Разделението между бащи и синове

Съжалението, че някой постига и преживява неща, които ти никога не си преживял?! Познато ли ви е това чувство? Често мислите ли, че ако сте на мястото на друг, бихте се справили по-добре? Внимавайте, това е капан!

Освобождавам това слово, особено за тези, които носят отговорност за други хора, това са хора в лидерски позиции или просто по-духовни личности. Има един капан, който покосява жертвите си бавно и незабележимо. Определено врагът обича да обръща сърцата на синовете срещу бащите и сърцата на бащите срещу синовете. Библията казва, че пророческият дух обръща сърцата на бащите към синовете и обратно, но врагът ги разделя и унищожава. 
Maлахия 4:5 Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, Преди да дойде великият и страшен ден Господен; 
Maлахия 4:6 И той ще обърне сърцето на бащите към чадата, И сърцето на чадата към бащите им, Да не би да дойда и поразя земята с проклетия. 
Много често четем тези стихове и вярваме, че здравите взаимоотношения между бащи синове отмахват проклятието, но не си даваме сметка, че разрушените взаимоотношения между бащи и синове, носят проклятието. 
Врагът разделя и завижда на здравословни взаимоотношения между бащи и синове. Бог е заповядал заповеди, специално за взаимоотношенията между бащи и синове.
Изход 20:12 Почитай баща си и майка си , за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог.
Всичко започва с плановете на сатана, които ние трябва да разбираме, ако искаме да се предпазим и да победим стратегически. Пророците са като разузнавателните служби на Бога, които трябва да хващат и улавят стратегиите на врага.
2Кор 2:11 да не би сатана да използува случая против нас; защото ние знаем неговите замисли. 
Както казах по-горе, за да може да стопираме сатана, ние трябва да знаем неговите замисли. Думата "замисли" означава, че дяволът следва планове и кроежи. Служителите, бащите, пасторите и проповедниците, трябва да улавят неговите замисли, веднага щом ги видят загнездени в мислите на бащи и синове.
2Кор 10:5 Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. 
Забележете, че Павел ползва военна дума: "пленяваме". 
Сатана посява своите мисли в умовете на бащите и те забравят за милост, а когато сатана посее мислите си в синовете, те забравят какво е смирение. Така дявола успява да вкарва разделението. 
Аз се надявам, че долу-горе сте уловили духа на това откровение и нямам време да го опиша в подробности. Но Бог ми показа ума на Адам, и защо Адам е бил уловен от врага. Представете си, Адам беше първият човек, той нямаше възможност да има опита, какъвто щяха да имат поколенията след него. Той не знаеше, какво щяха да преживеят останалите. Нападна го недоволство, товар и тежест. Много често лидерите не искат да си тръгна и да оставят нещо след себе си. Те толкова много привързват сърцата си към служението, че пропускат Бога. Адам искаше да живее и да се весели с други хора, но до себе си имаше само Ева. Много пастори, често отделят време за църквата, но рядко отделят време за жената до себе си - това е капан. Когато сатана пося в ума на Адам, че очите ще му се отворят, Адам видя възможност да види, какво ще пропусне, ако и да не го опита. Това е капан за духовни бащи! 
Дяволът посява чувството на незаменимост в лидерите. Те искат да продължат своето съществуване в синовете си, но трябва да разберат, че синовете са свободни. Те имат своите посоки и дела. Бащите трябва да могат да дадат наследството, дори и да са го събирали години наред. Често бащите си мислят, че ако са на мястото на синовете, биха се справили по-добре, а синовете си мислят, че ако са на мястото на бащите, биха били по-ефективни - внимавайте, това са мислите на врага!

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар