Пазителите на времената

Екстремните времена винаги са изисквали екстремни и крайни хора, които да преведат тези около себе си отвъд настоящето. За тези екстремни хора бъдещето е ясно очертано пред техните очи на сърцето. Те виждат бъдещето и жадуват за новото начало, за новото творение. Такива хора имат пророчески поглед и проницателност. Често, докато говорят на другите те изглеждат като отнесени и неориентирани. За един свят, който има духовна слепота, гледачите се смятат за опасност. Обикновено това е така, защото гледачите вдъхновяват към някаква промяна, която промяна обърква реда постановен до сега. Пророческите хора знаят, че не биха могли да изградят ново бъдеще и реалност, ако не объркат настоящият порядък и система.


Еремия 1:10  Виж, днес те поставих над народите и над царствата, за да изкореняваш и да съсипваш, да погубваш и да събаряш, да градиш и да садиш. Екстремните вярващи са опасност за всяка земна и установена система. Това е причината тези гледачи да са били поробвани, хвърлени на лъвовете и разпъвани на кръст. Те имат една различна перспектива и хоризонт. Те са способни да виждат със сърцето си. 

Повечето гледачи са "грозни" хора. Дяволът има на разположение всички очи, освен тези на гледачите. Тъй като сатана има на разположение очите на всички, той представя пред очите на непрогледналите, една чужда за небето реалност. Хората, които гледат се считат за немодерни и архаични. 

Чували ли сте за пазителите на времената? Предполагам, повечето от вас дори на знаете за какво говоря. Гледачите са пазители на времената! Те пазят в себе си различни времена, но не от миналото, а от бъдещето. Тяхната роля е да ги пазят в себе си и да вдъхновяват останалите за тези времена.

Деяния 3:18  Но Бог по тоя начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всичките пророци, че неговият Христос ще пострада. 
Деяния 3:19  Затова, покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа, 

Забележете, какво казва гледача Петър, той казва, че пророците са предизвестили. Това означава, че те са говорили за бъдещето. На свой ред, Петър продължава да говори за тези времена. 

Пазителите на времената са тези, които въпреки настоящите времена, пазят в сърцето си бъдещето време. Основаната роля на врага е да ни направи слепи самсоновци, които нямаме очи. 

Пазителят на времената, Исус

Евреи 12:2  като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. 

Исус е най-голямото депо за време и времена, защото е независим от времето и времето е в Него. Когато Той отиваше към кръста, за Него по-важното от това каква болка има по тялото Си, беше каква радост Го очаква. Исус, беше видял бъдещето време на радост. Той беше пазител на времето. Той беше гледач! 

Пазителите на времената могат всичко

Исус като най-големият Пазител на времената, успя да издържи кръста. Павел казва: "Всичко мога". Исус поучава, че за този, който вярва, няма нищо невъзможно. Когато гледачи съхраняват бъдещето в себе си, то настоящият мрак става безсилен. Гледачите не са хора които се избутват от миналото, те са хора, които са привлечени от бъдещето. Духовната сила на привличане е по-голяма от силата на избутването. 

Пазителите на времената виждат славата 

Ефес 1:18  и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство, 

Пазителите на времената са наследници и воюват за наследството си. Те имат надежда. Те са глупави за този свят. Те са тъжни за света, защото се надяват за славата на Бога. Пазителите на времената за отчаяни за останалите. Но въпреки останалите, те са видели славата и не могат да си отделят очите на сърцето от Исус. 

Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар