Сеене за помазанието

Изход 2

  1. В това време един човек от левиевия дом отиде и взе една от левиевите дъщери. 
  2. И жената забременя и роди син; и като видя, че беше красив, го кри три месеца. 
  3. Но понеже не можеше вече да го крие, тя му взе рогозено кошче, намаза го със смола и катран, сложи детето в него и го положи в тръстиката при брега на реката. 
  4. А сестра му стоеше отдалеч, за да види какво ще се случи с него. 
  5. И дъщерята на фараона слезе да се изкъпе в реката, а слугините й ходеха по брега на реката; и когато съгледа кошчето в тръстиката, тя прати слугинята си да го донесе. 
  6. Като го отвори, видя детето, и ето, момченцето плачеше. И тя го съжали и каза: От децата на евреите е това. 
  7. Тогава сестра му каза на дъщерята на фараона: Да отида ли да ти повикам кърмачка от еврейките, за да ти кърми детето? 
  8. И дъщерята на фараона й каза: Иди. И момичето отиде и повика майката на детето.
Твоята грижа за помазанието върху друг човек, ще определи силата и здравината на помазанието върху вас самите. Без значение върху кого е помазанието, то е помазание на Духа на Господа. Ако вие почитате помазанието върху вас, но презирате помазанието върху друг човек, всъщност вие не почитате и помазанието върху вас, както и самият Дух на Господа. Всички ние сме напоени от един Дух - Духът на Господа.
1Кор12:13. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло, и всички от един Дух се напоихме.
Сестрата на Моисей вероятно не е знаела за съдбата на малкото бебе, както и ние не знаем, каква съдба почива върху хората около нас. От историята виждаме, че тя е била загрижена за Моисей и се е постарала да има храна за него, като е предложила майка си, която е и майка на Моисей. Всички ние сме отговорни за правилното развитие на тези около нас. Съдействайки за тях, ние съдействаме на Духа на Господа да се прояви и в нас.
Галатяни 6
8. Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.
9. Нека не ни дотяга да вършим добро, защото, ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.
10. И така, като имаме случай, нека правим добро на всички, а най-вече – на своите по вяра.
Забележете, че ние можем да сеем и за Духа. Всеки път, когато съдействаме за движението на помазанието на Бога в някой друг човек, ние съдействаме жътва от помазание върху нас. Според Павел, това не трябва да ни уморява и обезсърчава.
Мириам е съдействала на Йохебед (майката си) да бъде кърмачката на брат си. Грижи се за помазанието върху другите. Следи тяхната лодка, докато те са незрели във вярата и виж къде ще стигнат. Намеси се в трудната ситуация! Съдействай на помазанието в другия!
Мириам съдейства на пророческото помазание върху Моисей и Бог я облече със същото помазание. Не завиждайте за помазанието върху другите, ако искате от това помазание, просто помагайте на човека с това помазание и вие ще го пожънете.
По-късно в тази история четем, че Мириам се е почувствала пренебрегната, защото не е могла да има същото поле на изява за дара си. Ако и вие растете в помазание, трябва да знаете, че в едно миро има различни масла и аромати. Духът дава на всеки както поиска и сам реши. Не сравнявайте помазанието върху вас с помазанието върху други - това е капан! Сейте за помазанието - очаква ви жътва.
Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар