Духовно картографиране1Кор 9:26  И тъй, аз така тичам, не към нещо неизвестно; така удрям, не като че бия въздуха; 

Без значение колко се молите и от колко дълго време, ако вашата молитва не е пророчески фокусирана, вие няма да постигнете резултати. Духовното картографиране не е само информация с която разполагате за определена географска област, а и откровение на Духа за точна определена цел в молитвата. Вашите добри намерения не са достатъчни за да спрат демоничната хронична намеса в различните области. С добри пожелания произхождащи от вашата душа, вие не можете да отстраните духовно влияние. Духовното влияние се опонира, само чрез духовна технология. Ако искате духовна свобода - имате нужда от раздвижване на вашият дух. Единственият новороден компонент от нашето същество е нашият дух: (Йоан 3:6  ...а роденото от Духа е дух).

С нашата душа и тяло, не можем да окажем пълна и ефективна опозиция.  Духът на всеки един християнин трябва да бъде освободен, чрез истината на словото. Само едно свободно сърце (дух), може да се окаже качествено оръжие в ръцете на Бог. Духовното картографиране е сканиране на духовната характеристика над определена нация, град или църква. Ако не познавате точно, кой дух и какви характеристики посява, вие няма да разполагате с нужното за да го стопирате. Наличието на разпознаване е по-голямата част от победата.

 Пророческо изкореняване

Всички вярващи могат да гонят демони, но не всички могат да освободят небето над нации, градове или църкви. Филип, който беше главният инструмент в ръцете на Бог за съживлението в Самария, можеше да изцелява и гони демони, но не можеше да отвори небето над териториалната област и трябваше апостолите Петър и Йоан да пристигнат в Самария за да се излее Духът. В един смисъл Филип действаше чрез небето в себе си, докато апостолите издействаха небето над всички.

Деян. 8:14  А апостолите, които бяха в Ерусалим, като чуха, че Самария приела Божието учение, пратиха им Петра и Йоана, 
Деян. 8:15  които, като слязоха, помолиха се за тях за да приемат Светия Дух; 
Деян. 8:16  Защото той не беше слязъл още ни на един от тях; а само бяха кръстени в Исус Христовото име. 
Деян. 8:17  Тогава апостолите полагаха ръце на тях, и те приемаха Светия Дух. 

Пророческото изкореняване е функция на пророческото служение, което премахва пречките, които стоят пред изливането на освежителни времена.

Изцеление на народа

Откр 22:2  И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дърветата бяха за изцеление на народите. 

Тези стихове не са описание на небесно състояние, а на земно. В небето няма да има нужда от изцеление, защото няма да има болести. Това е пророческо слово за земята. Нациите и градовете на земята се нуждаят от изцеление, защото са болни от собствената си култура, традиции, обичаи и грехове. Обявяването на завет с Бога за нациите е от първостепенна нужда. Пророчески вярващите трябва да се отъждествят с греховете на своята нация и да се покаят за греховете и. Изцелението на нациите не е достъпно благословение през цялото време. Изцелението на нациите е възможно "дванадесет пъти" в годината. Това означава, че има сезони и определени времена за изцелението на определена нация. Изцелението на всяка страна е зависима от пророчески ориентирани вярващи, които разпознават духовните сезони. Липсата на пророческо разпознаване удължава времето на болестта над нацията. Какво е състоянието на нашият град и нация? Дали не бихме могли да сме по-успешни, ако попитаме Бог?

Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар