дух, но една Личност. Повечето поддръжници на идеята за една Божествена Личност, достигат до извода си, поради страх от Тринитарианство. Идеята за Бог в една личност е оборена от цялата библия и история. Много често тази ерес цитира:

Йоан 14:7  Ако бяхте познали Мене, бихте познали и Отца Ми; отсега Го познавате и сте Го видели.
Йоан 14:8  Филип Му казва: Господи, покажи ни Отца, и достатъчно ни е.
Йоан 14:9  Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?

От тези стихове савелианите заключват, че Исус и Отец са едно Лице, една Личност. Ако споделим тяхната логика, то следва и всеки вярващ да е Отец??!!??!! Защо ли? Ами Отец е във всеки вярващ?!?!? Ние сме в Исус и Исус е в нас, следователно бихме ли могли да заключим, че  всеки вярващ е Исус? Не, разбира се!

Въпреки че Исус представляваше Отец, Той не беше Отец! Нека да погледнем едно място от словото:

Maт 18:10  Внимавайте да не презирате ни едно от тия малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на небесата.

- според този стих, въпреки че Отец беше представляван от Исус, Той беше различна Личност и Лице. Докато Исус е говорил тези думи, Неговите слушатели са Го гледали в Лицето. В същото това време, ангелите са гледали Лицето на Отец в небесата...

Има много ясни доказателства в словото, но това отнема много време. Надявам се скоро да мога да пиша повече. Можете да прочете също така и този материал, който бях писал преди известно време: http://goo.gl/tQU0Y

С. Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар