Взаимоотношенията между апостоли и пророциБезспорно както пророкувах започвайки преди пет години, пророческото служение е най-дискутираното служение днес. Освен че е най-дискутираното, то ще се задържи и по-дълго време в споровете и дискусиите във всяка платформа на дебати. Ако ви се струва, че апостолското служение проби трудно, то бъдете сигурни, че пророческото, ще се роди с болки наподобяващи на раждаща жена. Това не е защото това служение е по-важно или ценно, а защото това е служение на Светая Светих - това няма отношение към властта в дара, а в неговото предназначение. Битките за ковчега на завета няма да престанат лесно, не и докато храма не бъде построен или докато не видим солидно изградена апостолско-пророческа църква.


Апостолското служение е служение на планината

За мен най-добрият старозаветен пример за апостолско служение е Моисей. Моисей беше старозаветен прототип на апостолско служение. Силно визионерство и стратег на Божието освобождение. Човек който се изкачваше на планината, за да види това което народа не виждаше. Страхотен комуникатор на виденията и моделите на Духа. Едно от отличителните черти на апостолското служение е способността на комуникиране на високо духовно ниво. Апостола не проповядва, а предава директивите към църквата. 

Пророческото служение е служението в Святото място

Моисей, беше апостолски модел, а брат му Аарон, беше пророкът в тази двойка:

Изход 4:14  И гневът Господен пламна против Моисея, и рече: Нямаш ли брат левиецът Аарон? Зная, че той може да говори добре. А и, ето, той излиза да те посрещне и, когато те види ще се зарадва сърдечно. 
Изход 4:15  Ти говори нему и тури думите в устата му; и Аз ще бъда с твоите уста и с неговите уста, и ще ви науча що трябва да правите. 
Изход 4:16  Вместо тебе нека говори той на людете; той ще бъде на тебе вместо уста, а ти ще бъдеш на него вместо Бога. 

В новозаветна обстановка и контекст, служението на Моисей е апостолско, а това на по-големият му брат Аарон е пророческо. Пророческото служение е "по-големият" брат на апостолското служение, защото пророческото служение бе възстановено преди апостолското. 

Взаимоотношенията между Моисей и Аарон

Тези два дара един без друг са недостатъчни! Църквата не е основана върху нито един от тези дарове, а върху двата. Здравият фундамент предполага и двата дара, както на локално ниво, така и в национално ниво. Зрялата апостолска и пророческа ориентация, ще усети нуждата от своят брат. Моисей имаше своeто място на планината и там Аарон не беше се качил, но Аарон беше в Светая Светих, там, където и Мосей не беше влязъл. Сътрудничеството между тези два дара, ще даде на църквата моделите от планината и присъствието от Святото място.

Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар