Как да привличате откровения от небето?

1. Подгответе сърцето си 

Йоан. 7: 37. А в последния ден, великия на празника, Иисус застана и извика, като каза: Ако някой е жаден, нека дойде при Мен и да пие.
Бог е активиран от сърцето на вярващите. Неговото условие, за да благослови земята е, смирението на сърцата. В Старият Завет, Бог беше готов да изцели земята, но условието за това, беше смирението. Сърцето е нашата връзка с Бог! Ние не можем да общуваме с Бог, с нашите души, тела и умове. Единственият начин да се свързваш с Него е сърцето (духа). Подготовката на сърцето не е някаквo мистично и пълно с легализъм, състояние. Подготовката е преди всичко жажда. Вие можете да осъзнаете вашата нужда от откровение, и дори и да го разбирате, но ако не пожелаете това, като форма на жажда, която идва отвътре, това няма да носи до резултат. 
2. Отдели се в нова среда
Лука. 2: 49. А Той им каза: Защо да Ме търсите? Не знаете ли, че трябва да съм в това, което е на Моя Отец?
Откровенията са от Бог, Който е на небесата, но не идват на всяко място и време на земята. Всички пророци и дори Самият Исус, отделяха време и имаха места за това. Ако вие не отделите време, а разчитате на номинални усилия, които да ви изтеглят откровения, ще загубите много време. Откровенията трябва да се уважават! Исус нарича откровенията, бисери. Той е категоричен, че за да получи някой откровения, трябва да е уважаващ и почитащ в духа си. Отделянето на време и освещаването на места за откровения е из цялата библия: Моисей на планината, Яков във Ветил, Авраам на олтари, Исус в пустинята и т.н. Бог отделя нови откровения от небето, ако ти се отделиш от старите места в земята.  
3. Застани в позиция на мир и изцеление
Кол. 3:15. И нека в сърцата ви царува Божият мир, за който и бяхте призовани в едно тяло; и бъдете благодарни. 
Свещениците в Старият Завет, бяха посредниците между народа и Бог. За да бъдат посредници, те трябваше да бъдат здрави и зрели. Това е валидно и за Новозаветните вярващи. Както в Старият Завет свещениците трябваше да са без рани, така и Новозаветните ходатаи, трябва да са без рани и вътрешни духовни болести. Изцелението е възможно, единствено и само, ако раните се предадат на Исус. Всяка малка рана, може да провали всеки велик човек! Откровението се дава на хора, които са отговорни, за да приведат видението към действие. Ако вие не сте се приближили до Исус, за да бъдете изцелени, това означава, че няма да можете да носите товара на видението. 
4. Трансформирай от консуматор в разпределител
Марк. 10:28. Петър започна да Му говори: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме.
Йосиф имаше видение и откровение и не спря да чака изпълнението. Той служеше и строеше житници, където складираше житото. Ако вие сте човек на откровенията, най-бързият начин да откажете Бог да ви говори е, да спрете да споделяте. Йосиф раздаваше и продаваше жито. Ако искаш да израстваш в откровения и познание на Бога, раздавай. Когато Исус каза: "Даром давайте", Той имаше точно това в предвид. Консуматорското поведение, ще унищожи житото което имаш. Откровенията винаги се дават с определен мандат и за определено време. Ако не го споделите на време, откровението остава без власт и сила. 
5. Споделяй, за да бъдеш разбран
1. Кор. 9:22. за слабите станах слаб, за да спечеля слабите. За всички станах всичко, така че по всякакъв начин да спася неколцина.
Откровенията се получават, чрез вяра, но се споделят с мъдрост. Ако предавате откровенията, само чрез вяра, вие ще подпалите огъня, но ако не разполагате с мъдрост, вашето откровение, ще предизвика пожар, който ще причини щети и жертви. За да бъдете добри комуникатори, вие се нуждаете и от мъдрост, търпение и балансиран дух. 
Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар