Богословие без силата на Духа

Започвам тази статия без всякакво желание да пиша. От доста време насам част от служителите пишат, а други ръководят църкви и служат кой както има призив от Бога, но съм предизвикан донякъде да взема отношение, защото вече на няколко пъти мои познати и приятели ми пращат коментари на д-р Вениамин Пеев, който заключва, че поучавам "трибожие", изхождайки от едно единствено мое изявление, което цитирам тук: 

"Ние вярваме в Един Бог в три Личности – Отец, Син и Святият Дух. Борим се срещу ереста “Само Исус”
Преди да посоча моята гледна точка, искам да отбележа, че като човек, който няма богословска диплома, аз съм сериозно загрижен за този богослов с диплома. Не за друго, а защото, когато богослов не приеме по-горният мой цитат - доказва само едно: този човек не познава, нито историята, нито теологията в основа, а по всяка вероятност и историческото християнско наследство. Истински се надявам д-р Пеев, да се е разграничил от моята позиция за Троицата, не поради сляпата си надпревара да се хареса на публиката, на която той не спира да предлага богословски позиции, дори и да са не библейски. 
д-р Пеев, допуска не само грешки по отношение на Божието естество, но и други, като отрича по света да има апостоли и пророци.
Аз лично не зная какво отношение, и дали въобще трябва да взема такова по отношение на безсмислените тенденциозни провали на този човек, но вероятно дължа позиция, заради самият доктор - кой знае, може да се откаже да продава истини срещу внимание. Казвам самата истина! По всичко личи, че този човек има аспирациите всички да го обгърнат с внимание и да го обсипват с венци и виковете: Ave Caesar, morituri te salutant!. За съжаление обаче, доктора не разбира, че губи всякакво такова, за сметка на вниманието на няколкото хейтъра, които го "аплодират" до следващата спирка, когато ще се качат на следващият влак, а този на който се вози доктора, ще бъде оставен някъде в гара Левски. 
Имам чувството, че д-р Пеев е готов да хване дори и граната по примера на Бруно Марс, ако това ще му помогне да се добере до толкова желаното от него потупване по рамото от страна на новите си работодатели. Вениамин, ти трябва да решиш, на кого ще служиш, старче. Ако си имал някакво духовно постижение до сега, не го пропилявай за едно потупване по рамото, особено от прокажена ръка. Нереалистично е да пожелаеш Божията слава за твоя, това никой и никога не го е постигал. 
По-надолу, ще изложа библейски и исторически аргументи, в които ще се опитам да ви покажа безсмислието в позициите на Вениамин. 
Контекстуално размиване
Преди да посоча каквото и да е, може би е редно да кажа, че Вениамин се намира в много лигава ситуация. Ако приеме Троицата с термина "Личности" за Отец, Син и Духа, може да се окаже, че може да ядоса своят работодател. Знаем, че Васил Еленков е учител на ереста "Само Исус" - това може да бъде потвърдено в не малко видео материали в интернет. Ако обаче от друга страна приеме, че термина "Личности" е много опасен, тогава може да се позове на термина "Лица" и така да запази все някаква близост с изповядваната ерес от ръководителя на ОБЦ. 
Това се нарича "богословие по сметка". Всеки опит богословието да бъде в услуга на каквито и да е интереси между хората, освен тези на Бог, винаги досега и винаги оттук насетне, поставя всеки човек под отговорност пред Самият Създател. 
Историческо наследство и термина "Личности"
1. Уестминстърската изповед
Въпрос № 6 от "Краткият Катекзис": Колко Личности има в Триединството?
Отговор: В Триединството са три Личности – Отец, Син, и Свят Дух. Трите са един Бог, еднакви по Своята същност, равни по силата и славата Си.

Мат. 3:16-17; 28:19; II Кор. 13:14; I Петър 1:2 / 2 Пс. 45:6; Йоан 1:1; 17:5; Деян. 5:3-4; Римл. 9:5; Кол. 2:9; Юда 1:24-25
2. Уестминистърската изповед
Въпрос № 9 от "Подробният Катекзис":: Колко Личности са в Триединството?
Отговор: В Триединството са три Личности – Отец, Син и Свят Дух. Трите са един, истински, вечен Бог; еднакви по Своята същност, равни по сила и слава, макар че се разграничават по Личностните Си особености1.
1 I Йоан 5:7 ; Мат. 3:16-17; 28:19; II Кор. 13:14; Йоан 10:30
3. Джонатан Едуардс
"Всичките Три са Личности понеже притежават разбиране и воля. Има разбиране и воля в Отца, понеже Сина и  Святия Дух са в Него и произлизат от Него. Има разбиране и воля в Сина понеже Той е разбиране и понеже Святия Дух е в Него и изхожда от Него. Има разбиране и воля в Святия Дух понеже Той е Божията воля и понеже Сина е в Него".
4. Аугсбургска изповед 
"Нашите църкви, с общо съгласие, учим, както и постановлението на Никейския събор относно единството на божествената същност и по отношение на Трите Личности...  и все още има Три Личности".
5. Англиканската църква: "39-те клаузи"
"Има само един жив ​​и истинен Бог, вечен, без тяло, части... И в единство на това Божеството има три Личности... 
6. Хайделбергски катехизис 
Въпрос 25: Тъй като има само една божествена същност, защо говориш за Отца, Сина и Светия Дух?
Отговор: Защото Бог така се е разкрил в Словото Си, че тези три различни Личности, и те са единственият, истински и вечен Бог.
7. Тертулиан
"Синът се различава от Отца и Духа от Отца и Сина" ( Adv. Praxeam, XXV).
"Самите имена "Отец" и "Син" показват различни личности. Отец е един, Сина е един и Дух е един ( Adv. Praxeam , IX). 
8. Атанасиевото кредо
"Защото, както сме принудени от християнската истина да изповядаме, че всяка Личност сама по себе си е Бог, и Господ; така ни е забранено от вселенската религия да говорим за три Бога или три Господа".
"Но и трите Личности са еднакво вечни и равни".
Този списък може да продължи още дълго, но нито Вениамин, нито който и да е решил да вярва в каквото му изнася, заслужава човек да си прави труда. Това са учители, които имат непостоянно учение, което години наред затруднява Тялото на Христос да постига целите и намеренията на Бога. Но не мога да не дам своето последно историческо заключение. Преди известно време в България пристигна Улф Екман, на чийто събрания се включиха и аплодираха много протестантски пастори. Част от тях не споделят идеята за Троицата, а други я приемат. Сега, малко е безочно да споделяте вижданията на Екман, а после да го раздавате унитариани. Ето цитат на Улф Екман:
"Бог е един, но изявява Себе Си в три Личности. Всяка от тези три Личности е поотделно вечна и всемогъща, а съединени в едно - едно Божество".
Сега, господа "богослови", дори и кокошката като пие вода, гледа към Господа, вие толкова ли сте зле или само давате вид на такива?! Не че Улф е еталон, имайки в предвид склонността му да комбинира протестантството с католицизма, но това е "ваш човек", или не? Да не споменавам, че Улф е комуникатор на наличието на апостоли и пророци, дори ако не се лъжа, самият той претендира да е такъв. Така че, Пеев да не си прави труда да привлича внимание, а да седне и да поговори с "другарите" около себе си, аджеба те какво вярват?! Но аз не съм учуден от подхода на този човек, той може да застане срещу агентите в Петдесятният съюз и после да защити тези от друга деноминация. По същият модел, той застава срещу ортодоксалното учение за Бог в три Личности, когато аз изповядвам това, а може да си затваря очите, когато всички около него си изкарват прехраната канейки учители поучаващи това. Ако ще спреш да говориш, действаш и пишеш несвързано, само защото ти дават да говориш пред камера, то и аз мога да ти дам тази възможност, при това няма да ти се налага да лавираш между доктрините. 
Какво поучава библията?
1. Бог е един: Втор 6:4  Слушай, Израилю; Иеова нашият Бог е един Господ; 
2. Отец е Бог: 1Кор 8:6  но за нас има само един Бог, Отец, от Когото е всичко, и ние за Него, и един Господ, Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него. 
3. Синът е Бог: Исая 9:6  Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. 
4. Духът е Бог: Деяния 5:3  А Петър, рече: Анание, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш Светия Дух и да задържиш от цената на нивата? 
Деяния 5:4  Додето стоеше непродадена не беше ли твоя? И след като се не бяха ли патите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога. 
5. Отец не е Синът: (между тях има диалог) Пс 110:1  (По слав. 109). Давидов псалом Иеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми Докле положа враговете ти за твое подножие. 
- искам да подчертая, че изразът "личности" е напълно правилен, защото диалог може да се осъществи, само между личности. Твърдението на унитарианите, ереста "Само Исус", Свидетелите на Йехова и други секти, погрешно се опитва да внуши, че диалозите в Триединството, са между божествената и човешка природа на Бога. Диалога предполага мисъл, още и воля, а това води до напълно различима личност. Природите не биха могли да произвеждат диалози. Дори и молитвите на Исус на земята са едно свидетелство, че Той е различима Личност от Личността на Отец. 
6. Синът не е Духа: Йоан 14:16  И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. 
- Исус не нарича Духа Своето друго лице или манифест. Той нарича Духа: "друг". Термина "личности" се избягва в много от случаите, за да не се приближава до "трибожие", без да се дава реална сметка, че термина "лица" поставя Бог в нормите и структурирането на унитарианите. Аз не вярвам Бог да сменя маски и лица, за да излиза на сцената в образ на баща, а във втори дубъл да се проявява като син. Отец си е Отец - Синът си е Синът! 
Заключение
Не мисля да влизам в каквито и да действия, било словом или делом, ако това ще е реакция към съчиненията на д-р Пеев. Общоприето е, когато имаш събеседник или дебатираш, отсреща да имаш човек с ясна позиция и доктрина. Дебатирането с богослови от малокалибрието на д-р Пеев е равносилно на променливото време и вълните пълни с пяна. 
Учението за Бог в три Личности е основна доктрина, която е била защитавана, структурирана и поучавана, през цялата християнска история, както от ранните Отци, така и от по съвременните библейски авторитети. Не съществува начин да познаем любовта на Бога към който и да е човек, ако не познаем любовта на Отец към Сина. Бог е Един в Три Личности и нека Бог да богослови България!

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар