Пет основни прояви на пророческото помазание

1. Служението на пророка - Ефес 4:11

Пророческото помазание е най-интензивно и концентрирано в служението на пророка. За разлика от всички други проявления на пророческото помазание в неговите различни форми, пророческото помазанието е с най-голяма мяра в служението на пророка. Пророческото служение е управително помазание. Те са в основата на Божият дизайн за църква. 


Eфес 2:20  понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като с краеъгълен камък сам Христос Исус

2. Дарбата пророкуване -  1 Коринтяни 12:10

Това е дар, който е изцяло зависим от суверенното желание на Духа. Дарбата на пророкуване е свръхестествена способност. 

- този дар работи, чрез вяра и благодат (Рим 12:6)

- често се получава по време на кръщение в Духа (Деян 19:6)

- този дар има четири основни цели: назидание, уважение (увещание) и утеха.

1Co 14:3  А който пророкува, той говори но човеци за назидание, за уважение и за утеха
Пророческия дар има направление и към невярващите (изобличение за грях) 

1Кор 14:24  Но ако всички пророкуват, и влезе някой невярващ или прост, той се обвинява от всички, и се осъжда от всички; 

Лишен от тези отличителни характеристики, дарът е съмнителен.

- вярващите трябва да копнеят за този дар

1Кор 14:1  Следвайте любовта; но копнейте и за духовните дарби, а особено за дарбата да пророкувате.

- този дар не трябва да се презира

1Сол 5:20  Пророчества не презирайте.

3. Пророческо проповядване

Пророческото проповядване не е теология или ораторско майсторство. Пророческото проповядване е партниране на Бог, чрез чувствителност към Духа. Пророческото пороповядване не се занимава с ума (каквото прави учителското служение), а акцентира в сърцето. Ето няколко характеристики на пророческото проповядване:

- пророческото проповядване е силно наситено от илюстрации и символи. Пророческото проповядване служи с "картинизирането" на боговдъхновени думи. 

- библейският пророчески проповедник проповядва върху основата на словото и проповедите му не противоречат на писаното слово. 

- Пророческите проповедници не представят знание за случили се неща. Тяхното слово е актуално и пряко свързано с преживяванията на съвременниците на пророческите проповедници.

- пророческото проповядване е действащо в служението на пророка

4. Пророческо презвитерство

Пророческото презвитерство не е админстративен съвет. Това са мъже и жени, които имат чувствително отношение към Духа. Пророческото презвитерство е инструмента на Господа за маркирането и освобождаването на бъдещите апостоли, пророци и учители.

Деян 13:1  А в Антиохийската църква имаше пророци и учители: Варнава, Симеон, наречен Нигер, Киринееца Луиций, Манаин който беше възпитан заедно с четверовластника Ирода, и Савел. 
Деян 13:2  И като служеха на Господа и постеха, Светият Дух рече: Отделете ми Варнава и Савла за работата, на която съм ги призвал. 
Деян 13:3  Тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха. 

Пророческото презвитерство е поставено от апостолският дар

Тит 1:5  Оставих те в Крит по тая причина, да туриш ред в недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти поръчах; 

Пророческото презвитерство посочва маркираните служители

1Тим 1:18  Това заръчване ти предавам, чадо Тимотее, според пророчествата, които първо те посочиха, за да воюваш съобразно с тях доброто воинствуване, 

1Тим 4:14  Не пренебрегвай, дарбата която имаш, която ти се даде, съгласно с пророчеството, чрез ръкополагането от презвитерите. 

2Tим 1:6  По тая причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце. 

- пророческия презвитер не отмахва необходимостта от служението на пророка

5. Духът на пророческото 

Това е инцидентна способност да пророкуваш вдъхновен от Духа. Духът на пророчество може да се прояви в теб, дори и  да не си пророк или с дара на пророкуване. Тази проява е най-изявена в тези, които хвалят Бога: ходатаи, хвалители, певци, поклонници и музиканти. 

- Тази проява е резултат на дълбоко изливане на Духа

- Често тази проява се наблюдава в хора близо до пророци, защото духът на пророка се предава. Това е причината Елисей да иска двойна мяра от Духа на Илия. 

- Ето няколко примера:

Числа 11:24 - 30 - Моисей и седемдесетте старейшини, които пророкуват от помазанието върху Моисей

1Цар 10: 10 - Саул, който в компанията на пророци бе изпълнен с този дух
1 Цар 19: 20 - 24

Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар