Истината за духовното воюване

Духовното воюване е живо и деятелно под победата на кръста 

Осъзнавам, че ще пиша неща, които после ще станат причина да остана неразбран, но въпреки това, ще споделя няколко истини до които Духът на Господа ме е просветлил. Ако вие сте от тези, които имате различно виждане от това което споделям, тогава имате възможност да се запознаете с моето. Моят поглед и опит във взаимоотношения с Исус са ме убедили, че църквата е победител само под победата на Исус. Всеки успех отделен от сянката на кръста е форма на допусната кулминация на заблуда. 
Много вярващи се молят, постят и действат, като че ли всичко зависи единствено и само от техните молитви и действия. Те мислят, че Исус е приключил и е оставил всичко да бъде довършено от тях. Все повече ставаме свидетели на фанатични лозунги, които призовават църквата към духовно воюване, което не е под сянката на кръста. Кръста не е минало събитие! Силата и смисъла на делото на кръста е Този, който е на кръста. Вие не можете да воювате духовно, ако сте прекъснали да източвате сила от кръста. Всички ваши активности стават демонични и човешки, всеки път, когато се опитвате да застанете срещу злото. Демоните се забавляват с невежата църква. 
Последната битка, която ще смъкне небето на земята не зависи от нас, нито пък от Бога. Сега съм сигурен, че ставам малко сложен, а и най-вероятно предизвиквам недоволство във вас. Но аз съм видял, че победата не зависи нито от човек, нито от Бог. Злото може да бъде победено само със съюза между Бог и човека. Това беше причината Бог да търси човек, който да застане на пролома. Това беше причината за въплъщението на Божият Син. Бог и човекът - заедно срещу злото. Ако Бог впрегне цялата си сила срещу злото, но ние продължим в съюз със злото, тогава Бог ни губи като творение и народ. Ако ние впрегнем цялата си сила срещу злото, но Бог не застане на кръста за нас и не влезе под едно иго с нас, тогава ние оставаме безсилни, заради липсата на благодат. Ние и Бог сме партньори във войната и битките срещу злото. Когато Бог искаше да спаси погиващото в Израел, Той търсеше кого да изпрати, защото Му трябваше партньор.
Исая 6:8. И чух гласа на Господа, който казваше: Кого да изпратя? И кой ще отиде за Нас? И казах: Ето ме, изпрати мен. 
Споделям тази истина и божествена основа, защото всяко духовно воюване, което изключва разпънатият Господ - е война срещу самият Бог. И обратното, всеки който спира да координира с Бога, вярвайки, че Бог трябва да се справи суверенно, без намесата на човека, изпада в духовна летаргия. Ние и Бог! 
Искам да ви илюстрирам този съюз с един библейски пример:
Съдии 6:14. А ГОСПОД се обърна към него и каза: Иди с тази твоя сила, и ще освободиш Израил от ръката на Мадиам. Не те ли изпратих Аз? 
  15. А той Му каза: Моля те, Господи! Как да освободя аз Израил? Ето, родът ми е най-слабият в Манасия и аз съм най-малкият в бащиния си дом. 
  16. И ГОСПОД му каза: Аз непременно ще бъда с теб и ще разбиеш мадиамците като един човек. 
Забележете, че Господ признава и използва силата на Гедеон. Дори и Гедеон да осъзнаваше, че силата му беше недостатъчна, ние виждаме готовността на Бога да положи Своята сила до тази на Гедеон. Бог искаше от Гедеон да направи, това което може и Господ беше готов да направи, това което Гедеон не можеше. Това е картина и за църквата днес. Ние трябва да разберем, че сме партньори с Бога. Бог има нужда от нас. Ние имаме нужда от Бога. 
Езекил 22:29. Народът на земята упражняваше насилие и грабеше грабеж, и угнетяваше сиромаха и бедния, и притесняваше несправедливо чужденеца. 
  30. И потърсих между тях мъж, който би затворил оградата и би застанал в пролома пред Мен заради земята, за да не я погубя, но не намерих. 
Както виждате, Бог не само търси партньорство с човека, но и липсата на такъв възпира Бога да доведе до край намерението Си да се намеси в реална ситуация. Този принцип е особено важен в контекста на духовното воюване. Духовното воюване не зависи от правилните думи в молитвата. Духовното воюване не зависи от употребата на името на Исус. Духовното воюване не зависи от прекомерното говорене на езици. Духовното воюване на зависи от даренията ти. Духовното воюване зависи от това, дали си с правдата на Бога. Ти трябва да разбереш, че това е битка между правдата и неправдата. Ти трябва да заемеш страната на Бога. Ако не заемеш страната на Бога няма никаква полза от духовните технологии, които ползваш. Първо, трябва да заемеш правилната страна. Правилната страна е правдата на Исус.
Мат 6:33. Но първо търсете Божието царство и Неговата правда; 
Бог търси военни мъже и жени, които да бъдат неговата армия днес. Правдата и истината са оръжията на Бога. Някои от тези мъже и жени, ще бъдат инженери в духа, други ще са стратези, трети пълководци и още и посланици и дипломати. Бог търси градители на огради и стени. Това е истинското духовно воюване. Библейското духовно воюване не е метафизични и тайнствени молитви и изстъпления. Духовното воюване е установяването на Божието управление тук и сега! 
Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар