Ще се родят пророциЧувствал ли си в себе си, че имаш желание да кажеш слово от Бога? Оставал ли си изолиран от некомпетентно лидерство, което не познава пророчески движения? Констатираш ли угасване на този пророчески пламък, след като година след година той се задържа в теб? Често ли твоите пророчески впечатления се квалифицират, като заблуди на ума?Сигурно сме една от страните, които безспорно и най-много абортира бъдещите пророци! Нашите теологични схващания се ограничават до нашият деноминационен "акушер-гинеколог". Една от причините се дължи на заблудата, че църквите се управляват от пасторският дар. Тази система на управление е главният фактор за всяка причина, която възпира църквата от духовен подем. Конференция след конференция, призиви за единство, пасторски семинари, тежки слова на обявени "съживления" и много емоционални лидери. Какво имаме в резултат? Църкви водени без пророческа благодат и апостолско стратегиране. Каква разлика само в сравнение с ранната църква?! Следващите няколко години в България предстои разрушаване и изкореняване на тази порочна практика. Чувствам желанието на Духа да разрушава човешките модели и парадигми. Все повече хора в тази нация, ще се надигнат със силата на Илиевият дух. Всеки опит на пророческа проява се стопира от некомпетентно и безполезно лидерство. Лидерство което обича контрола и манипулативното. Писанието ясно поучава, че апостолите и пророците са основата на вселенската и местната църква.


 Eфес 2:20  понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като с краеъгълен камък сам Христос Исус, 

Eфес 2:21  върху когото всяко здание (разбирай, всяка църква) , стройно сглобено расте за храм свет на Господа; 

Eфес 2:22  в който и вие се вграждате заедно в Духа на Божие обиталище 


Как така обаче сме се отклонили да се задоволяваме с пасторалната благодат? Какво ни задържа така изолирани в пещерите на страха? Защо всичко пророческо което пасторите одобряват, е това което е извън нацията и се приема само на ниво цитиране?! Приятели никога в нацията ни пасторите не са били по-объркани и паникьосани. Техният страх е, че изспускат от контрол новото движение на Духа. Ние живеем в ключово време и сезон. Разликата която страната ни ще преживее е радикална и осезаема, но невъзможна до тогава, докато всеки пророчески пламък във вас се покрива с теологичните була на пасторалното. Неможете да имате пророци и апостоли и това да се приема от манипулативни пастори. Всяка пророческа "родилна зала" е заобиколена от "специалисти", които веднага решават майките да абортират, защото децата им имали анормалности. Вие разбирате ли за какво говоря? Става въпрос за това, че когато Бог иска да роди пророците в тази нация, пасторите усещат аномалията и разликата на новият зародиш. Пророческото служение не се ражда без вика на майката, около пророческото раждане има невероятно много болка и вик. И това е така, защото с години наред пасторите преспиват и упояват църквите и ги подлагат на "цезарово сечение". Така докато майката е упоена, тези пастори отсраняват различното и "аномалното" пророческо отроче. И това е година след година! В резултат "църквите - майки", остават излъгани и пасторално ограничени. Исус казва, че кръвта на пророците ще се изисква!!! Аз вярвам, че в тази нация ще излязат и майки, които ще сложат край на този геноцид. Много пастори са като египетският фараон, уплашени от параметрите на Божият народ. Ако църквите не станат като еврейските акушерки, които криеха новородените, никога тази нация няма да излезе от Египет, просто защото "Моисей" няма да се роди. Бог призовава към различен вид църква, църква която да генерира апостоли и пророци, църква която да се отърси от ограниченията и страха. Обръщам се към младите хора които имат пророчески огън в себе си: "Не се оставяйте да ви мачкат и презират заради вашите пророчески "аномалии", вие не сте различни, просто сте по-силни от пасторалното. Вашата сила е притъпявана и манипулирана, защото мярата сила и благодат във вашият дар, са плашещи за мнозина. Не се оставяй деноминационните "акушери" да определят твоята съдба.

„При това, египетският цар заръча на еврейските баби, (от които едната се именуваше Шифра, а другата Фуа), като им каза: Когато бабувате на еврейките и видите, че раждат , ако родят син, убивайте го, но ако родят дъщеря, тогава нека живее. Но бабите се бояха от Бога, та не правеха каквото им заръча египетския цар, а оставяха живи мъжките деца. Тогава египетския цар повика бабите и им рече: Защо правите това та оставяте живи мъжките деца? И бабите казаха на Фараона: Понеже еврейките не са като египтянките; защото са пъргави и раждат преди да дойдат бабите при тях. Затова Бог правеше добро на бабите. А людете се размножаваха и засилваха твърде много. И понеже бабите се бояха от Бога, Той им направи домове”. (Изход 1:15-21)

Пророческото служение има за цел от Бога, да роди истинско свидетелство за Исус.

„И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята; и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото й щом роди. И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга; и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол”.  (Откровение 12:4-5)

„Тогава аз паднах пред нозете му да му се поклоня; но той ми рече: Недей; аз съм съслужител на тебе и на братята ти, които държат свидетелството за Исуса; поклони се Богу; защото духът на пророчеството е да свидетелствуваме за Исуса”. (Откровение 19:10)

 Сунай Маджуров  

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар