Условни пророчества - това слово не е за всекиНие не само трябва да израстем за да пророкуваме, но трябва да израстем и за да слушаме и разбираме пророческото. В България пророческото служение трудно ще си поправи път. Нашите очаквания са пророците да бъдат непрестанни предсказатели, но това не е основата на пророческото помазание. Пророческото помазание не е врачуване или гледачество, а назидание и направление в Духа.


 1Кор 14:3 А който пророкува, той говори но човеци за назидание, за уважение и за утеха.

Разбира се, че пророчеството освобождава и дава откровение, знание и бъдеще. Пророческото не налага сбъдването, то го освобождава и легитимира. Много хора, които не разбират това помазание са способни да го пропускат. За жалост, ако лидерите не осъзнават, то как църквата да го разбира? В този смисъл - най-трудното предстои. Всички пророчески ориентирани вярващи ги очаква теологичната бариера. Аз няма да влизам в теологичен сблъсък с хора, които вече са решили да стоят далеч от това помазание, но за онези които се интересуват, ще дам пояснението за пророческата проява, а именно: Всички пророчества извън писанията са условни!

Ако разберем тази истина, ще се избегнат всички ненужни квалификации. Разбира се, ако някой вече е решил в себе си да страни от този дар, това което пиша е не библейско, по презумпция и подразбиране, и заради наложените мисловни системи. Ако познаваме по-добре действието на Бог в този дар, ние ще избегнем много неприятности и недоразумения в Тялото. Време е нещата да бъдат казани и доказани! Не можем да държим църквата в неведение и незнание вече толкова години. Много истински пророчества са били квалифицирани за лъжливи, заради несбъднати очаквания, но колко от нас знаят, че сбъдването на едно пророчество е кооперативна намеса между Бог, пророкуващ и получаващият пророчеството?! Жалко е, колко много хора не знаят това и вероятно още дълги години, целенасочено тези истини, ще им бъдат спестени. Скриването на подобни истини цели отлагането на пророческото и неговото изолиране и изопачаване.

 Сто процента ли всичко пророкувано трябва да се сбъдне?

 Не! Ако вие не сте виждали до сега това помазание в действие, това е защото всички потенциални пророци се боят от очакванията на останалите да са предсказатели и врачуващи. Мнението, че пророкът пророкува и това обезателно се сбъдва не е библейско. Нека погледнем библията:

 Исая, истински пророк на Бога ли е?

 Исая 38:1  В това време Езекия се разболя до смърт; И пророк Исаия, Амосовия син, дойде при него та му рече: Така казва Господ: Нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. (пророкувано слово от Бог)

Исая 38:2  Тогава Езекия обърна лицето си към стената та се помоли Господу, казвайки: (действие от страна на човека)

Исая 38:3  Моля Ти се, Господи, спомни си сега как ходих пред Тебе с вярност и с цяло сърце, и върших това, което е угодно пред Тебе. И Езекия плака горко. 

Исая 38:4  Тогава дойде Господното слово към Исаия и рече: 

Исая 38:5  Иди та кажи на Езекия: Така казва Господ, Бог на баща ти Давида: Чух молитвата ти, видях сълзите ти; ето Аз ще приложа на живота ти петнадасет години. (отмяна на пророкуваното слово)

 Като се вижда, Исая е пророкувал смъртта на цар Езекия. Неговите думи са били категорични и директни. Исая, не е говорил от само себе си! Той казва: "Така казва Господ"! И така, пророкът пророкува смъртта на царя! Вероятно всички, които са го чули са очаквали смъртта на цар Езекия. Какво бихте очаквали вие? Ако пророк дойде и каже, че царят ще умре, какво бихте очаквали? Понякога пророците пророкуват и ние веднага влизаме в период на чакане. Но какво чакаме? Пророчествата не са ни дадени за да чакаме, а за да се активираме. Погледнете, какво направи цар Езекия - Той се обърна към Господа и започна да се моли. Какво правите вие, когато получите пророчество, чакате или се молите?

Действате или бездействате? След като Езекия се помоли, Бог промени Своето намерение и слово, и отново изпрати пророка при царя, но с коренно различно намерение, че той няма да умре, а ще живее още петнадесет години. Сега, първият път когато Исая пророкува от Бога ли говори или от себе си? Какво ли си помислиха хората от народа? Дали пък не си помислиха, че Исая е лъжепророк? Понеже, неговото пророчество, че царя ще умре не се сбъдна. Колко от вас вярвате, че Исая е истински пророк?

Вярвам, че всеки вярващ приема Исая като истински пророк. Защо несбъднатото му пророчество не ви дава основание да не го приемете? Вижте, пророкът не се тревожи дали словото му ще се сбъдне, защото това не зависи от него, а от още двама: Първият е Бог, а вторият е този, който получава пророчеството. Както виждаме, цар Езекия се помоли и Бог Си промени решението! За Исая, може би това не беше лесно, но той трябваше да пророкува две противоположни неща на един и същ човек. Бог не се интересува от това, какво хората ще си помисля за Исая, Него го вълнува молитвата на цар Езекия. Виждате ли, как реакциите и действията на получаващият пророчествата определя изхода и резултата. Дали ни харесва или не, това е истината. Тези които пророкуват, не трябва да се чувстват обременени от последствията, ако Бог ви говори не мълчете!

 Моисей, истински пророк на Бога ли е?

Числа 25:11  Финеес, син на Елеазара, син на свещеника Аарона, отвърна яростта Ми от израилтяните; понеже показа ревността всред тях подобна на Моята, така щото Аз не изтребих израилтяните в ревността си. 

Числа 25:12  За това кажи му: Ето, Аз му давам Моя завет на мир; 

Числа 25:13  ще бъде нему и на потомството му подир него завет на вечно свещенство, защото беше ревностен за своя Бог и направи умилостивение за израилтяните. (пророкувано слово от Бог)

 Едва ли някой може да се усъмни в това, дали Моисей е истински пророк. Сам Исус често цитираше Моисей, като пророк на Бога. Всички знаем, че лично Бог го призова и отдели за Себе Си. Но вижте, какво пророкува той! Според неговото пророчество внукът на Аарон, ще бъде във вечен завет с Бога, като свещеник на Израел. Моисей тук не говори от себе си, а воден от Духа, можете ли да допуснете, че греши или че нищо от казаното от него, няма да се сбъдне? Може би е изненада за някои от вас, но ако трябва да преценяваме истинността на един пророк според сбъдването на неговите пророчества, то Моисей не е истински пророк, защото внукът на Аарон (Финеес) вече не е свещеник на Израел. Според пророчеството, той щеше да е свещеник за винаги и за вечността. Нека да видим, защо пророчеството на Моисей не се сбъдна:

 Евр 7:11  Прочее, ако би имало съвършенство чрез левитското свещенство (защото под него людете получиха закона), каква нужда е имало вече да се издигне друг свещеник, според Мелхиседековия чин, и да се не счита според Аароновия чин? 

Евр 7:12  Защото, ако се промени свещенството, по необходимост става промяна и на закона.  (отмяна на пророкуваното слово)

 Без да влизаме в подробности, истината е, че вечното свещенство което Моисей пророкува за левита Финеес, не се сбъдна. Свещенството на Финеес бе заменено от Самият Исус, който е от Мелхиседековият чин. В Евреи се казва:

 Евр 7:12  Защото, ако се промени свещенството, по необходимост става промяна и на закона. 

 Еремия, истински пророк на Бога ли е?

 Ер 18:7  Когато бих рекъл за някой народ или за някое царство Да го изкореня, съсипя, и погубя, 

Ер 18:8  Ако оня народ, за който съм говорил, (пророкувано слово от Бог) Се отвърне от злото си, (действие от страна на човека) Аз ще се разкая за злото, което съм намислил да му сторя. (отмяна на пророкуваното слово)

Ер 18:9  А когато бих рекъл за някой народ или за някое царство Да го съградя и насадя, 

Ер 18:10  Ако извърша това, което е зло пред Мене, Като не слуша гласа Ми, Тогава ще се разкая за доброто, С което рекох да го облагодетелствувам. 

Еремия е следващият в списъка на пророците с несбъднати пророчества. Като пророк на Бога, той е дал разбиране за характера на пророчествата. Когато пророци не дават разбиране за характера на пророчествата, тогава могат да се считат за лъжливи. Църквите, които кооперират с пророческото помазание, трябва да знаят, че пророчествата са условни! Еремия, го обяснява много ясно и акуратно. Сам Бог казва, че дори и да е казал, че ще благослови, ако тези които получават пророчествата постъпят неправилно или против Бог, то Той ще се откаже от обещанието Си. Приятели, Бог променя Своето намерение според нашите дела. Ние жънем, това което сеем! Еремия пророкува и проповядва добри мисли за Израел:

 Ер 29:11  Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. 

 Но, ако проследите цялата книга на Еремия, ще установите, че Бог не доведе до изпълнение Своето намерение, защото нито царя, нито народа приеха намерението на Бог. В последствие, цялата страна беше откарана в плен.

 Йона, истински пророк на Бога ли е?

 Йона 3:1  И Господнето слово дойде втори път към Йона и рече: 

Йона 3:2  Стани, иди в големия град Ниневия, и възгласи му проповедта, която ти казвам. 

Йона 3:3  И тъй, Йона стана и отиде в Ниневия според Господнето слово. А Ниневия бе твърде голям град, който изискваше три деня, за да се обходи. 

Йона 3:4  И Йона, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше: Още четиридесет деня, и Ниневия ще бъде съсипана. (пророкувано слово от Бог)

 Исус е цитирал Йона, така че няма как, имайки в предвид Исус, да счетем Йона за лъжлив пророк. Безспорно Йона е истински пророк на Бога. Словото към него беше ясно и недвусмислено. Той не проповядваше покаяние, той ги информираше за решението на Бога, че Ниневия ще бъде съсипана след четиридесет дена. Но както ще забележите, историята на този град не продължава според пророкуваното за Ниневия. След като целият град чува за пророчеството, те обявяват пост и молитва и Бог променя Своето намерение и им прощава.

 Йона 3:5  И Ниневийските жители повярваха Бога; и прогласиха пост и се облякоха с вретище, от най-големия между тях до най-нищожния; 

Йона 3:6  понеже вестта бе стигнала до Ниневийския цар, който, като стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с вретище, и седна на пепел. 

Йона 3:7  И обяви и прогласи из Ниневия с указ от царя и от големците му, с тия думи - Човеците и животните, говедата и овците, да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода; 

Йона 3:8  но човек и животно да се покрият с вретище; и нека викат силно към Бога, да! да се върнат всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете им. 

Йона 3:9  Кой знае дали Бог не ще се обърне и разкае, и се отвърне от лютия си гняв, та не погинем? (действие от страна на човека)

Йона 3:10  И като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което бе рекъл да им направи, и го не направи. (отмяна на пророкуваното слово)

 Е, какво ли си мислеха хората за Йона? Къде му остана пророчеството, че Ниневия ще бъде съсипана? Дали пък не беше лъжлив пророк? Не, Йона беше истински пророк, но пророчествата зависят не само от пророкувалият и Бог, но и от получаващият пророчествата.

 Илия, истински пророк на Бога ли е?

 Аз лично не се съмнявам, че Илия беше истински пророк на Бога. Той се яви на Исус на планината на преображението, и ако не беше истински пророк Исус щеше да го обяви за лъжлив. Но нека видим неговото неизпълнено пророчество.

 3Цар 21:17  Но Господното слово дойде към тесвиеца Илия и рече: 

1Цар 21:18  Стани, слез да посрещнеш Израилевия цар Ахаава, който живее в Самария; ето, той е в Навутеевото лозе, гдето слезе да го присвои. 

3Цар 21:19  И да му говориш казвайки: Така казва Господ: Уби ли ти, а още присвои ли ти? Да му говориш още казвайки: Така казва Господ: На мястото, гдето кучетата лизаха Навутеевата кръв, кучетата ще лижат твоята кръв, да! твоята. (пророкувано слово от Бог)

 3Цар 21:20  А Ахаава каза на Илия: Намери ли ме, враже мой? А той отговори: Намерих те, защото ти си продал себе си да вършиш зло пред Господа. 

3Цар 21:21  Ето казва Господ : Аз ще докарам зло върху тебе, ще те измета, и ще изтребя от Ахаава всеки от мъжки пол, както малолетния, така и пълнолетния в Израиля; 

3Цар 21:22  и ще направя дома ти като дома на Еровоама Наватовия син, и като дома на Вааса Ахиевия син, поради раздразнението, с което Ме ти разгневи, като направи Израиля да съгреши. 

3Цар 21:23  Също и на Езавел говори Господ, казвайки: Кучетата ще изядат Езавел при рова на Езраел. 

3Цар 21:24  Който от Ахаавовия род умре в града, него кучетата ще изядат; а който умре в полето, него въздушните птици ще изядат. 

3Цар 21:25  (Никой, наистина, не биде подобен на Ахаава, който продаде себе си да върши зло пред Господа, като го подбуждаше жена му Езавел, 

3Цар 21:26  и който извърши много мерзости, като следваше идолите, съвсем, както вършеха аморейците, които Господ бе изгонил пред израилтяните). 

3Цар 21:27  А Ахаав, като чу тия думи, раздра дрехите си, тури вретище на снагата си, пости и лежеше обвит във вретище, и ходеше внимателно. (действие от страна на човека)

3Цар 21:28  Тогава Господното слово дойде към тесвиеца Илия и рече: 

3Цар 21:29  Видя ли как се смири Ахаав пред Мене? Понеже той се смири пред Мене, няма да докарам злото в неговите дни; в дните на сина му ще докарам злото върху дома му. (отмяна на пророкуваното слово)

 Пророчеството на Илия беше, че Ахав, ще умре и че кучетата, ще лижат неговата кръв. Ако проследим историята, ще видим, че това пророчество не се е сбъднало, и че Бог не го е наказал според както казал, чрез пророк Илия. Е, Илия Божий пророк ли е? Да! Разбира се, че е! Въпреки че, пророчества на Моисей, Илия, Еремия, Исая и Йона не се сбъднаха, те си остават истински пророци.

 Какво казва Новият Завет?

 1Тимотей 1:18  Това заръчване ти предавам, чадо Тимотее, според пророчествата, които първо те посочиха, за да воюваш съобразно с тях доброто воинствуване

 Докато е полагал ръце на Тимотей, апостол Павел е пророкувал за него заедно с други служители.

 1Tимотей 4:14  Не пренебрегвай, дарбата която имаш, която ти се даде, съгласно с пророчеството, чрез ръкополагането от презвитерите.

 Виж също и:

 2Tимотей 1:6  По тая причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце.

 От всички стихове става ясно, че Павел и няколко презвитери са положили ръце на Тимотей и са пророкували за живота му. Ако обаче забележите, ап. Павел не оставя Тимотей да чака изпълнението на пророчествата, а го съветва да воюва заедно с тях. С други думи, за Павел е ясно, че пророчествата не са просто предсказания, но изискват и нашето воюване и съдействие.

 2Кор 6:1  И ние, като съдействуваме с Бога, също ви умоляваме да не приемате напразно Божията благодат. 

Виждате ли, ако не съдействаме с Бога, но се оставим на произвола и не воюваме съобразно пророчествата, които сме получили, ние се обричаме да сме приели напразно Божията благодат. Това е истината, харесва ни или не!

Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар