Щом Тялото разбере, че църквата спи


Предстоеше, сега е времето! Чуваш ли в молитвата си тръбата със звук, определено призоваващ, към будност и събуждане? Обладан съм от тази нова мелодия! Не мога да говоря и проповядвам за друго. Нека ти предам каквото чувам, може да ти подскаже, че чуваш същото.
За разлика от притчата за десетте девици в нашата страна разумните продадоха маслото си на неразумните, и така хуманизма им изигра лоша шега. Според Исус, разумните не трябва да дават от маслото си на неразумните. Тогава когато започваме да толерираме греха и пасивната апатия в тези около нас, ние се лишаваме от актуализациите на Духа, защото смъкваме нивото на духовният си ръст, вместо да бъдем твърди и да изискваме от летаргичните ни приятели да повишат нивото си на откровение. Има разлика между църквата и Тялото Христово! Разбирам, че Павел поучава, че Църквата е Тялото на Исус, но аз говоря за хуманистичната и нетеократична църква, която залага повече на угаждането на човешки институции и ораганизации. И така, хуманистичната църква и Тялото Христово спат в силна прегръдка. Прегръщайки хуманизма, ние се надяваме толерираната от нас църквата да се събуди, а прегръщайки нас, хуманистичната църква се надява ние никога да не се събудим.

В този флирт - религиозният Вавилон задушава Тялото Христово.

 Eфес 5:14  Затова казва: Стани, ти, който спиш, И възкресни от мъртвите, И ще те осветли Христос. 

Eфес 5:15  И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не като глупави, но като мъдри, 

Eфес 5:16  като изкупвате благовремието, защото дните са лоши. 

Eфес 5:17  Затова не бивайте неомислени, но проумявайте, що е Господната воля. 

Eфес 5:18  И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но напълняйте се с Духа;

Това е "текста" на песента която звучащата към България, тръба озвучава. Стани! Възкресни! Внимавай! Изкупвай! Проумявай! Не се опивай! Изпълвай се!

1. Стани

Църквата в България е като болният в къпалнята Витезда. Тя винаги очаква някой друг да я вдигне, тя не вярва, че може сама. Всъщност, ако проследите технологията която Исус приложи, тя беше да помогне на болният, ако той прояви действие да се изправи сам. Бог няма да направи нищо със спящите "принцеси", Той има работа с работливата невяста, която като Рут е станала рано и действа в нивата. За това ви насърчавам да се събудите от сладкият религиозен сън на симулирано християнство и да си запушите ушите за "нежната" пасторална приспивна песен. Предизвикавам те! Какво, ще направиш изборът е твой!

2. Възкресни!

Винаги си смятал, че възкресението е Божие дело, нали? И как, ако е Божие дело, Бог иска от теб, ти да възкръснеш? Нека да ви кажа нещо за възкресението. Когато Исус избра 12 апостола, Той им каза да възкресяват мъртви. И сега в стиховете в Ефесяни виждаме, че и ние трябва да възкръснем. Има вярващи, които възкресяват и такива, които възкръсват. Възкресението е резултат от кооперативните усилия на възкресяващият и мъртвият! Възкресяващият изговаря: "Лазар", България, хуманизъм, религиозно опиянени - Възкреснете! Всички мъртви, които чуят гласа Му, трябва да излязат. До голяма степен възкресението е възможно за хора, които чуват от Бога.

Йоан 5:25  Истина, истина ви казвам, иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син, и които го чуят ще живеят. 

Ако чуваш гласа Му, защо оставаш все още удобно настанен в мъртви дела? България, трябва да престане да е църквата, която е жива по име. Животът в нея трябва да кипи. Единствените, които няма да възкръснат са глухите за пророческото, което предава гласа Му.

3. Внимавай

Внимание се изисква, когато има наличие на объркване. Объркването обхваща всички етажи на църквиянството. Добрите оратори по амвоните не са обезателно служители на Бога. Внимавай! Опсипващите те с внимание не винаги са заинтересувани от твоята душа, но от твоят портфейл. Внимавай! Това, че те капсулират не е заради твоята сигурност, а за да те изолират от хората, които могат да те изведат от техните граници. Внимавай!

4. Изкупвай

Аз не мога да си представя, как не ги е грижа някои християни за загубените дни, сили, средства и търпение, загубено по псевдохристиянството?! Вземете си дните и силите от религията. Вземете си децата от църквите които ги учат на поражение. Те са деца на Победителя! Изкупвай си честта и достойнството от ръцете на професионалните пастори. Изкупвайте си семето от трънливата неплодоносна нива. Изкупете си средствата от човешките проекти. Вървете в лагера на врага и си върнете всичко което ви е откраднал. Изкупвайте!

5. Проумявай

Не е ли минало достатъчно време за да разбереш хората около теб? Проумявай! Проумявай е дума за личната отговорност на твоят ум. Тя не включва нахвърлениете стереотипи на тези около теб. Проумявай, чрез умът на Исус! Кой може да помогне на унилият дух? Никой! Ако тръбата съобщава да станеш, тогава трябва да започнеш да проумяваш. Проумявай! Проумявай, какво Бог иска от теб, а не какво останалите очакват от теб! Проумявай!

6. Не се опивай

Не бъди зависим от административната църква! Вавилон опива:

Отк 17:2  с която блудствуваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудствуване.

Защо опива религиозната църква? Защото и самата тя е пияна!

Отк 17:6  И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици; и като я видях, зачудих се твърде много.

В един по-Александрийски начин на тълкуване, кръвта е живота на вярващият. Хиляди вярващи проливат кръвата си (живота) по скамейките. Пародоксално е потенциални лидери, апостоли и пророци да сядат по скамйките. Не се опивай! Не приемай това замъгляващо ума състояние.

7. Изпълвай се

Знаеш, как! Въпросът е да го направиш.

Сунай Маджуров        

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар