Пророчески времена и сезони


Какво е пророческо време?  
Матей 16:19. Ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. 
 Лично аз вярвам, че не съществува време, което да не е пророческо. Искам да споделя част от мислите си, които са породени от личен опит и преживявания с Духа. Мисля, че ако чете внимателно това послание, ще се убедите, че то е лично за вас. Както казах, всяко време е пророческо. Разбира се, това не е убеждение  което съм имал от встъпването си в служение на Бога. Всъщност нека си го кажем, всеки, който започва служение, започва неподготвен! Много от нас изпадаме в истерия, когато видим служител да сбърка, като че ли е имунизиран. Напротив, ние като служители също растем и се учим. Друг е въпроса, че ако не се поучим и повтаряме грешките или не обърнем внимание на знаците и сигналите, които Духът на Бога дава, тогава става така нареченото голямо падение. Наблюдавайки течението на Духа и какво това течение разбутва, причинява, премества и пренасочва в убежденията на тялото Христово, аз не мога да не констатирам, че това време е не само пророческо, но и с голям пророчески интензитет. Разбира се, понякога този факт остава скрит от нашите очи, защото се впускаме в служение и взаимоотношения на принципа на автопилотиране. Тогава загубили фокуса от Исус и Неговата воля, ние ставаме податливи, уязвими, лабилни и слаби пред хитростите на врага. В такива моменти, ние сме способни да приемем пеенето за хваление, изобличението за осъждение, а греха като грешка. Казваме си: "Какво пък толкова? Така или иначе това е време, в което не се случва нищо особено".
Защо всяко време е важно?
Пророческите сезони се делят на две: такива, в които се случват много интензивни и динамично явни движения на Духа и такива, в които липсата на осезаемо присъствие е превзето от машинални, банални и пацифични настроения. Липсата на движение е движение! Липсата на интензитет е интензивно наличие на бездействие. Липсата на съживление е наличие на утопия и духовна апатия. Липсата на видение е наличие на болест в очите на пророка. Ние сме поколение, което не бива да пропуска да изживява времената си, като такива, в които Бог действа, така че, Той да не може да го прави. Бог работи и говори през цялото време. 
Пророческите хора и времената!
Казвам всичко това, защото ако пропускаме значението на времето, ние пропускаме и възможността да се възползваме от него. Аз лично усещам, че пророческите хора са нападнати от сън, който е вкарал греха в техният живот и то така интерпретиран, че пророческите ходатаи, молители и стражи, да считат себе си за будни и трезвени. Това е пророческо време, защото е време на заблуда. Ако проследите библейските истории, вие ще видите, че това е време, в което врагът събира сили и възстановява позиции. 
Липсата на действие и времената!
Тъй като е ценно време (ще разберем това, едва когато легнем за последните си часове за този свят), ние трябва да раздвижим себе си, дори ако трябва насилено.
Матей 11:12 А от дните на Йоан Кръстител досега небесното царство бива насилвано и насилници го грабват. 
Думата 'грабват' използвана тук е гръцката дума (харпадзо), която означава: сграбчвам алчно, отвличам насила, изтръгвам, нападам, отнемам. 
Липсата на движението на Бога не е липса на воля и желание от страна на Бога да действа, а е наличие на крадец, който ни е заслепил за силата и правото на воюване. Царството на Бога е тук! Но то е узурпирано! 
Ето какво казва българският тълковен речник за думата узурпирам: 
1. Какво. Заграбвам с незаконни средства власт или чужди пълномощия. Узурпирам властта без избори. Узурпирам директорското място. 
2. Разг. Ирон. Кого. Занимавам със свои въпроси, без да дам възможност и на други. Узурпирали са го само хора от тяхната катедра, не мога да стигна до него.
Синонимите на тази дума са: заграбвам, обсебвам, завладявам, турям ръка, открадвам, присвоявам, вземам.
Христос дава ясно определение за узурпатора. 
Йоан 10:10. Крадецът влиза само за да открадне, да убие и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. 
Исус го нарича крадец. Какво краде крадеца? Всичко!!!
Той може да ти отнеме всичко! Не казвай на крака съм.
1 Коринтяни 10:12. Затова, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. 
Как да привлечеш сезоните на Бога?
Много често ние си казваме: "Нека да става, каквото Бог е решил". Нека да ви кажа нещо... Дори и Бог да реши нещо, ако ние не съдействаме за изпълнението на волята Му, ние пропускаме узурпатора да краде съдби, времена, сезони, дарове, живота, мира, призиви и приятелства. 
Ако искате да променяте времената, променете себе си! Всяко време е такова, каквито са и хората на това време. Ако ние сме страхливи, това ще доведе времена на потисничество и страх. Ако ние сме завистливи, това ще донесе времена на разделения и спорове. Ако ние сме непростителни, това ще доведе до времена на огорчения и разочарования. Ние определяме времената, чрез състоянията на сърцата си. Ако искаме различни времена, трябва да станем различни хора. Ако преминаваме през пророчески времена, но спрем да бъдем пророчески и с изострени сетива, пропускаме пророческите сезони. 
Самуил искаше да промени времената за Израел и знаеше, че за да се постигне това, трябва да се промени климата в сърцето на бъдещият цар.
1 Царе 10:6. Тогава ГОСПОДНИЯТ Дух ще дойде върху теб и ти ще пророкуваш с тях и ще се обърнеш в друг човек. 
Всички не могат да бъдат апостоли и пророци, но всички трябва да бъдем пророчески ориентирани. Пророческата ориентация е довеждането на ума до състояние на близост с Бога. Дори свидетелството за Исус е с кооперацията на пророческият дух.
Откровение 19:10. Тогава аз паднах пред краката му, за да му се поклоня, но той ми каза: Недей; аз съм служител заедно с теб и с братята ти, които имат Исусовото свидетелство. Поклони се на Бога; защото Исусовото свидетелство е духът на пророчеството. 
Ако станем пророчески, а трябва, ние ще успеем да осъзнаваме, разбираме, схващаме и се възползваме от времената, като променяме себе си и следователно и тяхното предназначение. Това могат да бъдат времена, каквито ние искаме! 
Деяния 3:19. Затова, покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви и да дойдат освежителни времена от лицето на Господа 
Както се вижда от думите на апостол Петър, всяка реакция на земно ниво действа за изливането на различните сезони от небето. 
Какви са времената, които живееш? Те могат да бъдат различни! Аз мога да променя климата около себе си. Аз съм Божият партньор на земята. Аз няма да чакам да се случи нещо, аз ще го предизвикам. Аз няма да чакам Бог да ми каже да изляза от греха, аз ще изляза, защото знам че е грях. Аз няма да мълча, когато Божието име се петни, аз ще защитя евангелието. Аз няма да чакам съживление, аз ще го предизвикам. Аз съм съживлението на Бога на тази земя! 
Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар