Това, за което не искаме да говорим...


3Йоан 1:2  Възлюбени, моля се да благоуспееш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. Душевните проблеми не са като физическите. Първо, това е така, защото душевните болки не се нуждаят от лекарство, а от откровение. Второ, защото душевните проблеми започват от раждането.


Пс 51:5  Ето родих се в нечестие, И в грях ме зачена майка ми. 
Повечето вярващи са притиснати от безпокойство, съмнения, ревности, състезателен дух, сравняване, комплекси и самосъжаление. От откровенията дадени ми от Бога знам, че Бог иска да използва това настоящо поколение. Колкото и да не виждаме силни вярващи към този момент, ние не трябва да забравим, че изцелителният процес е кратък и може да преобърне всичко за ден, дори за минута. Казвам това, защото знам, че всяко изцеление е следствие на откровение. Точно както изцелението е следствие на откровение, така и душевните проблеми са следствие на откровение. Битката между доброто и злото, болестта и здравето, бедността и благосъстоянието; се води изцяло на идеологическа основа. Ние сме нашите идеи за Бога и нас!

Произход на душевната болка


Основният проблем на лабилните вярващи е гладът - гладът за любов и внимание. Сатана е завързал света във връзки на самота и изолация. Повечето вярващи, които смятате за агресивни, всъщност са самотни души. Агресията им към други вярващи може да е забулена под було на "апологетика", но всъщност агресията е отпушена болка. Без Бог душите са самотни скитници, които нямат покой и мир. Липсата на мир води до военни действия, а както може би се сещате, тези битки не се водят срещу врага, а срещу хора около самотната душа. Много вярващи се борят с това и дори полагат неимоверни усилия, но колкото и пъти да опитват, едно малко събитие припомнящо им колко са нищожни или незначителни, може да ги изкара от временната почивка за секунди. Още от малки в нас се насаждат идеи за Бог и хората, но малко от нас знаем, че на нас ни се насаждат и идеи за нас самите. Ние започваме да формираме мнението си за нас, не от това кои сме в действителност, а от това какво сме за другите. Не след дълго мнението на хората вече става това, което мислим и чувстваме за себе си. Душевната болка се зачева в моменти на глад и жажда за любов. Когато врагът иска да разболее душата на някого, той започва да го изолира. Изолацията на душата е смъртоносна, за това Бог създаде още една душа до тази на Адам, защото противното е смърт.


Развитие на душевната болка


Душевната болка е смазваща! Повечето от нас не разбираме, че брачните, църковните, бизнес и всякакви други взаимоотношения, са проекция душевното ни състояние. По-горе в стиха виждаме, че Йоан определя душата като генератор на останалите ни житейски състояния. Това означава, че преди да започнем да разрешаваме нещата около нас, трябва да разрешим нещата в нас. Веднъж Бог ми каза: "Моите рани на кръста бяха вашите! Аз нямам Мои рани, никой не е в състояние да Ме нарани. Римляните ми сториха това, което биха сторили на вас. Аз поех вашите рани".


Душевните рани се развиват тогава, когато ни убедят, че са перманентни. Ако вярващите могат да разберат, че се опитват да преживяват болка, която Исус вече е преживял, те биха започнали да се освобождават от това, но те са заблудени да носят товара на болката и да позволяват на душата да боледува, а на болката да се развива. 


Цел на душевните връзки


Знаем, че настоящето може да промени бъдещето, но колко от вас знаете, че това става, когато настоящето промени миналото?! Ако не позволим на Бог да ни излекува от минали рани, настоящето не може да бъде трамплин за бъдещето, а просто хамак за настоящето! Душевните връзки и болки не са крайната цел на врага, крайната му цел е да ви залости в миналото.


Какви са резултатите от духовното нараняване?


1. Безверие: ставаш съмнителен и съмняващ се. Твоята вяра се разтърсва. Ти се осъждаш.


2. Гняв: неприятно усещане, яд, непростителност, чувство на постоянен страх и агресия.


3. Депресия: силна тъга и чувство на безнадежност.


4. Безпокойство: тревога, страх от неизвестността, чувство на нервност и страх от опасност.


5. Пустота: празна душа, вътрешно дисбалансиране и празнота и духовно изтръпване.


6. Вина: съжаление и отрицателно отношение.


7. Насилие: омраза, клевета, унижаване и зло.


Каква е причината да са ви били нанесени духовни рани? Обикновено, това е станало в моменти на вашата слабост и уязвимост. Раните продължават да гангренясват, докато оставате в същата слабост. Начина да бъдете духовни изцелени е да осъзнаете Божията сила, във и за вас. Миналото може да ви държи цял живот и да стане причина да пропускате щастието завинаги. Врагът не ви иска щастливи, а когато сте "замразени" в някое или няколко болезнени епизода от вашето минало, вие не можете да направите преход към бъдещето си.


Фил 3:13  Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, - като забравям задното и се простирам към предното


Етапи на възстановяване 


1. Разискване


Исая 1:18  Елате сега та да разискваме, казва Господ;


Ако вие не споделите вашите душевни болки с Господа, те ще останат във вас. Бог не се нуждае от информация, а от това, че вие имате благоразположение към Бога.


2. Откровение


1Пет 2:24  Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте. 

1Пет 2:25  Защото като овца блуждаехте, но сега се върнахте при Пастира и Епископа на душите ви. 

Трябва да разберете, че не е нужно да се опитате да носите това, което сам Бог е понесъл.


3. Излез от капана на минали спомени


Притчи 23:7  Защото, каквито са мислите в душата му - такъв е и той. Каза ти: Яж и пий, Но сърцето му не е с тебе. 


В този стих ни се дава дефиниция на душевната болка. Тук се говори за човек, който сяда на масата заедно с приятели, но въпреки че устата му говори за радост и празник, душата на този човек не е в сегашното, а е заробено в миналото. Соломон казва, че рано или късно, този човек ще привлече миналите си спомени и болката ще го удари и убие.


4. Позволи да ти се влива живот и радост


Вярващите с душевни проблеми не позволяват да им се дава помощ от вън. Те смятат, че трябва да се справят сами, а това е невъзможно. Никой не може да се самолекува! Ако искате да се излекувате, трябва да можете да се радвате и за другите. Много е трудно за хората с душевни проблеми да приемат чуждата радост за своя, но те не са в състояние да разберат, че ако не започнат да се радват, за каквото и да е, никога няма да могат да победят себе си.

Неемия 8:10  Тогава им рече: Идете, яжте тлъсто и пийте сладко и пратете дялове на тия, които нямат нищо приготвено, защото денят е свет Господу; и не скърбете, защото да се радвате, в Господа, е вашата сила. 


Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар