Видове пророчески служения


1. Управителен пророк!
Управителният пророк е дар, ангажиран с менажирането на Божието управление в различни сфери. Управителният пророк е коректив във всички глобално процеси на Вселенската Църква. Обикновено, управителните пророци са част от локално Тяло, но дарът им е с влияние върху народ или народи! Към тази категория пророци, спадат: Моисей, Илия, Йоан Кръстител, Самуил, Натан и др.
1Цар 22:7  Обаче Иосафат каза: Няма ли тук освен тия , някой Господен пророк, за да се допитаме чрез него? 
В този стих, нуждата е била от управителен пророк, който да даде директива на управители.
 2. Стражи!
Тази категория пророци, са тези, които наблюдават за различните течения и обществени казуси, и представляват Божията перспектива и призма. Те са активни наблюдатели на политическите, социалните, доктринални и духовни промени.
Исая 62:6  На стените ти, Ерусалиме, поставих стражи, Които никога няма да мълчат, ни денем ни нощем. Вие, които припомнювате на Господа, не замълчавайте.
3. Пророци - Храмови хвалители!
1Лет 25:1  При това, Давид и военачалниците определиха за службата някои от Асафовите, Емановите и Едутуновите синове да пророкуват с арфи, с псалтири и с кимвали; а броят на ония, които се занимаваха с тая служба беше: 
1Лет 25:2  от Асафовите синове: Закхур, Иосиф, Натания и Асарила, Асафови синове, който пророкуваше по наредба на царя; 
1Лет 25:3  от Едутуна, Едутуновите синове: Годолия, Езрий, Исаия, Семей , Асавия и Мататия, шестима, под наставлението на баща си Едутуна, който пророкуваше с арфа и славословеше Господа; 
4. Гледачи!
Гледачите са предсказвателите, които не просто предсказват бъдещето, но и възлагат нова Божествена съдба и намерение върху Божият народ! Те пророкуват, чрез вяра и според волята на Бога, за определени личности или общности.
1Цар 9:9  (В старо време в Израиля, когато някой отиваше да се допита до Бога, думаше така: Елате, да идем при гледача; защото оня, който се нарича пророк, се наричаше по-напред гледач). 
5. Пророци - проповедници!
Тази категория пророци са боговдъхновени учители, защото начина по който те проповядват не е сух и безжизнен. Всяко тяхно слово е наситено с голяма доза свежест и откровения. Не всеки проповедник е пророк и не всеки пророк е проповедник. 
Деяния 13:1  А в Антиохийската църква имаше пророци и учители: Варнава, Симеон, наречен Нигер, Киринееца Луиций, Манаин който беше възпитан заедно с четверовластника Ирода, и Савел. 
Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар