Сърце в пламъци


Все повече става ясно, че нищо не ни е ясно! Ако човек, който е бил на третото небе твърди, че вижда от части, то колко сме прогледнали ние, които имаме такова самочувствие, че знаем толкова много. Колкото повече време минава, толкова повече разбирам и проумявам, че за да позная Бога и за да се врежа в призива си, толкова по-малко имам нужда от знания. Всички грешим в подхода си да разчитаме на знанията си, за да раздвижим Бог в тази нация. Знанията са добри, ако не донесат знаещият до гордост. За съжаление, ако твърде много се задържим в знанията си, ние ставаме едни пълни балони пълни със знания и твърдения. Превръщаме се във философи празни от съдържание. Умът ни гори в пламъци и любов към знанието, а сърцето ни е празно и кухо. Бързаме, без да знаем за къде. Стоим на едно място, без да знаем за колко време.

Когато Бог иска нещо, Той разчита на сърца, защото умовете са неновородени. Новореденото от Духа е нашето сърце/дух. И така ние вярващите сме с такава грижа за неновородения си ум и толкова малко внимаваме за новороденият си дух. Вместо да бъдем с пламнали сърца, които горят за Бога, ние сме с пламнали умове, които горят ли горят, без обаче да има някаква светлина в нас или около нас. Исус каза: "Внимавайте светлината във вас, да не стане тъмнина".

Принципно не пиша толкова емоционалнo, но това е само принципно... Но тогава,  когато пламне сърцето ми, не се съобразявам как ще тълкувате пламналото ми сърце с пламналите си умове.

Много често казваме, че скръбта по Бога докарва до спасително покаяние, но винаги считаме, че тази болка трябва да е в непокаялите се. Ами, ако не е така? Ами, ако и ние вярващите трябва да имаме болка за непокаялите се? Ами, ако липсата на болка в нас ги държи вързани? Ами, ако нямаме пламнали сърца? Ами, ако сме изстинали?

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар