Бог повръща в храма Си

Много вярващи смятаме, че Бог приема всички и всякакви молитви, но това не е така - не и според словото. Съществуват много лицемерни молитви пълни с лични амбиции и чародейство, които Бог мрази. Исус разказва една притча за нечиста молитва и казва, че отправилият тази молитва излязъл от храма неоправдан. 

Лука 18:10  Двама души влязоха в храма да се помолят, единият фарисей, а другият бирник. 
Лука 18:11  Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. 
Лука 18:12  Постя дваж в седмицата, давам десятък от всичко що придобия. 
Лука 18:13  А бирникът като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да повдигне към небето, но удряше се в гърди и казваше: Боже бъди милостив към мене грешника. 
Лука 18:14  Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. 
Защо Бог не прие тази молитва? Нали този човек се молеше, какво пречеше на Бога да приеме тази молитва? Става ясно, че Бог не приема всяка молитва. Само защото се молим, не означава, че това удовлетворява Бога. 
Същото се отнася и за хвалението и поклонението в храма (църквата) на Бога. В Стария завет имаше специален подбор и условия, за да можеше някой да встъпи в служение като хвалител. 
1Летописи 16:4  И определи известни левити, да служат пред Господния ковчег, да възпоменават, да благодарят и да хвалят Господ Израилевия Бог: 
1Летописи 16:5  първият, Асаф; вторият, Захария; после, Еиил, Семирамот, Ехиил, Мататия, Елиав, Ванаия, Овид-едом и Еиил с псалтири и арфи; Асаф с дрънкане на кимвали; 
1Летописи 16:6  а свещениците Ванаия и Яазиил с тръби, винаги пред ковчега на Божия завет. 
Да бъдеш хвалител в храма не се е случвало, само поради гласови данни. Забележете, че хвалители не са се самоназначавали, а са били поставяни от Давид. Това говори, че тези хвалители са оперирали под властта и реда на Бога. Важно е да видим и целите, които тези хвалители е трябвало да изпълнят: 
1Летописи 16:29  Отдайте Господу славата дължима на името Му; Донесете принос и влезте пред Него; Поклонете се Господу с великолепие свето. 
1Летописи 16:30  Треперете пред Него, жители на целия свят; Защото вселената е утвърдена, та не може да се поклати. 
1Летописи 16:31  Да се веселят небесата, и да се радва светът: И да казват между народите: Господ царува. 
1. Донесете принос и влезте пред Него
Господ иска да Му донесем принос. Това не го подминавайте с лека ръка. Когато тези хвалители е трябвало да хвалят Бога, те е трябвало да донесат своят принос, което говори за принадлежност и отговорност. Исус казва, че Духът взема от Него:
Йоан 16:14  Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. 
Хвалителите, трябва да хвалят и се покланят под водителството на Духа. Това означава, че идвайки при Бога, те носят това, което Духът ги изпълва. С какво изпълва Святия Дух хвалителите? Той ги изпълва с това, което взема от Исус. Хвалителите не са можели да вземат нещо светско и неосветено. В храма е имало страхопочитание пред Бога. 
2. Поклонете се Господу с великолепие свето
Както виждате, не е трябвало да се влиза в хваление и поклонение с нечисто съдържание. Трябвало е да се влиза с великолепие. Хвалителите е трябвало да представят превъзходство и различие. Тъй като са били пълни с Духа, те са носели нови откровения, музика и слово от Духа. Не е за пренебрегване и факта, че хвалението е трябвало да бъде свято. Свято означава "отделено"! 
Когато хвалителите идват пред Бога, за да Го хвлят, те трябва да дойдат с отделени от света музика, текст и дух. 
3. И да казват между народите: Господ царува
Светът и народите е трябвало да бъдат впечатлени от новото в храма. Музиката е трябвало да бъде различна и впечатляваща. Ако някой влезе в храма и чуе музиката, която познава от света, той не прави разлика, защото е чувал същата музика и в света. Музиката, трябвало да води към разбиране на новото и управлението на Бога. 
Бог е много Ревнив и не бива да се самозалъгваме, че можем да прескочим Духа Му и да му донесем нещо от света, вдъхновено от сатана. Истината е, че това кара Бог да повръща, защото това което Му носим не идва от Духа. В България има хвалители, които вземат светски мелодии напоени с нечиста сила и сменят текстовете. Това отвращава Бога - Бог повръща в храма си! Няма проблем да слушаме секуларна музика, но нека да запазим храма на Бога и поклонението неопетнено. Тези хвалители, трябва да се покаят незабавно! Време е да бъдем синове на Давид, които пишат и пеят псалмите си под водителството на Духа. 
Когато се смесват светска музика с думи за Бога, това е богохулство. Парадокса е, че за много хора това е приятна музика, но не забравяйте, че хвалението не е,  за да ни е приятно на нас, а за да издигнем Бога.
Откровение 3:16 Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си. 
Обръщам се към тези хвалители на основание Думите на Исус в Откровение. Не смесвайте светското с духовното. Ако пеете светско - пейте светско, ако пеете духовно - пейте духовно. Изберете, на кого ще служите и не бъдете хладки. Или сте хвалители или не сте! Изборът е ваш! 
2Кор 6:14  Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината? 
2Кор 6:15  и какво съгласие има Христос с Велиала? или какво съучастие има вярващия с невярващия? 
2Кор 6:16  и какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог: "Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде". 
2Кор 6:17  Затова - "Излезте изсред тях и отделете се", казва Господ, "И не се допирайте до нечисто"; и "Аз ще ви приема, 
2Кор 6:18  И ще ви бъда Отец, И вие ще Ми бъдете синове и дъщери", казва всемогъщият Господ. 
Не повтаряйте грешките на Антиох Епифан! Той вкара свинско в храма на евреите и се поруга с Бога, за това и смъртта му и царуването му беше кратко! Не вкарвайте света в църквата! Бойте се от Бога! 

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар