Отвореният Бог!

Аз не съм обучаван теолог, но тези които са били в досег до мен, казват, че съм обучаващ теолог. Истината е, че аз не съм съгласен нито с първото, нито с второто. Мисля, че всеки вярващ, трябва да може да застане зад убежденията си и да може да ги споделя с вяра и мир в ума и душата си. Убеден съм, че църквата отдавна е трябвало да направи завой, към откровението, че чрез устата на младенци и сучещи Господ е приготвил хвала за Себе Си. Така че, аз се нареждам до 99% от вярващите в България, които сме "непрофесионални" богослови за Исус.

Каква е разликата между теология и откровение?

Библията е основа за християнската ни вяра. Тя не е просто притурка към основата, тя е самата основа за нравствената и теологична обхода на църквата. Но дори и при всички тези нейни безспорно силни позиции, аз съм в убеждението, че тя е полезна за моето съвремие, но също така, тя е и описание на събития и преживявания на Бог с хора живеели преди хиляди години. Аз вярвам, че Бог не иска да нямаме преживявания с Него, а само да изучим естеството на преживяванията на други хора с Него в миналото. Напротив, аз вярвам, че Бог иска да има индивидуални преживявания, както със всеки отделен индивид, така и със всяко отделно поколение.

Безспорно библейският текст е трамплин за бъдещи преживявания, но тя е и затворено лоно (куб) за доктрините за църквата. Какво искам да кажа?! Искам да кажа, че всяка доктрина произлиза и намира своята основа в библията. Юда говори, че вярата ни е БИЛА (свършен факт) предадена. Ние нямаме нужда от нови доктрини. Вярата е предадена и според апостол Петър, тя е еднаква за всеки.

Юда 1:3  Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднаж за винаги бе предадена на светиите. 

2Пет 1:1  Симон Петър, слуга и апостол Исус Христов, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра
(курсивът е мой)

Моята дефиниция за доктрините винаги през годините е била една и съща: доктрините са завършени и "затворени" откровения. Аз наричам доктрините откровения, защото никой не би могъл да достигне до извода, че Исус е Месия, ако Бог не го открие това на човека.

Maт 16:16  Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос(Т.е. Месия, Помазаник.), Син на живия Бог.

Maт 16:17  Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата.
(курсивът е мой)

Както казах по-горе, библията е лоно и за едни откровения (доктрини, теология), но и трамплин за други откровения, които циркулират генерирани от съчетанието между библията и Духа на Господа. 

С други думи, само защото доктрините и теологията е завършена и готова за преподаване от служението на учителя, това не е края на времената в които Бог продължава да се разкрива и да дава откровения. Тоест, библията е завършена, но Бог не може да бъде завършен! Библията е затворена, но Бог е отворен! 

Калвинизма и затвореният Бог

Няма нищо по-ужасно за погиващите поколения от една затворена и парализирана църква. Когато определите библията за затворена или завършена, вие ще сте прави, но ако определите и Бог за затворен, тогава ще сте в противоречие със самата библия.

Какво визирам, когато говоря за затворен Бог? Когато кажете, че всичко е предопределено и отредено, вие казвате, че Бог е начертал всички възможни опции и сценарии, и сега чака изпълнението на плана Си. Това вкарва Бога в капсулата на "чакалнята", където според това виждане Той е затворен и безучастен за поколенията. В този случай Бог е като режисьор, който е заснел филма и сега е в кино салона, за да се наслади на продукцията Си. 

Аз НЕ вярвам, че Бог е режисьор - аз вярвам, че Бог е главният Герой!

Бог е пряко ангажиран със съдбата и развоя на човека. 

S. Madzhurov

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар