Доказани методи за увеличаване на духовен ръст


Всеки вярващ би искал да израсте в духа и да достигне ниво и ръст, от което да може да действа и служи с повече власт и сила. Много вярващи са изгаряли в този стремеж без дори и да са успели да достигнат тази летва. Духовният ръст, от който действията ви могат да са по-влиятелни не е за специални фаворити. Всеки има дадени от Бога равни възможности за постигането на това духовно ниво. Апостол Петър казва:

2Pe 1:3 Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила.

И така, всеки вярващ има всичко необходимо за извършването на Божията воля и то по превъзходен и носещ радост начин. Християнските църкви са пълни с нереализирани светии, които не са били поучавани или са били стопирани заради лидерските патологични стремежи да е единствен и безподобен.

1. За да достигнете духовен ръст трябва да се откажете да го свързвате с определен служител!

Бог ви гледа по специфичен начин, Той не иска никой да прилича на друг. Неговият план е всички да сме като Исус от Назарет. Много хора имат погрешно разбиране за подражаването. Подражаването не е имитиране и копиране. Хиляди християни, особено тези от харизматичните кръгове са обзети от манията да проповядват и говорят, като Бени Хин или някой друг от по-популярните, но не винаги успешни служители. Практиката при такива хора е показала, че след известно време те прегарят и причините за това са:

- Служителят, когото имитират и копират престава да се актуализира и това следователно ги въвлича и тях да не могат да се интегрират в съвремените динамики. Духовното бащинство за, което библията говори е лидерство, което има пряк поглед върху твоят живот и слабости и това за съжаление няма как да се постигне от феновете на GOD TV или TBN.

- Служителят, когото те имитират и копират се развива в мащаби , в които техните имитатори не могат да оперират. Изгарянето идва тогава, когато се установи, че субекта на копиране е във възможности и ниво, което копиращият нито има, нито пък може. Вие не можете да имате резултати без да сте получили ресурси за тяхното осъществяване. Сигурно вече сте забелязали, че и молитвите ви са по-скоро осъдителни към вашите стремежи да станете звезда, отколко да ви доближават към целта.

2. Духовният ръст не трябва да е фикс идея!

Доказано е, че ако искате да сте нещо отделени от Някой, това няма да стане!!! Ако можеше да впечатлиш Бога нямаше да има нужда Исус да умре за теб. Не се опитвайте да станете някой и да принудите Бога и хората да ви гледат с други очи. Колкото и да сте велик, за Бог сте просто едно дете! Най-сигурният начин да израстете в духовност е да служите на останалите със искрена мотивация и цел, и това в никакъв случай не трябва да е вашето величие.

3. С какъвто се събираш такъв и ставаш!

От първостепенно значение за твоят духовен ръст е компанията, която споделяш. Ако се събираш и прекарваш много време с духовни инвалиди, как си въобразяваш да постигнеш духовен ръст? Аз силно препоръчвам църковното емигриране, тогава, когато това е от значение за твоята съдба. Не е нужно да демонстрираш преиграна смиреност и да поставяш на карта призива си.

4. Духовният ръст се постига от последователни дребни действия и служения!

Не разбирам хората, които искат да са големи в царството и да заемат високи позиции, без да са били подготвени за това. В моето служение съм забелязал, че много служители на малки църкви и служения са много по-опитни подготвени от заемащите високи и предопределящи националния курс, служители. Онези от вас, които искате просто позициите да ви се впуснат някак си, трябва да знаете, че това ще ви съсипе. Вярвам, че успешното лидерство на Моисей се дължеше на пасторалната му подготовка при Йотор, а тази на Исус Навин заради подготвката, коато получи при Моисей. Днес, ако не си готов да служиш толкова колкото може, защо очакваш, че ще можеш да служиш толкова колкото трябва в твоите представи?!

5. Поучавай се от грешките на по-духовните от теб!

Духовният ръст на много вярващи е бил парализиран, защото са започнали да се противопоставят на по-духовните от тях заради слабости или пропуски. Истината е, че ти също, ще допускаш грешки и пропуски, ако постигнеш духовен ръст! Духовният ръст бяга от всички перфекционисти и педантични личности. Грешките на моите духовни образци не трябва да събуждат бунтарство а проницателност. Именно поради тази причина не сестрата или братът на Моисей го наследиха, а Исус Навин. Аарон и Мария, бяха толкова критични и бунтовни за разлика от Исус Навин. Никъде не се споменава за критичен дух в Исус Навин, дори и това да е било възможна опция за него.

6. Духовният ръст е постижим, не само след много последователни правилни действия, а и след много падения!

С това не насърчавам паденията, разбира се! Но истината е, че колкото повече сте преживял, толкова по-добре оценявате милостта и благодатта на Бога. Ако направите проучване в писанията, ще се уверите, че повечето използвани помазаници са бивши неспособници. Тази точка цели да издигне падащите, а не да насърчи падението!

- Моисей е бил убиец: Exo 2:11 А във времето, когато Моисей порасна, излезе при братята си и гледаше теглилата им. И видя някой си египтянин, че биеше един евреин, един от братята му;
Exo 2:12 и като поразгледа насам натам и видя, че няма никой, уби египтянина и го скри в пясъка.

- Давид е бил незаконно дете на Есей: Psa 51:5 Ето родих се в нечестие, И в грях ме зачна майка ми.

- Павел е бил Богопротивник и др.
Насърчавам всички наркомани, крадци, грабители, блудници, прелюбодейци и всякакви пораженци да се стремят към духовен ръст. Духовният ръст е нужда не за светците, а за грешниците.

7. Духовният ръст предполага повече опит в мълчанието, а не в говоренето!

Ако сте човек стремящ се към духовен ръст, вие ще срещате хиляди възможности да се изказвате по въпроси, които не ви касаят. Тази клопка е уловила много потенциални духовни гиганти. Не се впускайте в преждевремени коментари във връзка на хора, които не познавате. Не хвалете и не критикувайте преди плода да се е родил.

1Tим 5:24 Греховете на някои човеци са явни и предварят ги на съда; а на някои идат отпосле.
1Tим 5:25 Така и добрите дела на някои са явни; а ония, които не са, не могат да се укрият за винаги.

Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар