Протоколиране на Божествените откровения

1Кор 14:29  От пророците нека говорят само двама или трима, а другите да разсъждават. 

Тъй като нямам много време да пиша подробно цялата концепция, ще се опитам да ви изложа нещата с няколко изречения.
В Новият Завет Бог е източника и съблюдаващият за правилното освобождаване на откровенията и пророчествата в църквата. Бог не само дава откровения, но и следи за правилното им предаване. 
Много вярващи не знаят и не са били поучавани, че откровенията и пророчествата, трябва да бъдат предавани и практикувани под реда и авторитета на Бог. Аз наричам това: протоколиране! 
Апостол Павел говори за този ред и протоколиране (1Кор 14 гл.).
Напълно е възможно да сте получили Божествено откровение или пророчество, но да не го предадете в правилният дух. Пророчества, които се предават в неправилен дух са непротоколирани и толкова вредни, колкото и лъжепророчествата. 
Според апостол Павел, Бог следи за реда и правилното предаване и приложения на откровенията, чрез хора. Повечето от нас нямаме проблем с това Бог да следи за правилното освобождение на пророчествата, но отказваме или не знаем, че откровенията се протоколират и чрез делегираната власт на Бога, а именно лидерството.
Когато стигнем до протоколирането на божествени откровения от човешкият фактор: лидерството, повечето вярващи не са готови да приоритизират лидерството за сметка на откровенията си. 
Разбира се, има две крайности: злоупотреба чрез контрол и амбициозни стремежи, което не е нещо което се разглежда тук.
Ето няколко практични съвета, които можем да последваме, когато откровенията ни са под лидерско протоколиране:
1. Приеми, че лидеството има по-ангажиран и обстоен поглед върху църквата, и предоставяй откровенията си на анализ.
2. Ако Бог ви е дал откровение което е било с определена цел, уповавайте на Бог за Неговата сила и мъдрост, Той да подреди обстоятелствата около освобождаване на откровението ви. 
3. Ако искате да послужите с по-голям отпечатък с откровението което имате, не прескачайте вашият лидер. Лидерството може да съдейства за по-влиятелното действие на всяко откровение в църквата. 
4. Преди да предприемете сеенето на откровения в останалите вярващи в църквата, първо го споделете с вашето лидерство. В повечето случаи ние имаме правилното слово, но не разпознаваме времената за което то е освободено. 
5. Помислете предварително, дали вашето откровение ще насърчи и изгради църквата.
6. Екипирайте се с мисълта, че вашият лидер е не по-малко пророчески глас в църквата от вас.
7. Ценете откровенията и пророчествата си и не ги пропилявайте, заради прескачане на протоколирането.
8. Не бъдете собственически ориентирани към откровенията които сте получили. Тъй като те са на Бога, оставете освобождаването им да става в атмосферата на единство и изграждане.
Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар